• Ny rapport: Vissa regler saknar syfte

  Regler Efter en riksturné och möten med 220 experter presenterar Kommittén för modernare byggregler en ny rapport. I september anordnas en hearing med dessa tillämpare av regelverket. 

 • Dålig koll på brandfarligt material

  Regler Det görs fortfarande inga kontroller på att polyetylen, som fick branden i Grenfell Tower i London att snabbt sprida sig, används rätt i Sverige. ”Det behövs lagskärpning och tredjepartskontroll”, säger Brandskyddsföreningen.

 • Rapport: Byggregler kan verka hämmande

  Regler På tisdagsförmiddagen presenterades en färsk analys om hur byggregler påverkar bostadsbyggandet. Regeringen har nu tillsatt en kommitté som ska komma med ett nytt förslag i december 2019.

 • Föreslår asymmetrisk beskattning

  Regler Så har den då överlämnats ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.

 • “Regeringen riskerar att skapa en fastighetskris”

  Regler Paketeringsutredningen, som presenterades på torsdagen, kommer fram till att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner – förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år. Kritiker menar att regeringen, om de går vidare med förslagen, riskerar att skapa sin egen fastighetskris.

 • Kommer skattevargen närmare?

  Regler Den sista mars väntas en utredning lämnas över till regeringen gällande paketering av fastigheter. En utredning som kan få stor påverkan på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, vill inte skrika “vargen kommer” – men menar att det finns en hel del orosmoln.

 • Nedskrivningar i redovisningen och bostadsministerns ”black-box”…

  Regler Bostadsminister Peter Eriksson har uttalat sig både i TV och skriftligt på ett sätt som synes ha skapat förhoppningar om att bostadsbyggande inte omfattas av vanliga redovisningsregler när det gäller nedskrivningar.

 • Statlig genomlysning av byggreglerna

  Regler Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över byggreglerna i syfte att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och bostadsbyggande. Kommittén består av SABOs före detta vd Kurt Eliasson och Anna Sander, projektledare för Rosendal i Uppsala.

 • Beslut om tomträttsavgälder tillbaka till nämnden

  Regler Under onsdagen hade borgarrådsberedningen i Stockholms stad ett sammanträde där den socialdemokratiskt ledda majoriteten valde att upphäva kommunfullmäktiges beslut om nya tomträttsavgälder.

 • Lagförslag om ändringar i PBL

  Regler Regeringen lägger fram ett lagförslag som innehåller flera förslag som på olika sätt syftar till att förenkla planprocessen.

 • Boverket: buller inget hinder för byggande

  Regler Boverket har kommit fram till att trafikbuller inte längre utgör något hinder för bostadsbyggandet, och därmed att en ändring i bullerförordningen inte längre är nödvändig.

 • Regeringen vill se fler flyttbara bostäder

  Regler I en promemoria från regeringen förslår man ändringar i plan- och bygglagen som ska göra det enklare med tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.

 • 55 statliga miljoner på regelförenklingar

  Regler I budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen på tisdagen, lägger regeringen 55 miljoner kronor på tre satsningar som ska göra det lättare att bygga bostäder.

 • Undantag från PBL för flyktingboenden

  Regler I en promemoria som skickas ut på måndagen ser regeringen nu över möjligheten att göra undantag från plan- och bygglagen, PBL, vad gäller tillfälliga flyktingboenden.

 • Profi och SSM:s projekt i Nacka blir av

  Regler Profi och SSM:s bostadsprojekt Turbinhallen i Järla Sjö, Nacka har överklagats till flera instanser. I dag meddelande Mark- och miljööverdomstolen att man inte kommer att bevilja prövningstillstånd. Därmed kommer 200 bostäder att byggas.

 • MKB vinner tvist mot Hifab

  Regler Högsta Domstolen beslutade i förra veckan att inte bevilja prövningstillstånd i en långdragen tvist mellan MKB Fastighets och Hifab Group, som därmed ska betala skadestånd på cirka 65 miljoner kronor.

 • Det bostadspolitiska 2015

  Regler Det politiska 2015 har på många sätt varit stormigt, även för fastighetsbranschen. I budgeten ligger ”den största bostadspolitiska satsningen på 20 år”, amorteringskravet ser efter många vändor ut att klubbas igenom och flyktingsituationen har på flera sätt satt bostadskrisen på sin spets – och regelverken i rampljuset. Fastighetsnytt går igenom vad som hänt, och inte hänt, under det bostadspolitiska året 2015.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived