• Alber Yang

  Fastighetsmarknad Henderson Global Investors med huvudkontor i London förvaltar tillgångar på cirka 720 miljarder kronor. Fastighetsnytt talade med Albert Yang som är ansvarig för att resa kapital från nordiska investerare.

 • Hemfosa Fastigheter tecknar avtal om förvaltning

  Fastighetsmarknad Hemfosa Fastigheter AB har tecknat avtal med Nordic PM AB avseende förvaltningen av fastigheter. Avtalet träder i kraft under hösten 2009.

 • ”Rätt hanterat borde IFRS fungera även i nedgång”

  Fastighetsmarknad Värdering till vekligt värde och hur gröna byggnader påverkar investeringarna var i fokus under seminariet Fastighetsvärdering & avkastning som anordnades av Svenskt Fastighetsindex.

 • PM Jones Lang LaSalle

  Fastighetsmarknad

  8,5 miljarder i transaktionsvolym andra kvartalet 

  Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2009 (till och med den 25 juni 2009) uppgick till 8,5 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 77 procent jämfört med samma period 2008, men en ökning med 24 procent jämfört med kvartalet före…

 • Europeisk storsatsning i Lund

  Fastighetsmarknad Det är i stort sett klart att ESS anläggningen (European Spallation Source) hamnar i Lund. En investering på över 13 miljarder med stor betydelse för framtida utveckling i regionen. Enligt en undersökning av Pricewaterhouse Coopers skulle det innebära en ökning av BRP med 0,08 procent årligen för Skåne regionen.

 • Mikael Graffman ny Sverigechef

  Fastighetsmarknad Mikael Graffman har anställts som vd och ansvarig för den svenska verksamheten i NCC Property Development AB. Han tillträder tjänsten den 1 juni 2009 och efterträder Joachim Hallengren som tidigare utsetts till affärsområdeschef för Property Development.

 • PM Newsec nyanställer

  Fastighetsmarknad

  Fem tjänster har tillsatts hos Newsec Asset Management

  Bland annat blir Ove Nordquist, tidigare på Fasticon, ny chef för verksamhetsutveckling…

 • Stora variationer när det gäller värdeförändringar

  Fastighetsmarknad Bokslutskommunikéerna visar på värdeminskningar mellan fyra till tio procent för fastighetsbolagen. Det har tidigare spekulerats i att fallet borde vara 15-20 procent. Ingemar Rindstig, Chef för Ernst & Young Real Estate, är revisor med fokus på bygg- och fastighetsbranschen. Han är inte överraskad över resultaten och tycker värderarna gjort ett bra arbete under rådande omständigheter.

 • Stockholm håller emot i europeisk jämförelse

  Fastighetsmarknad När PricewaterhouseCoopers ger ut sin rapport ”Emerging Trends in Real Estate Europe 2009” visar det sig att Stockholm tappar tre placeringar och hamnar på delad elfte plats när det gäller ”European Investment Market Prospects” i 27 städer.

 • Ingela Lindh ny VD för Stockholmshem

  Fastighetsmarknad Stockholms stads stadsbyggnadsdirektör Ingela Lindh tillträder den 15 april som ny VD för Stockholmshem.

 • PM JLL Transaktioner

  Fastighetsmarknad

  Färre fastighetstransaktioner under 2008

  Den totala transaktionsvolymen under sista kvartalet 2008 uppgick till 30,1 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 40 procent jämfört med samma period 2007…

 • ”Tydligaste karaktärsdraget är avsaknaden av transaktioner”

  Fastighetsmarknad Vänta och se verkar vara attityden på dagens fastighetsmarknad. När IPD hade sitt seminarium ”Fastighetsvärdering och avkastning” handlade det mycket om världsläget och den osäkra prissättningen på marknaden.

 • ”Stor risk att lita blint på redovisade värden”

  Fastighetsmarknad När Castellum i första kvartalsrapporten för 2008 skrev ner värdet på sitt fastighetsbestånd med 0,6 procent sjönk aktiekursen med som mest 10 procent samma dag. Aktiemarknadens reaktion visar att med IFRS får negativa värdeförändringar stora effekter för fastighetsföretagen. Händelsen är ett också ett tydligt exempel på att det är svårt för ett fastighetsföretag att kommunicera effekterna av minskade fastighetsvärden.

 • Redovisning av uppskjuten skatt problem med IFRS

  Fastighetsmarknad När Ernst & Young Real Estates chef Ingemar Rindstig, en av Sveriges mest framstående revisorer på bygg- och fastighetsområdet, kommenterar IFRS är han tillfreds med att fastigheter redovisas till marknadsvärde idag, men ser redovisningen av uppskjuten skatt som ett problem.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived