• Skillnader i boendekostnader

  Fastighetsmarknad Enligt Statistiska Centralbyrån är de regionala skillnaderna inte stora vad gäller andelen av den disponibla inkomsten som går till boendekostnader.

 • Berlusconi-chock på börsen

  Fastighetsmarknad Det har varit en dyster veckoöppning för fastighetsaktier på måndagen. Index har sjunkit med 0,6 procent och alla bolag utom fyra har sett sina aktiekurser sjunka.

 • Studie kring externa köpcentrum och centrumhandel

  Fastighetsmarknad Genom ett samarbete mellan branschorganisationen Fastighetsägarna och Trollhättan ska man undersöka hur externa köpcentrum och centrumhandel kan samverka för att förhindra att stadskärnan utarmas.

 • NCC bygger i Kungälv

  Fastighetsmarknad NCC bygger 27 hyresrätter i Ytterby inom Kungälvs kommun som ska stå klara för inflyttning om ett år.

 • Solna bygger 200 studentbostäder

  Fastighetsmarknad Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för 200 studentbostäder i Huvudsta. De nya bostäderna ska ligga i anslutning till de befintliga studentbostäderna i området vid Armégatan.

 • Trygghetsbostäder i Skövde

  Fastighetsmarknad Skövdebostäder har nu genomfört en upphandling avseende nyproduktion av 78 trygghetsbostäder inom kvarteret Fältspaten.

 • Länsförsäkringar ökar i Klövern

  Fastighetsmarknad Länsförsäkringar Fondförvaltning har ökat sitt aktieinnehav i Klövern med 35 000 aktier och överskrider därmed flaggningsgränsen på 5 procent.

 • Mer handel och kontor till Triangeln

  Fastighetsmarknad Stadsbyggnadsnämnden beviljade på torsdagen bygglov till kvarteret Kaninen mellan köpcentrat Triangeln och citytunnelstationen.

 • Förbättrade kreditvillkor

  Fastighetsmarknad Catellas indikator CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) för december visar på en ökad tillgång till krediter samt krympande kreditmarginaler för fastighetsfinansiering under de senaste tre månaderna.

 • Tillförordnad vd utsedd för Älvstranden

  Fastighetsmarknad Olle Lindkvist blir från årsskiftet tillförordnad vd för Älvstranden Utveckling AB.

 • 170 nya hyreslägenheter i Norra Sofielund

  Fastighetsmarknad Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, planerar att bygga 170 nya hyrslägenheter i området Norra Sofielund.

 • Första spadtag för Kombohus

  Fastighetsmarknad På måndag inleds bygget av 96 hyresrätter i Övre Ekilla. Projektet är det första som SigtunaHem upphandlat med hjälp av SABOs ramupphandlingsmodell, ett så kallat kombohus.

 • Anna Denell blir hållbarhetschef

  Fastighetsmarknad Vasakronan utvidgar Anna Denells ansvarsområde på bolaget där hennes roll blir rådgivande och strategisk och omfattar frågor inom miljö och socialt ansvar.

 • Positiv syn internationellt

  Fastighetsmarknad Den mest efterfrågade regionen för ökade investeringar inom fastigheter under det kommande året kommer att vara USA, följd av Asien och västra Europa, i synnerhet London, Paris och flera av de större städerna i Tyskland, enligt resultatet av Global Investor Sentiment Survey.

 • Strategisk Arkitektur rekryterar

  Fastighetsmarknad Strategisk Arkitektur anställer Elin Mossberg som ny kundansvarig inom affärsområdet visionsstyrd stadsutveckling.

 • Nordiskt erfarenhetsutbyte inom bostadssektorn

  Fastighetsmarknad NBO, SABOs nordiska samarbetsorganisation ska analysera några ödesfrågor för nordisk bostadssektor under de kommande två åren.

 • Skanska bygger åt Saab

  Fastighetsmarknad Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt kontorshus åt Saab. Kontoret byggs på Saabs anläggning i Tannefors, Linköping och byggstart är planerad till första kvartalet 2013.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived