• Föreslår tillfälliga bygglov

  Regler Kommunstyrelsen i Stockholm föreslår att små, billiga lägenheter får tillfälliga bygglov. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

 • Sista hindret för Nya Slussen undanröjt

  Regler Högsta Domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd för miljödomen för Nya Slussen. Beskedet innebär att Stockholms stad nu har lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken att påbörja bygget av Nya Slussen.

 • Logistikcenter utan bygglov

  Regler I Gårdsten i Göteborg uppför Serneke ett stort logistikcenter på uppdrag av Göteborgs Lastbilcentral, GLC, med fyra olika byggnader. Byggnationen av alla fyra har påbörjats, trots att det saknas bygglov för två av dem. Detta skriver GP idag.

 • Slussenexperter var olagliga

  Regler Förvaltningsdomstolen underkänner avtalen med den expertgrupp som utsågs under hösten 2014 för att granska Slussenprojektet. Stockholms stad bröt mot upphandlingslagen, uppger Dagens Nyheter. Rätten underkänner avtalen med experterna eftersom det handlade om så pass mycket pengar.

 • Lagstifta om grönt byggande?

  Regler Frankrike antog nyligen en lag om att alla nybyggda hus för kommersiellt bruk ska ha gröna eller solfångarförsedda tak. I Sverige finns ingen liknande lag – branschen anses istället själva kunna hitta de bästa tekniska lösningarna på utmaningar och krav.

 • Olaglig kartläggning av invånare

  Regler Sedan i höstas har Västerås stad använt dosor som fångar upp wifi-signaler från människors mobiltelefoner, i syfte att kartlägga deras rörelsemönster och bättre kunna planera staden i framtiden. Detta är olagligt, slår Datainspektionen fast i ett beslut idag, uppger SVT Nyheter Västmanland.

 • Vill se nya regler för bostadsrättsföreningar

  Regler Idag lämnar Bostadsrätterna, Riksbyggen, HSB, SBC och FAR tillsammans ett förslag till justitiedepartementet för nya regler för bostadsrättsföreningar.

 • Ser över skatteplanering i fastighetsbranschen

  Regler Regeringen ska tillsätta en utredning för att se över de regler som gäller för skatteplanering inom fastighetsbranschen, vad gäller fastighetspaketering och fastighetsbildningsåtgärder i syfte att undkomma stämpelskatt.

 • Föreslår lag om regional planering

  Regler En ny lag om regional fysisk planering föreslås i Bostadsplaneringskommitténs slutbetänkande, som överlämnades på måndagen till bostadsminister Mehmet Kaplan.

 • Riksdagen vill ha privat initiativrätt för detaljplaner

  Regler Riksdagen beslutade under onsdagen att uppmana regeringen att införa möjligheten till privat initiativrätt för detaljplaner. Det innebär att man riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen att genomföra de uppdrag riksdagen tagit beslut om.

 • Normallösning inte alltid bästa lösningen

  Regler Juridik handlar inte bara om ett bakåtblickande perspektiv.

 • Följer upp lagen om uthyrning av egen bostad

  Regler Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att följa upp lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad.

 • Nya inkomstkrav i Stockholm

  Regler Från årsskiftet gäller nya sänkta inkomstkrav för förmedling i Stockholms kommunala bolag.

 • FI ställer krav på bankerna

  Regler Finansinspektionen (FI) kräver att bankerna ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar.

 • Åtgärder för enklare byggprocess

  Regler I en promemoria från Socialdepartementet föreslås en rad nya åtgärder för att göra plan- och byggprocessen enklare och snabbare. Bland annat föreslås att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden, till exempel bygganmälan om attefallshus, inom tre veckor.

 • Företagsskattekommittén gjorde en tabbe

  Regler “Vi tittade aldrig på hur nyproduktion av hyresbostäder skulle drabbas därför att vi såg att fastighetsbolagen har ett ganska lågt skattetryck i dagens system.”

 • Erik Selin kritisk till skatteförändringsförslag

  Regler Företagsskattekommitténs förslag om ändringar på bolagsskatten i Sverige har kritiserats hårt av fastighetsbranschen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived