• Byggstart i Sundbyberg

  Bostäder Wallenstam byggstartar två nya fastigheter vid Tuletorget i Sundbyberg. De två sextonvåningshusen med totalt 180 lägenheter beräknas vara inflyttningsklara sista kvartalet 2014.

 • Enhetligare bullerregler ska underlätta bostadsbyggandet

  Bostäder Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågan om buller när det gäller bostadsbyggande. Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder.

 • Tre procent bor i andrahand

  Bostäder Länsstyrelsen har publicerat en kartläggning av andrahandsmarknaden för bostäder i Stockholms län. Av rapporten framgår bland annat att upp till var femte hyreslägenhet kan vara uthyrd olovligen i andra hand.

 • Studentboende på båt

  Bostäder Stockholms stad kommer att besluta om markanvisning för ett projekt i Värtan, 600 studentlägenheter samt 50 vandrarhemslägenheter på en båt.

 • Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

  Bostäder I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen.

 • Stöd till studentbostäder

  Bostäder Det finns nu möjlighet för vissa kommuner att söka stöd hos Boverket för inventering av om det finns mark som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

 • Ikeasatsning i Söderstaden

  Bostäder En gemensam stor satsning i Stockholms stad med att utveckla Söderstaden. Etableringen innebär minst 1 000 nya jobb och 550 nya bostäder.

 • Väsbyhem omvandlar till studentboende

  Bostäder Väsbyhem skapar ytterligare studentlägenheter i Upplands Väsby genom att göra om 24 mindre lägenheter till studentboende.

 • Färre nyregistrerade bostadsrättsföreningar

  Bostäder Enligt statistik från Hittabrf.se nyregistrerades 630 bostadsrättsföreningar under 2012 vilket är 18 procent färre jämfört med 2011 då 775 bostadsrättsföreningar registrerades.

 • Samarbete kring Svea Fanfar

  Bostäder CA Fastigheter har tillsammans med Panorama Bostad AB ingått avtal med Veidekke Bostad om samarbete i del av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm.

 • Byggemenskap på Gråberget

  Bostäder Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

 • Prisuppgång 2012 trots finansiell oro

  Bostäder Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent.

 • 600 nya lägenheter

  Bostäder Klartecken för femte etappen i Norra Djurgårdsstaden som avser 600 lägenheter fördelade på sex olika byggherrar.

 • Turning Torso i Stockholm?

  Bostäder – Vi tänker bygga ett Turning Torso-projekt i Stockholms innerstad. Stockholm behöver ett spektakulärt landmärke, säger Håkan Falk, vd på HSB Bostad.

 • Nya lägenheter i Gröndal och Hammarby Sjöstad

  Bostäder Nu påbörjas planer för ytterligare 1000 bostäder, bland annat 200 lägenheter i Hammarby Sjöstad och 70 studentlägenheter i Gröndal.

 • Färre bolag gjorde otillåtna värdeöverföringar

  Bostäder Enligt Boverket har antalet kommunala bostadsbolag som lämnar mer vinst till ägaren än tillåtet minskat. Endast fem procent av bolagen i allmännyttan gjorde år 2011 otillåtna värdeöverföringar till kommunerna, en minskning från 18 procent året dessförinnan.

 • JM förvärvar i Huddinge

  Bostäder JM förvärvar fastigheten Fabriken 15 i Huddinge med antagandet om att i framtiden utveckla cirka 400 byggrätter för bostäder. Affären uppgår till 128 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived