• Lägre resultat för Peab

  Fastighetsmarknad Peab redovisar i sin bokslutskommuniké2011 ett resultat efter skatt på 943 miljoner kronor (1 190). Operativ nettoomsättning uppgick till 44 015 miljoner kronor (38 184). Operativt rörelseresultat uppgick till 1 483 miljoner kronor (1 563).

 • Stefan Timan lämnar Rikshem

  Fastighetsmarknad Sven-Göran Svensson övertar hela förvaltningsansvaret inom Rikshem som en följd av att Stefan Timan lämnar Rikshem.

 • Trögt med bostadsbyggandet i Växjö

  Fastighetsmarknad Tillväxten på bostadsmarknaden i Växjö kommun minskar. Under 2010 färdigställdes 200 nya bostäder att jämföra med 389 bostäder 2010.

 • Bolån populärt på Google

  Fastighetsmarknad Enligt statistik över antalet sökningar på Google har allmänhetens intresse för information kring bolån ökat kraftigt under inledningen av 2012. SBAB Banks söktrendindex för bolån ligger nära tidigare toppnoteringar.

 • Lägre resultat för Specialfastigheter

  Fastighetsmarknad Specialfastigheter redovisar i sin bokslutsrapport 2011 ett resultat efter skatt på 686 miljoner kronor (804). Resultatet påverkades främst av negativ värdeförändring av derivatinstrument -108 (88) miljoner kronor.

 • Nordier satsar mer på retail

  Fastighetsmarknad Nordier har anställt Mattias Roussakoff som fastighetskonsult med inriktning på retail.

 • Newsec erhåller förvaltningsuppdrag

  Fastighetsmarknad Newsec Asset Management har fått i uppdrag att förvalta ytterligare drygt 80 000 kvadratmeter, mestadels logistikyta, fördelat på fyra fastigheter belägna i Haninge, Linköping, Nässjö samt Hyllinge.

 • Mindre konkurser 2011

  Fastighetsmarknad Antalet konkurser minskade med fyra procent 2011 i jämförelse med 2010. Tingsrätterna fattade under 2011 beslut om 7 229 konkurser av vilka 6 958 rörde företag (inkluderat enskilda firmor) och 271 rörde privatpersoner. Detta innebar en minskning jämfört med 2010 med 4 procent.

 • Idrottssatsning i Solna

  Fastighetsmarknad Ny sporthall, en tredje ishall och en ny träningsanläggning för AIK Fotboll. Det är några av inslag som klubbats i Solna.

 • Ny chefsjurist på Skanska

  Fastighetsmarknad Ann-Marie Hedbeck har utsetts till ny chefsjurist på Skanska AB från den 1 juni 2012.

 • 80 studentbostäder på Östermalm

  Fastighetsmarknad Stockholms exploateringsnämnd har nu beslutat att anvisa mark till 80 studentbostäder i direkt anslutning till KTH campus.

 • Ökat förvaltningsresultat för Sagax

  Fastighetsmarknad Sagax redovisar i sin bokslutskommuniké 2011 ett resultat efter skatt på 121,9 (491,7) miljoner kronor. Det lägre resultatet förklaras huvudsakligen vara en följd av omvärderingar av räntederivat.

 • Byggbolagen avvaktande i Uppsala

  Fastighetsmarknad Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och en av landets mest stabila bygg- och fastighetsmarknader. Trots detta finns det idag över 3000 outnyttjade byggrätter i Uppsala.

 • JM höjer utdelningen

  Fastighetsmarknad JM redovisar i sin bokslutskommuniké 2011 ett resultat efter skatt på 1 042 miljoner kronor (594). Styrelsen föreslår 6,50 kronor (4,50) i utdelning för 2011.

 • Ny stadsdel kräver samordning

  Fastighetsmarknad När en ny stadsdel ska skapas är det många aktörer och viljor inblandade. Svante Torell, tidigare marknadschef för Vasakronan i Stockholm, är sedan den 1 januari engagerad som samordnare i Hagastaden.

 • Veidekke bygger åt Diligentia

  Fastighetsmarknad I månadsskiftet februari/mars påbörjar Veidekke Entreprenad arbetet med att bygga det första av Diligentias nya kontorshus i den nya stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö.

 • Hans Lisserkers till Niam

  Fastighetsmarknad

  Hans Lisserkers till Niam

  Niam har anställt Hans Lisserkers som Head of Project Development…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived