• Fler tror på stigande bostadspriser

  Bostäder Allt fler hushåll tror på stigande priser och färre än tidigare tror på fallande priser. SEB:s Boprisindikator når sin högsta nivå sedan juni 2011.

 • Wallenstam bygger nytt på Östermalm

  Bostäder Wallenstams startar nybyggnation av 61 bostadsrätter på Grev Turegatan 8 mitt i centrala Stockholm.

 • Två blir ett i Växjö

  Bostäder Växjö kommuns två kommunägda fastighetsbolag, Växjöhem och Hyresbostäder, ska slås samman till ett enda bolag, skriver Smålands-Posten (SMP).

 • JM utvecklar nya bostäder i Partille

  Bostäder Nu drar JM, tillsammans med kommunen, igång planarbetet för två nya bostadsområden i Partille.

 • Peab bygger lägenheter i Mölnlycke

  Bostäder Peab ska uppföra två bostadshus, 5 till 6 våningar höga, med totalt 54 lägenheter i Mölnlycke, Göteborg.

 • Tre byggföretag ska exploatera Majavallen

  Bostäder Ett av de större bostadsprojekten i Kalmar på senare år ska snart påbörjas på utbyggnadsområdet Majavallen i stadsdelen Lindsdal, cirka fem kilometer norr om Kalmar centrum.

 • HjällboBostaden går samman med Poseidon

  Bostäder AB HjällboBostaden fusioneras med Bostads AB Poseidon. HjällboBostadens bestånd omfattar 2 293 lägenheter i Hjällbo.

 • Riksbyggen får uppdrag av Svenska Bostadsfonden

  Bostäder Riksbyggen har fått förtroendet att sköta fastighetsskötseln av Svenska Bostadsfondens fastighetsportföljer i samarbete med Svenska Bostadsfondens huvudkontor och regionala förvaltningskontor. Uppdraget avser cirka 240 000 kvadratmeter.

 • Telge Bostäder säljer fastigheter

  Bostäder Telge Bostäders styrelse har gett bolagets vd i uppdrag att påbörja arbetet med en försäljning av totalt nio fastigheter i Västra Blombacka och Geneta.

 • Högre statliga kreditgarantier för bostadsbyggande

  Bostäder Regeringen har beslutat om förändringar i villkoren för statliga kreditgarantier för att bygga bostäder. Takbeloppet höjs till 16 000 kronor per kvadratmeter och den övre beloppsgränsen på 2 miljoner kronor per lägenhet tas bort.

 • Snart färdigbyggt i Stenhagen

  Bostäder Stadsdelen Stenhagen i västra Uppsala börjar snart bli färdigbyggd. Den sista etappen består av 200 nya flerbostadshus, parhus, villor och radhus.

 • Tätare Linköping

  Bostäder Linköping ska bli en “rundare” stad har östgötastadens politiker bestämt. Det betyder i praktiken bland annat att den existerande bebyggelsen ska förtätas så långt som möjligt.

 • Radhus med pool i Upplands Väsby

  Bostäder SSM Bygg & Fastighets AB tillsammans med Unihouse AB startar byggnationen av 30 bostadsrättsradhus med utomhuspool.

 • Metod för att utveckla miljonprogramsområden

  Bostäder Projektet Möjliga Miljoner undersöker hur bostadsområden byggda under åren 1965-1974 kan utvecklas till attraktivare bostadsområden utifrån de boendes perspektiv.

 • AFB får bygga experimentbostäder

  Bostäder Mark- och Miljödomstolen har gett AF Bostäder rätt att bygga 22 BoKompakt lägenheter i experimentsyfte. Därmed går domstolen mot Boverkets beslut att inte bevilja dispens.

 • Privata ägare bygger om mest

  Bostäder Under 2011 tillkom 1 677 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Trenden att bygga om äldre hus håller på att vända. Nu börjar även miljonprogrammets hus att byggas om.

 • Fastighetsägarna Stockholm utesluter medlem

  Bostäder Fastighetsägarna Stockholm har beslutat att utesluta en medlem som allvarigt misskött förvaltningen i en av sina fastigheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived