• Ekonomer vill se ny fastighetsskatt

  Regler Finansminister Magdalena Andersson har beskrivit fastighetsskatten som ”hatad” av svenska folket, och flera gånger sagt att det är uteslutet med en ny sådan. Trots det vill flera ekonomer nu se just en ny form av fastighetsskatt.

 • Sverige får lågt EU-betyg

  Regler Sverige får näst lägsta betyg av Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen. Anledningen: svenska regeringen har låtit bli att följa Bryssels rekommendationer gällande den svenska bostadsmarknaden.

 • Hifab överklagar till Högsta Domstolen

  Regler I slutet av oktober dömdes Hifab i Svea Hovrätt att betala 68 miljoner kronor till konkursboet efter ett tidigare dotterbolag. Styrelsen har nu beslutat att överklaga domen till Högsta Domstolen.

 • Thedéen föreslår ett skuldkvotstak

  Regler Erik Thedéen, nytillträdd generaldirektör på Finansinspektionen, FI, kan tänka sig att hejda ökningen av hushållens skulder genom att begränsa bankernas utlåning och införa ett skuldkvotstak.

 • Förslag: bilda Region Stockholm

  Regler Under året har partier i Stockholms landstingsråd lämnat skrivelser om att bilda ett Region Stockholm. Förslaget ligger nu ute på remiss hos samtliga kommuner i länet. Synpunkterna från remissen ska sedan ingå i underlaget när SLL under våren tar ställning till att ansöka om regionbildning hos regeringen.

 • Lättnader i PBL ute på remiss

  Regler Regeringen föreslår lättnader och ändringar i plan- och bygglagen för att ”underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för Migrationsverket mottagande av asylsökande”. I promemorian skriver regeringen att det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som kommer till Sverige.

 • Hifab döms till att betala 68 miljoner

  Regler Svea Hovrätt har ändrat Tingsrättens dom gällande ett tidigare dotterbolag, Rimp AB, och händelser innan bolaget kom in i Hifab-koncernen. Den ändrade domen innebär att Hifab ska betala 68 miljoner kronor.

 • Stämmer Hemfosa på 75 miljoner

  Regler Transport- och logistikbolaget NTEX har stämt Hemfosa Fastigheter på 75 miljoner kronor. Stämningen grundar de på att de inte anser att den terminal de hyrt av bolaget har uppfyllt kraven.

 • Rätten säger nej till amorteringskrav – igen

  Regler Tidigare i år fällde kammarrätten i Jönköping Finansinspektionens förslag om amorteringskrav, då myndigheten ansåg att FI saknade mandat. Idag fick även det nya förslaget dock nej av rätten, som menar att kravet kan strida mot grundlagen.

 • Föreslår lättnader för att möta flyktingsituationen

  Regler I den flyktinguppgörelse mellan Regeringen och Alliansen som presenterades på fredagen finns bland annat ett avsnitt om hur boendesituationen ska blir bättre. Bland annat ska tillfälliga lättnader i plan- och byggreglerna genomföras.

 • “Behöver regionalt och nationellt stöd”

  Regler För att bostadsbyggandet ska öka behövs både regionalt och nationellt stöd till kommunerna. Det skriver företrädare för 16 olika regioner som uppmanar bostadsminister Mehmet Kaplan att genomföra Bostadsplaneringskommitténs förslag.

 • Föreslår ny myndighet för arkitektur

  Regler På onsdagen lämnade Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och särskild utredare, betänkandet ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur” till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

 • Ränteavdragen kan diskuteras – men inte nu

  Regler Under söndagens partiledardebatt i Sveriges Television var ett av ämnena på dagordningen ränteavdragets vara eller icke vara. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt stack ut mest och tycker att politiken måste agera nu. Även flera av de borgerliga partierna öppnade upp för diskussion.

 • Geokalkyl ska påskynda planprocessen

  Regler Regeringen har gett Statens geotekniska institut, SGI, i uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl, som används för planering av bebyggelse i tidiga skeden.

 • Lagförslag om snabbare planprocesser

  Regler På torsdagen presenterade bostadsminister Mehmet Kaplan ett nytt lagförslag som ska snabba på planprocesserna. Lagförslaget går ut på att kapa ett led i överklagandekedjan – Länsstyrelsen.

 • Boverket: “IMD är inte kostnadseffektivt”

  Regler Boverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan om individuell mätning och debitering av värme, IMD, ska införas i flerbostadshus. Idag meddelar de att fastighetsägare inte ska tvingas att införa IMD.

 • Akademiska Hus-mål till högsta instans

  Regler Akademiska Hus överklagade i februari kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet, och som därmed ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu att ärendet får prövningstillstånd.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived