• SSM delägare i Studentbacken

  Bostäder SSM Holding AB har förvärvat 50 procent av bolaget Studentbacken AB för att inom kort påbörja produktion av studentlägenheter.

 • Skanska bygger åt Svenska Bostäder

  Bostäder Skanska har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att bygga 76 hyreslägenheter och en förskola i Björkhagen, söder om Stockholm.

 • SEB Trygg Liv nyproducerar hyresrätter

  Bostäder Under året kommer Einar Mattsson Byggnads AB att påbörja byggnationen av ett nio våningar högt hyreshus med 83 lägenheter på Liljeholmen åt SEB Trygg Liv.

 • Einar Mattsson köper av Brostaden

  Bostäder Einar Mattsson köper Alphyddan 11 i Mariehäll från Brostaden. Fastigheten ska rivas för att ge plats åt cirka 100 nya bostadsrättslägenheter.

 • Nytt landmärke i Östersund

  Bostäder Östersundshems styrelse ger nu klartecken för byggandet av höghuset i kv. Valhall. Med det nya höghuset tillförs 56 nya hyresrätter.

 • Lönsam upprustning av miljonprogramsområde

  Bostäder Med rätt angreppssätt kan man bygga upp ett socialt kapital som bryter utanförskap samtidigt som fastigheterna renoveras. I en aktuell rapport redovisar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark sina slutsatser efter att ha följt en satsning i Södertälje under 3 år.

 • Nya hyresrätter planeras i Trångsund

  Bostäder 90 lägenheter samt 75 ungdomsbostäder planeras i centrala Trångsund. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter AB.

 • Ägarlägenheter i Solna och Stockholm

  Bostäder Wåhlin Fastigheter bygger åtta radhus ovanpå en före detta kontorsfastighet på Jungfrudansen i Solna.

 • Viss optimism hos mäklare

  Bostäder Läget på bostadsmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö har fortsatt att försämras under fjärde kvartalet. En majoritet av mäklarna väntar sig dock att bostadspriserna kommer att vända uppåt under det första kvartalet. Det visar SBAB Banks Mäklarbarometer som baseras på en enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena.

 • Hushållens lån växer långsammare

  Bostäder I december hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent. Det var en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 4,6 procent.

 • Sigtunahem satsar 1,1 miljarder

  Bostäder Resultatet av försäljningen av1 102 lägenheter till Rikshem ska användas till att bygga om samtliga 2 000 lägenheter uppförda under rekordåren, till och med utgången av 2018.

 • Byggstart i Sundbyberg

  Bostäder Wallenstam byggstartar två nya fastigheter vid Tuletorget i Sundbyberg. De två sextonvåningshusen med totalt 180 lägenheter beräknas vara inflyttningsklara sista kvartalet 2014.

 • Enhetligare bullerregler ska underlätta bostadsbyggandet

  Bostäder Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågan om buller när det gäller bostadsbyggande. Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder.

 • Tre procent bor i andrahand

  Bostäder Länsstyrelsen har publicerat en kartläggning av andrahandsmarknaden för bostäder i Stockholms län. Av rapporten framgår bland annat att upp till var femte hyreslägenhet kan vara uthyrd olovligen i andra hand.

 • Studentboende på båt

  Bostäder Stockholms stad kommer att besluta om markanvisning för ett projekt i Värtan, 600 studentlägenheter samt 50 vandrarhemslägenheter på en båt.

 • Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

  Bostäder I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen.

 • Stöd till studentbostäder

  Bostäder Det finns nu möjlighet för vissa kommuner att söka stöd hos Boverket för inventering av om det finns mark som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived