• “Alla detaljplaner ska finnas digitalt”

  Regler Samtliga detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt. Syftet är att snabba på och göra byggande enklare. Det föreslår Lantmäteriet i en rapport till regeringen.

 • “Vi vill avveckla handelshinder”

  Regler I måndags höll Kommittéen för modernare byggregler en hearing med över 100 intressenter från hela landet. “Vi vill även avveckla handelshinder och ta reda på vem som utfärdar reglerna”, säger utredaren Kurt Eliasson.

 • Går emot Länsstyrelsen i Uppsala

  Regler Regeringen upphäver Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut gällande en detaljplan i kvarteret Bredablick, Uppsala. 

 • Lagförslag mot svarthandel av kontrakt

  Regler Regeringen presenterar sju förslag för att komma till rätta med svarthandeln med hyreskontrakt. Bland annat föreslås att det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. 

 • Ny rapport: Vissa regler saknar syfte

  Regler Efter en riksturné och möten med 220 experter presenterar Kommittén för modernare byggregler en ny rapport. I september anordnas en hearing med dessa tillämpare av regelverket. 

 • Dålig koll på brandfarligt material

  Regler Det görs fortfarande inga kontroller på att polyetylen, som fick branden i Grenfell Tower i London att snabbt sprida sig, används rätt i Sverige. ”Det behövs lagskärpning och tredjepartskontroll”, säger Brandskyddsföreningen.

 • Rapport: Byggregler kan verka hämmande

  Regler På tisdagsförmiddagen presenterades en färsk analys om hur byggregler påverkar bostadsbyggandet. Regeringen har nu tillsatt en kommitté som ska komma med ett nytt förslag i december 2019.

 • Föreslår asymmetrisk beskattning

  Regler Så har den då överlämnats ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.

 • “Regeringen riskerar att skapa en fastighetskris”

  Regler Paketeringsutredningen, som presenterades på torsdagen, kommer fram till att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner – förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år. Kritiker menar att regeringen, om de går vidare med förslagen, riskerar att skapa sin egen fastighetskris.

 • Kommer skattevargen närmare?

  Regler Den sista mars väntas en utredning lämnas över till regeringen gällande paketering av fastigheter. En utredning som kan få stor påverkan på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, vill inte skrika “vargen kommer” – men menar att det finns en hel del orosmoln.

 • Nedskrivningar i redovisningen och bostadsministerns ”black-box”…

  Regler Bostadsminister Peter Eriksson har uttalat sig både i TV och skriftligt på ett sätt som synes ha skapat förhoppningar om att bostadsbyggande inte omfattas av vanliga redovisningsregler när det gäller nedskrivningar.

 • Statlig genomlysning av byggreglerna

  Regler Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över byggreglerna i syfte att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och bostadsbyggande. Kommittén består av SABOs före detta vd Kurt Eliasson och Anna Sander, projektledare för Rosendal i Uppsala.

 • Beslut om tomträttsavgälder tillbaka till nämnden

  Regler Under onsdagen hade borgarrådsberedningen i Stockholms stad ett sammanträde där den socialdemokratiskt ledda majoriteten valde att upphäva kommunfullmäktiges beslut om nya tomträttsavgälder.

 • Lagförslag om ändringar i PBL

  Regler Regeringen lägger fram ett lagförslag som innehåller flera förslag som på olika sätt syftar till att förenkla planprocessen.

 • Boverket: buller inget hinder för byggande

  Regler Boverket har kommit fram till att trafikbuller inte längre utgör något hinder för bostadsbyggandet, och därmed att en ändring i bullerförordningen inte längre är nödvändig.

 • Regeringen vill se fler flyttbara bostäder

  Regler I en promemoria från regeringen förslår man ändringar i plan- och bygglagen som ska göra det enklare med tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.

 • 55 statliga miljoner på regelförenklingar

  Regler I budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen på tisdagen, lägger regeringen 55 miljoner kronor på tre satsningar som ska göra det lättare att bygga bostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived