• KF Fastigheter och PEAB bygger i Spånga

  Bostäder PEAB och KF Fastigheter har inlett ett samarbete för att utveckla KF Fastigheters fastighet på Bromstensvägen i Spånga. Fastigheten är på 15 000 kvadratmeter och idag finns en industribyggnad på platsen.

 • Uppsalahem och Rikshem i miljardaffär

  Bostäder Uppsalahem och Rikshem tecknar en avsiktsförklaring gällande det gemensamt ägda bolaget Studentstaden. Uppsalahem har för avsikt att förvärva de utestående 49 procent av bolaget för 1,4 miljarder kronor och stå som ensam ägare av Studentstaden från och med den 8 maj 2013.

 • Möjligt med statsstöd till svagare orter

  Bostäder Bransch- och intresseorganisationen SABO har presenterat en ny analys som visar att de orter med vikande befolkningsunderlag kan få hjälp med stadsstöd, om det kombineras med att regeringen tar fram en särskilt ordning för dessa orter.

 • Studentlägenheter på Kungsholmen

  Bostäder AB Svenska Bostäder har intentionen att bygga 240 nya studentlägenheter i före detta S:t Görans gymnasium på Kungsholmen.

 • Peab bygger åt Tornet

  Bostäder Peab har fått uppdraget att bygga 358 nya hyresrätter i Stockholm/Mälardalen, Öresundsregionen och Göteborgsområdet.

 • NCC bygger i Haninge

  Bostäder NCC Boende har köpt cirka 50 byggrätter för småhus i anslutning till den kommande pendeltågstationen i området Vega i Haninge söder om Stockholm.

 • MKB bygger högt i Malmö

  Bostäder MKB bygger tillsammans med Midroc ett 15 våningar högt hus med 56 lägenheter vid Dalaplan i Malmö.

 • Ny studentskrapa i Tensta

  Bostäder Den 14 mars markanvisar exploateringsnämnden 214 studentlägenheter centralt i Tensta inom fastigheten Bränninge 1. Stadsdelen får därmed sina första studentlägenheter.

 • Sigtunahem hyr ut över 70 nya lägenheter

  Bostäder Sigtunahem kommer under mars månad att publicera över 70 nya lägenheter i det bostadsområdet Övre Ekilla i Märsta. Inflytt i de nya lägenheterna är planerad till hösten.

 • Parlamentarisk kommitté ser över regionplanering för att öka byggande

  Bostäder Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se huruvida regelverket kan behöva förändras. Syftet är att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i landets tillväxtregioner.

 • Politiker och fastighetsägare vill ha kortare handläggningstider

  Bostäder Både fastighetsbolag och politiker verkar överrens om behovet av kortare överklagningstider för bygglov.

 • Klartecken för bostäder på Mall of Scandinavia

  Bostäder Bygglovet för uppförandet av fem infällda flerbostadshus i och på Mall of Scandinavia beviljades av stadsbyggnadsnämnden på onsdagen.

 • Veidekke och Alecta bildar gemensamt bolag

  Bostäder Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar det gemensamt ägda bolaget Convea och inleder därmed ett samarbete för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Hyresrätterna skall ägas gemensamt av parterna.

 • Tekniska nämndhuset ger plats åt bostäder

  Bostäder Stockholms stad flyttar 1100 av stadens arbetsplatser från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till nya Söderstaden.

 • Bostadsbrist: Ett normativt begrepp

  Bostäder I en krönika i Fastighetsnytt år 2010 påpekade Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, att begreppet bostadsbrist är normativt.

 • 1000 nya hyresrätter i Uppsala

  Bostäder ByggVesta och Uppsala kommun tecknar en avsiktsförklaring om nyproduktion av 1000 lägenheter under den kommande 5-årsperioden.

 • SSM delägare i Studentbacken

  Bostäder SSM Holding AB har förvärvat 50 procent av bolaget Studentbacken AB för att inom kort påbörja produktion av studentlägenheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived