• Dags för en social bostadspolitik!

  Bostäder Hans Lind skriver om vad som händer på en reglerad hyresmarknad när efterfrågan stiger snabbare än utbudet.

 • Enighet om studentbostäder

  Bostäder Folkpartiet i Stockholms stadshus har under torsdagen lagt en skrivelse i Fastighetsnämnden om att pröva möjligheten att bygga studentbostäder vid stadens idrottshallar. Miljöpartiet och Socialdemokraterna meddelar att de ställer sig bakom förslaget vilket skulle innebära 51 mandat av 101 och därmed majoritet.

 • Lägre yrkanden från bostadsföretagen

  Bostäder Jämfört med föregående år har bolagens yrkanden sjunkit, de privata fastighetsägarna ligger även i år högre än allmännyttan i sina yrkanden.

 • Oförändrad tillväxttakt

  Bostäder I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent, vilket innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med september.

 • Byggföretagen tvekar

  Bostäder Trots att Karlstad kommun idag har antagna områdesplaner för nybyggen av cirka 1300 nya bostäder avvaktar många byggföretag.

 • Västerorts högsta bostadshus

  Bostäder Vid Alviks strand uppför Peab ett nytt bostadskvarter med ett 18-våningar högt höghus som blir Västerorts högsta bostadshus. Beställare är Peabinitierade Brf Alviks Torn.

 • Riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån

  Bostäder För att bankerna ytterligare ska stärka sin motståndskraft klargör Finansinspektionen (FI) sin syn på hur mycket kapital bankerna bör ha för sin bostadsutlåning. FI avser att införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån.

 • KBAB planerar inga försäljningar

  Bostäder Det kommunala bostadsbolaget Karlstads Bostads AB, KBAB, har inga planer på att omvandla till bostadsrätter.

 • Råsunda blir bostäder och kontor

  Bostäder Detaljplanen för förvandlingen av Råsunda är klar, 700 bostäder och ett kontorshus på 19 000 kvadratmeter ska ersätta den gamla nationalarenan i Solna. Demonteringen av Råsunda kommer att påbörjas under januari 2013 och beräknas vara klar till sommaren.

 • Startklart för Stora Frösunda

  Bostäder Den så kallade Biliatomten vid Haga norra i Solna ska omvandlas 800 nya bostäder och 70 000 kvadratmeter kontorsyta ryms i detaljplanen för Stora Frösunda som nu klubbats av stadsbyggnadsnämnden.

 • Enklare regler skapar fler bostäder för unga

  Bostäder Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

 • Ny mark till 5100 bostäder

  Bostäder På torsdagens exploateringsnämnd togs beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar, vilket innebär att Stockholm stad årets mål om 5 000 anvisade bostäder.

 • Arbetsmarknaden oroar mest

  Bostäder Oron för arbetslöshet har ökat de senaste två åren, enligt en undersökning från Fastighetsbyrån. Resultaten visar även en mer pessimistisk syn på konjunkturutvecklingen i Sverige. Men svenskarna tror inte lågkonjunkturen kommer att slå mot bostadsmarknaden.

 • Einar Mattsson gör projektförvärv

  Bostäder Einar Mattsson har tillsammans med Mecon köpt fastigheten Klockarbacken 7 i Huddinge C.

 • Tillfälliga studentbostäder i Göteborg

  Bostäder SGS Studentbostäder har tecknat avtal om att hyra mark av Akademiska Hus för uppförande av tillfälliga studentbostäder på Medicinareberget.

 • Klartecken för billiga studentlägenheter

  Bostäder Mark- och miljööverdomstolen ger AF Bostäder rätt att bygga 22 kompakt-lägenheter i Lund i experimentsyfte.

 • Ramavtal klart för hyrorna i Stockholm

  Bostäder Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm har träffat ett ramavtal om nya hyror i Stockholms stad från och med 2013-01-01.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived