• Industrins plats i kunskapsstaden

  Business Arena Umeå Norra Sverige är en viktig exportnod och inte minst industrin har en stark position som visar på investeringsvilja. Goda förutsättningar för tillväxt men då krävs också god tillgång till kunskap och tjänster samt infrastruktur och bostäder.

 • “Cykelbanor hjälper inte om ingen cyklar på dem”

  Business Arena Umeå “En vänlig knuff i rätt riktning”. Så beskriver Katharina Paoli, medgrundare och vd av A Win Win World modefenomenet nudging. Fastighetsnytt träffade henne under Business Arena Umeå. 

 • Hur står det till med handeln?

  Business Arena Umeå Det har länge pratats om butiksdöd, e-handelns intåg och stadskärnorna som förlorar på det. Hur står det egentligen till med handeln idag?

 • Att etablera en etablering

  Business Arena Umeå De elintensiva företagen har på allvar fått upp ögonen för norra Sverige. Facebooks etablering i Luleå öppnade många dörrar och närmast ser det ut som att Northvolt drar igång bygget av sin stora batterifabrik i Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades hur man skapar förutsättningar för etableringar. Det konstaterades att ingen som får en etablering om man inte jobbar för det, och avsaknaden av bromsklossar är en stor fördel.

 • Få lyfter bostaden som viktigaste valfrågan

  Business Arena Umeå Även om bostadsfrågan är ständigt närvarande i fastighetsbranschen är den sällan högt upp på väljarnas dagordning. Är bostadens betydelse överskattad? Frågan diskuterades under Business Arena Umeå under onsdagen.

 • Helt avgörande att få befolkningstillväxt

  Business Arena Umeå Befolkningstillväxt är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för att lyfta en region. För att få till befolkningstillväxt måste man bygga bostäder och skapa arbetstillfällen.

 • Leva lönsamt eller lönsamt att leva?

  Business Arena Umeå Hur ska det resoneras när samhällsnytta ställs mot lönsamhet? Ska en nyttoanalys ligga till grund för en satsning på infrastruktur eller finns det långsiktiga värden som smäller högre än att det är plus på sista raden? Landsbygdens utmaningar diskuterades av en panel under seminariepunkten ”Leva lönsamt eller lönsamt att leva?” på Business Arena Umeå.

 • Vilken bransch tillhör fastighetsbranschen?

  Business Arena Umeå När framtidsforskaren Peter Siljerud inledde Business Arena Umeå ställde han bland annat frågan vilken bransch individerna i publiken tycker sig tillhöra. Fastigheter? Upplevelser? Storytelling? En indikation på att det gäller att anpassa sin yrkesmässiga självbild till en värld i snabb förändring.

 • Människan i centrum, inte tekniken

  Business Arena Umeå På flera håll startas projekt för att ta till vara på de nya, snabbfotade företagen och man hittar innovationshus från Malmö till Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades digitaliseringens framfart, både globalt och lokalt.

 • Valrörelse med fokus på bostadspolitik?

  Business Arena Umeå Under bostadsseminariet på Business Arena Umeå talade Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  Business Arena Umeå Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

 • Infrastruktursatsningar börjar med en vision

  Business Arena Umeå När den två kilometer långa Sundsvallsbron invigdes för drygt ett år sedan var det inte bara en förbifart som byggts. Bron gav också helt nya möjligheter för stadsutveckling, något som också fanns med redan från början.

 • “Vi måste få bygga stad”

  Business Arena Umeå Svenska städer växer så att det knakar – även i de norra delarna av landet. Urbaniseringen är med andra ord påtaglig även här – samtidigt som man upplever samma flaskhalsar här som på nationell nivå.

 • Kamp om datacenter

  Business Arena Umeå Östersund och Luleå tävlade länge och väl om Facebooks etablering innan det stod klart att Luleå drog det längsta strået. På scenen under Business Arena Umeå, som genomfördes den 17 februari, var det dock inga sura miner mellan parterna som ser en god framtid för framtida etableringar i norra Sverige.

 • Norrland rekreationsyta för den urbana medelklassen?

  Business Arena Umeå Under kulturfördjupningen på Business Arena i Umeå uttryckte journalisten och författaren Po Tidholm skepsis mot tanken att det är kultur som ska rädda sysselsättningen i norra Sverige.

 • ”Demografin Europas stora utmaning”

  Business Arena Umeå När Göran Persson inledningstalade på Business Arena Umeå på tisdagen beskrev han hur plantorna från 1950-talets kalhyggen har vuxit upp och är färdiga för slutavverkning.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived