• Bostadsrätterna ökar på hyresrätternas bekostnad

  Bostäder Jämfört med 1990 finns det idag ca 33 300 fler hyreslägenheter medan antalet bostadsrättslägenheter blivit nästan 10 gånger fler, cirka 317 000.

 • Bostadsplaner i Gävle

  Bostäder Företaget Real Option i Sverige AB med säte i Uppsala planerar att bygga två stora, nya bostadskvarter vid Muréngatan på stadsdelen Söder i Gävle.

 • Nya stadskvarter planeras i Huddinge

  Bostäder Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge har fattat beslut om att skicka ut ett planprogram för nya stadskvarter vid Kvarnbergsplan i centrala Huddinge på remiss.

 • Markreservation till Stockholmsbyggmästarna

  Bostäder Stockholmsbyggmästarna har av exploateringsnämnden tilldelats en tidigmarkreservation för cirka 300 bostäder i området öster om Valhallavägen mellanRoslagstull och KTH.

 • Chakraborty bygger studentbostäder

  Bostäder Entreprenören och hotellägaren Bicky Chakraborty bygger ett hus för studentbostäder på KTH:s campus Valhallavägen. Huset skall utgöra bostäder för studenter inskrivna vid KTH och kommer att omfatta 42 lägenheter.

 • Nya bostäder i Barkabystaden

  Bostäder Byggmästargruppen har fått i uppdrag av ByggVesta att bygga 198 lägenheter i kv.1 i Barkarbystaden i Järfälla. Parallellt ska man även bygga 89 lägenheter i Annedal.

 • Utredning om ägarlägenheter i befintliga hyreshus

  Bostäder Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska ges i uppdrag att lämna förslag som gör det möjligt att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter.

 • Mimer planerar renovering

  Bostäder Det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås planerar att under de närmaste 5-7 åren renovera mellan 1500 och 2000 av sina lägenheter.

 • Kraftig minskning av bostadsbyggandet

  Bostäder Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades nybyggandet av hus för cirka 4 850 lägenheter under första kvartalet 2012. Det är en minskning med 35 procent jämfört med första kvartalet 2011.

 • Ingen försäljning av Mitthem

  Bostäder Sundsvalls Tidning (ST) skriver att det inte blir någon utförsäljning av 1 500 Mitthemslägenheter.

 • Mimers största projekt i modern tid

  Bostäder Till sommaren blir det byggstart för det kommunala bostadsbolaget Mimers största bostadsprojekt i modern tid.

 • Rikshem bygger 1 300 lägenheter i Uppsala

  Bostäder Uppsala kommun och Rikshem AB har den 16 maj undertecknat en överenskommelse om att, gemensamt och skyndsamt planlägga en byggnation av 1 370 lägenheter i Uppsala.

 • Stort nybyggnadsprojekt på Östermalm

  Bostäder Veidekke Bostad har fått klartecken för sitt största bostadsprojekt hittills. 360 ny bostäder på Östermalm ska byggas.

 • Intentionsavtal ska underlätta byggande

  Bostäder Den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun uttrycker nu målsättningen att det ska byggas upp till 5000 nya lägenheter i kommunen inom de närmaste fem åren.

 • Små förändringar på bostadsmarknaden

  Bostäder Enligt Mäklarstatistik har bostadsrättspriserna under de senaste tre månaderna stigit med 5 procent på riksnivå.

 • HSB bygger på höjden

  Bostäder Snart kan Uppsala få sitt första “höghus” i stadens centrala delar. Det är HSB som vill bygga ett tiovåningshus vid Kungsgatan.

 • Stora planer i Borås

  Bostäder Borås centrum och närliggande områden ska på sikt förtätas med nya bostäder för upp till 3 500 personer inom ungefär en kilometers avstånd från Stora torget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived