• Dålig koll på brandfarligt material

  Regler Det görs fortfarande inga kontroller på att polyetylen, som fick branden i Grenfell Tower i London att snabbt sprida sig, används rätt i Sverige. ”Det behövs lagskärpning och tredjepartskontroll”, säger Brandskyddsföreningen.

 • Rapport: Byggregler kan verka hämmande

  Regler På tisdagsförmiddagen presenterades en färsk analys om hur byggregler påverkar bostadsbyggandet. Regeringen har nu tillsatt en kommitté som ska komma med ett nytt förslag i december 2019.

 • Föreslår asymmetrisk beskattning

  Regler Så har den då överlämnats ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.

 • “Regeringen riskerar att skapa en fastighetskris”

  Regler Paketeringsutredningen, som presenterades på torsdagen, kommer fram till att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner – förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år. Kritiker menar att regeringen, om de går vidare med förslagen, riskerar att skapa sin egen fastighetskris.

 • Kommer skattevargen närmare?

  Regler Den sista mars väntas en utredning lämnas över till regeringen gällande paketering av fastigheter. En utredning som kan få stor påverkan på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, vill inte skrika “vargen kommer” – men menar att det finns en hel del orosmoln.

 • Nedskrivningar i redovisningen och bostadsministerns ”black-box”…

  Regler Bostadsminister Peter Eriksson har uttalat sig både i TV och skriftligt på ett sätt som synes ha skapat förhoppningar om att bostadsbyggande inte omfattas av vanliga redovisningsregler när det gäller nedskrivningar.

 • Statlig genomlysning av byggreglerna

  Regler Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över byggreglerna i syfte att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och bostadsbyggande. Kommittén består av SABOs före detta vd Kurt Eliasson och Anna Sander, projektledare för Rosendal i Uppsala.

 • Beslut om tomträttsavgälder tillbaka till nämnden

  Regler Under onsdagen hade borgarrådsberedningen i Stockholms stad ett sammanträde där den socialdemokratiskt ledda majoriteten valde att upphäva kommunfullmäktiges beslut om nya tomträttsavgälder.

 • Lagförslag om ändringar i PBL

  Regler Regeringen lägger fram ett lagförslag som innehåller flera förslag som på olika sätt syftar till att förenkla planprocessen.

 • Boverket: buller inget hinder för byggande

  Regler Boverket har kommit fram till att trafikbuller inte längre utgör något hinder för bostadsbyggandet, och därmed att en ändring i bullerförordningen inte längre är nödvändig.

 • Regeringen vill se fler flyttbara bostäder

  Regler I en promemoria från regeringen förslår man ändringar i plan- och bygglagen som ska göra det enklare med tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.

 • 55 statliga miljoner på regelförenklingar

  Regler I budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen på tisdagen, lägger regeringen 55 miljoner kronor på tre satsningar som ska göra det lättare att bygga bostäder.

 • Undantag från PBL för flyktingboenden

  Regler I en promemoria som skickas ut på måndagen ser regeringen nu över möjligheten att göra undantag från plan- och bygglagen, PBL, vad gäller tillfälliga flyktingboenden.

 • Profi och SSM:s projekt i Nacka blir av

  Regler Profi och SSM:s bostadsprojekt Turbinhallen i Järla Sjö, Nacka har överklagats till flera instanser. I dag meddelande Mark- och miljööverdomstolen att man inte kommer att bevilja prövningstillstånd. Därmed kommer 200 bostäder att byggas.

 • MKB vinner tvist mot Hifab

  Regler Högsta Domstolen beslutade i förra veckan att inte bevilja prövningstillstånd i en långdragen tvist mellan MKB Fastighets och Hifab Group, som därmed ska betala skadestånd på cirka 65 miljoner kronor.

 • Det bostadspolitiska 2015

  Regler Det politiska 2015 har på många sätt varit stormigt, även för fastighetsbranschen. I budgeten ligger ”den största bostadspolitiska satsningen på 20 år”, amorteringskravet ser efter många vändor ut att klubbas igenom och flyktingsituationen har på flera sätt satt bostadskrisen på sin spets – och regelverken i rampljuset. Fastighetsnytt går igenom vad som hänt, och inte hänt, under det bostadspolitiska året 2015.

 • Föreslår färre särkrav för fler bostäder

  Regler “Det finns plats för fler som bygger mer” meddelade Byggkonkurrensutredningen när de på tisdagen lämnade över sitt slutbetänkande till bostadsminister Mehmet Kaplan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived