• Småhuspriserna sjönk med 1 procent

  Bostäder Villapriserna sjönk med 1 procent under mars och april jämfört med perioden december 2011 till februari 2012. Det framgår av SCB:s småhusbarometer.

 • Bantade bostadsplaner

  Bostäder Efter åratal av förseningar har nu kommunfullmäktige i Gävle godkänt en ny översiktsplan för Norrlandet.

 • Regeringen ser över behovet av nya bostäder i Stockholm

  Bostäder Regeringen har beslutat att ge Stockholms Läns Landsting – i egenskap av regionplaneorgan för kommunerna i Stockholms län – i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i alla kommunerna i Stockholms län.

 • Tusen nya bostäder i Örebro?

  Bostäder Örebro kommun planerar nu som bäst för vad som ska bli Örebros största byggprojekt sedan Bomässan i början av 1990-talet.

 • Bråkdel av behovet byggs i Stockholm

  Bostäder Det råder bostadsbrist i Stockholmsregionen och länsstyrelsen uppskattar byggbehovet till 20 000 bostäder per år under överskådlig tid för att möta behovet.

 • HSB Göteborg köper 268 hyresrätter

  Bostäder HSB Göteborg har förvärvat fem centralt belägna fastigheter, bland annat i Kålltorp och Lunden. Säljare är Kvibergs Byggnads AB.

 • Bostadsrätterna ökar på hyresrätternas bekostnad

  Bostäder Jämfört med 1990 finns det idag ca 33 300 fler hyreslägenheter medan antalet bostadsrättslägenheter blivit nästan 10 gånger fler, cirka 317 000.

 • Bostadsplaner i Gävle

  Bostäder Företaget Real Option i Sverige AB med säte i Uppsala planerar att bygga två stora, nya bostadskvarter vid Muréngatan på stadsdelen Söder i Gävle.

 • Nya stadskvarter planeras i Huddinge

  Bostäder Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge har fattat beslut om att skicka ut ett planprogram för nya stadskvarter vid Kvarnbergsplan i centrala Huddinge på remiss.

 • Markreservation till Stockholmsbyggmästarna

  Bostäder Stockholmsbyggmästarna har av exploateringsnämnden tilldelats en tidigmarkreservation för cirka 300 bostäder i området öster om Valhallavägen mellanRoslagstull och KTH.

 • Chakraborty bygger studentbostäder

  Bostäder Entreprenören och hotellägaren Bicky Chakraborty bygger ett hus för studentbostäder på KTH:s campus Valhallavägen. Huset skall utgöra bostäder för studenter inskrivna vid KTH och kommer att omfatta 42 lägenheter.

 • Nya bostäder i Barkabystaden

  Bostäder Byggmästargruppen har fått i uppdrag av ByggVesta att bygga 198 lägenheter i kv.1 i Barkarbystaden i Järfälla. Parallellt ska man även bygga 89 lägenheter i Annedal.

 • Utredning om ägarlägenheter i befintliga hyreshus

  Bostäder Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska ges i uppdrag att lämna förslag som gör det möjligt att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter.

 • Mimer planerar renovering

  Bostäder Det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås planerar att under de närmaste 5-7 åren renovera mellan 1500 och 2000 av sina lägenheter.

 • Kraftig minskning av bostadsbyggandet

  Bostäder Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades nybyggandet av hus för cirka 4 850 lägenheter under första kvartalet 2012. Det är en minskning med 35 procent jämfört med första kvartalet 2011.

 • Ingen försäljning av Mitthem

  Bostäder Sundsvalls Tidning (ST) skriver att det inte blir någon utförsäljning av 1 500 Mitthemslägenheter.

 • Mimers största projekt i modern tid

  Bostäder Till sommaren blir det byggstart för det kommunala bostadsbolaget Mimers största bostadsprojekt i modern tid.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived