• Studentbostäder i Bredäng

  Bostäder Stockholms stad föreslår att bygglov beviljas för 183 studentbostäder i Bredäng.

 • ”Bankomaten är fortfarande öppen”

  Bostäder Boverkets analytiker Bengt Hansson är en av dem som hårdast har argumenterat för att svenska bostäder generellt är övervärderade, hushållens skulder är för höga och att det kan finnas en bubbla.

 • Botkyrkabyggen har valt köpare

  Bostäder Botkyrkabyggen och ägaren Botkyrka kommun har valt köpare till de tio fastigheterna på Albyberget med 1300 lägenheter. Botkyrkabyggen har skrivit avtal med företaget Mitt Alby och dess styrelseordförande Mikael Ahlström.

 • Ingen bostadsbubbla i Sverige

  Bostäder Hade Sverige haft en bostadsbubbla så skulle den ha spruckit när världsekonomin drabbades av den så kallade Lehman-krisen 2008 och 2009.

 • 34 våningar trähus

  Bostäder Första delen i HSBs tävling för att uppföra ett spektakulärt bostadshus i Stockholms innerstad är nu avslutad. Den utvalda platsen är Västerbroplan, angränsande till Rålambshovsparken.

 • HSB förvärvar i Kalmar

  Bostäder HSB Sydost förvärvar Gesällen 3, den fastighet som tidigare ägts av IOGT/NTO i Kalmar.

 • Rekommendation från EU om svensk bostadsmarknad

  Bostäder EU-kommissionen har presenterat sina landspecifika rekommendationer till alla medlemsländer. Av de fyra rekommendationer som riktas till Sverige berör en bostadssektorn. Kommissionen tar bland annat upp de svenska hushållens höga skuldsättning.

 • Nytt bostadsområde i Nynäshamn

  Bostäder Orten Segersäng i Nynäshamns kommun får ett helt nytt bostadsområde. Planen är att 175-200 hus ska byggas strax väster om pendeltågsstationen.

 • Ändringar i BFL

  Bostäder I en lagrådsremiss föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL).

 • Bostäder på Karl Staaffs plats

  Bostäder Eriksberg Exploatering AB, som ägs till lika delar av Veidekke Bostad AB och Oscar Properties Holding AB, har tilldelats markanvisning från Stockholms Stad vid korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan i Stockholm.

 • Bostadsbyggandet ökade under första kvartalet

  Bostäder Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 6 650 lägenheter under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

 • 700 bostäder i nya Hovås

  Bostäder Detaljplanen ”Bostäder norr om Uggledal” antogs i Göteborgs Kommunfullmäktige.

 • Huge bygger i Skogås

  Bostäder Vid Storvretsvägen i Skogås bygger Huge Fastigheter 24 nya hyreslägenheter, med betoning på större bostäder.

 • Start för etapp två på Årstafältet

  Bostäder I stadsutvecklingsområdet Årstafältet planeras totalt omkring 4000 nya bostäder och en stadspark. Nu startar den andra etappen i Årstafältets nordligaste del med 640 lägenheter.

 • Victoria Park förvärvar 2 178 lägenheter

  Bostäder Victoria Park AB har ingått avtal om förvärv av två bostadsfastighetsportföljer om totalt 2 178 lägenheter belägna i kommunerna Linköping och Markaryd. Förvärven sker i bolagsform och är baserade på ett underliggande fastighetsvärde om 910 miljoner kronor.

 • Wallenstam bygger i Helsingborg

  Bostäder Wallenstam har kommit överens med Helsingborgs stad om nyproduktion av 220 lägenheter i Helsingborg.

 • Bostadsbristen är det stora problemet

  Bostäder De kommunala bostadsbolagen måste bli bättre på att hitta kriterier för att bevilja ansökningar från potentiella hyresgäster, anser bostadsminister Stefan Attefall.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived