• Högre statliga kreditgarantier för bostadsbyggande

  Bostäder Regeringen har beslutat om förändringar i villkoren för statliga kreditgarantier för att bygga bostäder. Takbeloppet höjs till 16 000 kronor per kvadratmeter och den övre beloppsgränsen på 2 miljoner kronor per lägenhet tas bort.

 • Snart färdigbyggt i Stenhagen

  Bostäder Stadsdelen Stenhagen i västra Uppsala börjar snart bli färdigbyggd. Den sista etappen består av 200 nya flerbostadshus, parhus, villor och radhus.

 • Tätare Linköping

  Bostäder Linköping ska bli en “rundare” stad har östgötastadens politiker bestämt. Det betyder i praktiken bland annat att den existerande bebyggelsen ska förtätas så långt som möjligt.

 • Radhus med pool i Upplands Väsby

  Bostäder SSM Bygg & Fastighets AB tillsammans med Unihouse AB startar byggnationen av 30 bostadsrättsradhus med utomhuspool.

 • Metod för att utveckla miljonprogramsområden

  Bostäder Projektet Möjliga Miljoner undersöker hur bostadsområden byggda under åren 1965-1974 kan utvecklas till attraktivare bostadsområden utifrån de boendes perspektiv.

 • AFB får bygga experimentbostäder

  Bostäder Mark- och Miljödomstolen har gett AF Bostäder rätt att bygga 22 BoKompakt lägenheter i experimentsyfte. Därmed går domstolen mot Boverkets beslut att inte bevilja dispens.

 • Privata ägare bygger om mest

  Bostäder Under 2011 tillkom 1 677 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Trenden att bygga om äldre hus håller på att vända. Nu börjar även miljonprogrammets hus att byggas om.

 • Fastighetsägarna Stockholm utesluter medlem

  Bostäder Fastighetsägarna Stockholm har beslutat att utesluta en medlem som allvarigt misskött förvaltningen i en av sina fastigheter.

 • Peab bygger i Västerås

  Bostäder Peab planerar att bygga 51 nya bostäder i kvarteret Almen i stadsdelen Malmaberg i Västerås.

 • Ny bostadslösning för ungdomar

  Bostäder Det nya konceptet Juniorliving ska, är det meningen, lätta på den akuta bristen på ungdomsbostäder i Uppsala och ett flertal andra större svenska städer.

 • Bostadsbrist i Årjäng

  Bostäder Det är inte alla mindre kommuner i Sverige som har ett överskott på bostäder. Ett exempel på motsatsen är expanderande Årjängs kommun vid E18 i västra Värmland.

 • Skanska bygger hyreslägenheter

  Bostäder Skanska har fått i uppdrag av Telge Bostäder att bygga två hus med hyreslägenheter i centrala Södertälje.

 • Ikano vill bygga bostäder i Västerås

  Bostäder Ikano Fastigheter planerar att bygga ett 90-tal nya bostäder på Karlsdals-området i Västerås. Det uppger Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

 • Förslag ska göra det enklare att hyra ut

  Bostäder Tre konkreta förslag för att privatpersoner enklare ska kunna hyra ut bostäder med bostadsrätt respektive äganderätt.

 • Lundbergs har planer i Eskilstuna

  Bostäder Fastighets AB LE Lundberg planerar att på sikt bygga upp till ettusen nya lägenheter i kvarteret Nätet.

 • 400 nya hyresrätter i Årstadal

  Bostäder Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ytterligare 400 nya lägenheter i Årstadal, Det är Stockholmshem som kommer att bygga och förvalta de nya fastigheterna.

 • Gift i marken hindrar bygge i Uppsala

  Bostäder Uppsalahems planer på nybyggnation av ett sexvåningshus med bostäder i kvarteret Frodeparken i hörnet Stationsgatan-Strandbodkilen nära Uppsala Resecentrum har stött på patrull.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived