• 25 000 nya bostäder

  Bostäder Länsstyrelsen och de åtta kommunerna i Uppsala län har som ambition att bygga upp till 25000 nya bostäder i länet under de närmaste fem åren.

 • Stena Fastigheter producerar studentbostäder

  Bostäder Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har sagt ja till att starta planläggning av knappt 200 lägenheter i Bredäng. Hälften är studentbostäder och den andra hälften vanliga bostäder.

 • Byggemenskaper i Linköping

  Bostäder Projektet LinköpingsBo2016 planerar att öppna för byggemenskaper i den nya stadsdelen Vallastaden.

 • SABO:s vd välkomnar pensionsbolag som bostadsinvesterare

  Bostäder Kurt Eliasson, vd för SABO, tycker att det är ett bra tecken att pensionsbolagen, och framförallt AP-fonderna, investerar i bostäder.

 • Bostadspriserna går ner i riket

  Bostäder De senaste tre månaderna har priset på bostadsrätter i riket gått ner med 4 procent, visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik. Priserna i Stockholm och Göteborg har däremot stigit något.

 • 1 300 lägenheter till försäljning

  Bostäder Den 3 september beslutade Botkyrkabyggens styrelse att pröva en försäljning av 1300 lägenheter på Albyberget.

 • NCC renoverar miljonprogramhus

  Bostäder NCC renoverar ett kulturminnesmärkt miljonprogramhus från 1963 i Halmstad så att de 107 lägenheterna uppfyller kraven för att bli Miljöbyggnad.

 • Frågetecken för ny stadsdel i Linköping

  Bostäder Linköpings kommuns planer på en ny stadsdel med upp till 360 nya bostäder vid Sättuna nordväst om stadscentrum och söder om sjön Roxen har stött på flera problem.

 • Kommunalrådet vill ha bort planköerna

  Bostäder Kalmar brottas med en allt värre bostadsbrist och över 600 bygglov har beviljats av kommunen sedan valet i september 2010. Trots det växer bostadsbristen, skriver tidningen Barometern i Kalmar.

 • Micasa släpper 207 studentlägenheter

  Bostäder Micasa Fastigheter hyr ut lägenheter, som står tomma i väntan på beslut om framtida äldreboende, till studenter.

 • Nya bostäder ska främja handeln

  Bostäder Kungsleden ambitiösa planer för Sveaplans centrum i Eskilstuna, där handelsplatsen ska utvecklas och eventuellt kompletteras med bostäder.

 • Byggreglerna för studentbostäder ses över

  Bostäder Regeringen har beslutat att byggreglerna för student- och ungdomsbostäder bör ses över och förenklas. Boverket ska lämna förslag på hur reglerna ska vara utformade i framtiden och även lämna författningsförslag.

 • Underhållssatsning i Norrköping

  Bostäder Hyresbostäder i Norrköping ska investera 1,5 miljarder kronor i underhållsåtgärder i bolagets fastigheter under de närmaste fem åren.

 • Wallenstam bygger 1 000 lägenheter i Uppsala

  Bostäder Wallenstam har undertecknat en avsiktsförklaring avseende nyproduktion av cirka 200 lägenheter per år under en femårsperiod.

 • 140 nya studentbostäder

  Bostäder NCC Construction bygger 140 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden på uppdrag av Svenska Bostäder. Dessa blir de första i den nya stadsdelen. Ordern är värd 137 miljoner kronor.

 • Andelsägande i Eskilstuna

  Bostäder Kommunfastigheter i Eskilstuna gör som Botkyrkabyggen och erbjuder ett antal hyresgäster möjligheten att bli delägare i sina lägenheter.

 • Stockholms högsta bostadshus

  Bostäder JM inleder produktionen av Kista Torn som ska bli Stockholms högsta bostadshus. Byggnaden ska bestå av 40 våningar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived