• Stora utbyggnadsplaner i Husby

  Bostäder Veidekke och Svenska Bostäder har tagit fram ett gemensamt utbyggnadsförslag i Husby norr om Stockholm, med totalt 700 nya bostäder.

 • 250 nya bostäder på Årstafältet

  Bostäder Wästbygg Projektutveckling och Småa AB föreslås tilldelas varsin markanvisning för cirka 125 nya bostäder vardera på Årstafältet i Stockholm. Dessutom tilldelas Sisab en markanvisning för en ny grundskola för 900 elever. 

 • Grönt ljus för 400 SBB-bostäder

  Bostäder Tillsammans med Nykvarns kommun har Samhällsbyggnadsbolaget tagit fram en ny detaljplan för cirka 400 nya bostäder, samt en vård- och omsorgsfastighet. Nu har planen vunnit laga kraft.

 • Trianon förvärvar för 900 miljoner

  Bostäder Trianon förvärvar 781 lägenheter och kommersiella lokaler i Malmö för totalt 900 miljoner kronor. Säljare är Willhem. 

 • Botkyrkabyggens bestånd värt 12 Mdkr

  Bostäder Botkyrkabyggen har gjort en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd som visar att beståndets sammanlagda värde uppgick till 12,1 miljarder kronor vid årsskiftet.

 • Rikshem förvärvar i Upplands Väsby

  Bostäder Rikshem förvärvar en projektfastighet i Upplands Väsby, där cirka 70 hyresrätter ska byggas. Detaljplanen är den första i Stockholms län som antagits helt utan p-platser. 

 • ALM säljer projekt för 1,5 miljarder

  Bostäder ALM Equity säljer 20 procent av utvecklingsprojektet Södra Häggvik utanför Stockholm. Samtidigt säljs 888 av de planerade lägenheterna till investerare för 1 500 miljoner kronor. 

 • Patriam ser positivt på marknaden

  Bostäder Patriam förvärvar en fastighet i Nacka Strand av Carlyle Group. Detaljplanen har vunnit laga kraft, och gäller för nya bostäder. Bolaget säger att man nu ser positivt på bostadsmarknaden. 

 • 500 nya bostäder i Solvallastaden

  Bostäder Vid sitt nästa möte kommer exploateringsnämnden att föreslå markanvisningar för totalt 500 bostäder i framväxande Solvallastaden, söder om arenan vid Solvalla.

 • Bygger 400 studentbostäder i Uppsala

  Bostäder Lindbäcks har tecknat avtal med stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder för nyproduktion av 402 studentbostäder i Uppsala. 

 • 87 nya bostäder i Linköping

  Bostäder Victoria Park har tecknat avtal om nyproduktion av 87 hyreslägenheter i Ryd, i Linköping. Inflyttning är beräknad till december 2020. 

 • 350 nya bostäder i Oppeby

  Bostäder Nyköpingshem har förvärvat mark i Oppeby av Kilenkrysset. Planen är att uppföra drygt 350 nya hyresrätter i området. 

 • Grönt ljus för Bromstensstaden

  Bostäder Kommunfullmäktige i Stockholms stad har röstat igenom en ny detaljplan för Bromstensstaden med 1000 nya lägenheter i totalt nio stadskvarter.  

 • Byggandet minskade med 16 procent 2018

  Bostäder Under 2018 påbörjades nybyggnation av 53 000 lägenheter – en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Det visar preliminära siffror från SCB. 

 • Peab bygger i Linköping

  Bostäder Peab kommer uppföra kontor och bostäder inom kvarteret Konsuln i Linköping. Uppdragsgivare är Fastighets AB L E Lundberg och kontraktssumman uppgår till 344 miljoner kronor. 

 • Polisen: Myndighet göder svartkontrakt

  Bostäder Flera hyresvärdar runtom i landet har trappat upp jakten på svartkontrakt, vilket har frigjort hundratals bostäder. Polisen välkomnar insatserna men flaggar samtidigt för allvarliga brister hos socialtjänsten. Lena Holmlund, sektorschef för socialtjänsten i Göteborg, erkänner misstag men slår samtidigt ifrån sig kritiken.

 • Botrygg bygger nytt i Uppsala

  Bostäder Uppsala kommun säljer mark i Östra Salas andra etapp till Botrygg, som ska uppföra 170 nya bostäder på platsen. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived