• Startklart för Stora Frösunda

  Bostäder Den så kallade Biliatomten vid Haga norra i Solna ska omvandlas 800 nya bostäder och 70 000 kvadratmeter kontorsyta ryms i detaljplanen för Stora Frösunda som nu klubbats av stadsbyggnadsnämnden.

 • Enklare regler skapar fler bostäder för unga

  Bostäder Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

 • Ny mark till 5100 bostäder

  Bostäder På torsdagens exploateringsnämnd togs beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar, vilket innebär att Stockholm stad årets mål om 5 000 anvisade bostäder.

 • Arbetsmarknaden oroar mest

  Bostäder Oron för arbetslöshet har ökat de senaste två åren, enligt en undersökning från Fastighetsbyrån. Resultaten visar även en mer pessimistisk syn på konjunkturutvecklingen i Sverige. Men svenskarna tror inte lågkonjunkturen kommer att slå mot bostadsmarknaden.

 • Einar Mattsson gör projektförvärv

  Bostäder Einar Mattsson har tillsammans med Mecon köpt fastigheten Klockarbacken 7 i Huddinge C.

 • Tillfälliga studentbostäder i Göteborg

  Bostäder SGS Studentbostäder har tecknat avtal om att hyra mark av Akademiska Hus för uppförande av tillfälliga studentbostäder på Medicinareberget.

 • Klartecken för billiga studentlägenheter

  Bostäder Mark- och miljööverdomstolen ger AF Bostäder rätt att bygga 22 kompakt-lägenheter i Lund i experimentsyfte.

 • Ramavtal klart för hyrorna i Stockholm

  Bostäder Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm har träffat ett ramavtal om nya hyror i Stockholms stad från och med 2013-01-01.

 • 850 nya bostäder i Bromma

  Bostäder Alliansen ska beslut om 850 nya bostäder och möjliggör samtidigt en upprustning av Brommaplans torg och anslutande stadsmiljö.

 • 75 procent är nöjda med sina boräntor

  Bostäder En undersökning som SBAB Bank har låtit genomföra visar att majoriteten av svenska folket är nöjda med både banken och boräntan.

 • Ny detaljplan fastställd för I&U

  Bostäder I&U Fastigheter AB har tillsammans med Örebro kommun arbetat fram en ny detaljplan för uppförande av cirka 80 lägenheter.

 • Oförändrade priser i storstäderna

  Bostäder Enligt Mäklarstatistik har medelpriset för en bostadsrätt i riket ökat med sju procent de senaste tre månaderna. I storstäderna är priserna oförändrade den senaste månaden.

 • Budgivningen stressar mest

  Bostäder Unga är mer stressade än äldre när det gäller bostadsköpet visar en undersökning från SBAB.

 • Akademiska Hus avsätter mark för studentbostäder

  Bostäder Akademiska Hus har beslutat att arrendera ut mark vid Campus Arena i Umeå för upprättandet av runt 200 nya lägenheter.

 • Ny hyresmodell i Lund

  Bostäder Tillsammans med LKF och Fastighetsägarna Syd har Hyresgästföreningen tagit fram en ny modell för hyressättningen i Lund. Målet med överenskommelsen är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet.

 • Byggstart i Norra Djurgårdsstaden

  Bostäder Borgarrådet Joakim Larsson (M) har nu tillsammans med Svenska Bostäder och NCC tagit ett första spadtag för 140 nya student- och forskarbostäder i Norra Djurgårdsstaden. Samtidigt ska Järntorget byggstarta 42 lägenheter i området.

 • ”Plats för alla smaker”

  Bostäder Östersunds kommun i Jämtland planerar för en ny stadsdel med upp till 800 lägenheter på Storsjö strand i Östersund.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived