• ”Byggs väldigt lite på spekulation”

  Business Arena Almedalen Logistikfastigheter är i ropet och kommer vara så ett tag till. En panel diskuterade logistik under Business Arena Almedalen där man ser färdig, detaljplanerad mark som det viktigaste för en kommun att erbjuda.

 • ”Behöver enas om en gemensam målbild”

  Business Arena Almedalen Bostadsfrågan behöver diskuteras i lugn och ro, produktionstakten för hyresrätter måste säkerställas och det är ombytta roller på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsnytt träffade Mikael Anjou, vice koncernchef på Einar Mattsson, under Almedalsveckan.

 • Ökad social dimension på fastighetsägande

  Business Arena Almedalen Det kostar att ha bostadsområden som fungerar dåligt – både på individ- och samhällsnivå. Vilket ansvar tar fastighetsägare för den sociala utvecklingen?

 • Porten till staden

  Business Arena Almedalen Järnvägsstationerna kan ses som en port in i våra städer. Men stationsutveckling i dag handlar mycket om stads- och samhällsutveckling där fler och fler funktioner vävs in. En panel under Business Arena Almedalen diskuterade stationens betydelse och framtid.

 • ”Skolmiljön behöver se ut på annat sätt”

  Business Arena Almedalen Skolan ses som det kanske viktigaste när vi tittar på var vi ska bo. Men när det enbart pratas bostäder hamnar dessa byggnader i skymundan. Samtidigt är frågan vad som blir skolans roll när världen digitaliseras.

 • “Viktigt att få bo nära Campus”

  Business Arena Almedalen Utbildning ligger högt på agendan hos både befolkning och politiker. En viktig aspekt är att se till att det finns bostäder för att kunna attrahera nya studenter. Bostadsbyggandet har växlat upp inom detta segment, men det är fortfarande en bit kvar.

 • Gemensam sak i norra Sverige

  Business Arena Almedalen Norra Sverige spelar på den globala marknaden med jättar inom den digitala industrin. Nu gör sex kommuner i regionen gemensam sak för att skapa en nationell plattform.

 • Kontoren – den nya flaskhalsen?

  Business Arena Almedalen Medan bostadsbristen legat högt upp på agendan länge har utbudet av kontor gått under radarn. Den senaste tiden har frågat seglat upp som avgörande.

 • “Alla stjärnor står rätt för stora projekt”

  Business Arena Almedalen Varningarna om en bostadsmarknad i gungning har duggat tätt det senaste året. Men kanske är det dags för bolagen att göra klipp i en marknad “som snart kommer att vända”.

 • Snövit, prinsen och häxan

  Business Arena Almedalen Ulf Kristersson (M) bildar regering i höst, Trump är det nya normala och trygghetsfrågan blir det mest omtalade under Almedalen. Det tror i alla fall statsvetaren Stig-Björn Ljunggren som talade på Business Arena Almedalen.

 • Almedalen: Vägen framåt för morgondagens transporter

  Business Arena Almedalen Vi gillar räls i Sverige och en järnväg för snabbare tåg är ju en framtid som vi nästan kan ta på, men är det framtidens infrastruktur? Tåg i vakuumtunnlar, självkörande bilar eller drönartransporter är utmanare. Man kan dock enas om att utvecklingen tangerar två områden – snabbare och effektivare.

 • Investeringsviljan ökar i Malmö

  Business Arena Almedalen Malmö har fått upp sitt byggande, bland annat tack vare allmännyttiga MKB som testat nya samarbeten som visar på en ökad investeringsvilja i staden.

 • En resurs för fastighetsbranschen

  Business Arena Almedalen Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov, samtidigt som det finns en grupp i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, de nya svenskarna. Hur tar branschen på bästa sätt tillvara på kompetensen?

 • Almedalen: Utmaningar när det ska byggas skolor och äldreboende

  Business Arena Almedalen När det pratas samhällsfastigheter hamnar diskussionen ofta kring hur fin investering det är, långa kontrakt och stabila hyresgäster. Men i dag behövs det stora investeringar i nyproduktion. Frågan är hur mycket av detta kommunerna mäktar med?

 • Hur går det för Stockholmshusen?

  Business Arena Almedalen Runt om i Sverige testas nya metoder för att på olika sätt komma tillrätta med bostadsbristen. Ett av koncepten som fått uppmärksamhet är huvudstadens så kallade Stockholmshus – ett koncept som just nu har över 3 000 lägenheter i pipen.

 • Almedalen: Färre riktlinjer, men rätt

  Business Arena Almedalen Under seminariet ”Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?” var det en ganska enig panel som konstaterade att det behövs, men framförallt färre samt rätt riktlinjer där detaljplaneringen blir mindre detaljerad.

 • Räcker det att pressa byggkostnaderna?

  Business Arena Almedalen Allt som händer mellan kommunens markanvisning och att nyckeln sätts i låset påverkar i slutändan den hyra som den nya hyresgästen ska betala. När man pratar om att byggpriserna måste ned – hur mycket påverkar det egentligen slutkunden?

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived