• Victoria Park förvärvar 2 178 lägenheter

  Bostäder Victoria Park AB har ingått avtal om förvärv av två bostadsfastighetsportföljer om totalt 2 178 lägenheter belägna i kommunerna Linköping och Markaryd. Förvärven sker i bolagsform och är baserade på ett underliggande fastighetsvärde om 910 miljoner kronor.

 • Wallenstam bygger i Helsingborg

  Bostäder Wallenstam har kommit överens med Helsingborgs stad om nyproduktion av 220 lägenheter i Helsingborg.

 • Bostadsbristen är det stora problemet

  Bostäder De kommunala bostadsbolagen måste bli bättre på att hitta kriterier för att bevilja ansökningar från potentiella hyresgäster, anser bostadsminister Stefan Attefall.

 • Fler bostäder i gruvkommuner

  Bostäder Flera expansiva gruvkommuner har brist på både arbetskraft och bostäder. Därför har regeringen fattat beslut om att uppdra åt Boverket att se över vilka hinder som finns för bostadsbyggande i gruvkommuner.

 • Alecta planerar ombyggnation på Tegelbacken

  Bostäder 27 000 kvadratmeter ny kontorsyta och 17 nya bostäder föreslås i det nya kontors- och bostadshuset på fastigheten Snäckan 8 på Tegelbacken i centrala Stockholm.

 • 170 bostäder och ICA-butik

  Bostäder ICA tilldelas markanvisning för nya bostäder och handel i Årsta.

 • 24 procent bor kvar hemma hos föräldrarna

  Bostäder Antalet mambos i åldrarna 20 – 27 år blir allt fler i Göteborgsregionen, enligt en första delrapport om ungas vuxnas boende som Hyresgästföreningen låtit genomföra.

 • Brott påverkar bostadspriserna

  Bostäder Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. KTH-forskare har studerat förhållandet och kan bland annat se att prisfallet blir högre i den norra delen av Stockholms kommun jämfört med den södra.

 • Oro över bolånet

  Bostäder Tre av tio tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten och lika många oroar sig för storleken på sina lån. Det visar SBAB:s årliga undersökning Bo & Låna som genomförs i samarbete med TNS SIFO.

 • Antalet färdigställda lägenheter ökade

  Bostäder Under förra året färdigställdes totalt 25 993 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 2011 då 20 064 lägenheter färdigställdes. Stor-Göteborg ökade med 73 procent och Stor-Stockholm med 3 procent.

 • Sträckan till byggstart ska kortas

  Bostäder Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Betänkandet innehåller ett 25-tal förslag.

 • Peab bygger kvarter i Jönköping

  Bostäder Peab har fått uppdraget att bygga bostäder och butiker i centrala Jönköping. Beställare är HSB Göta tillsammans med Corallen Fastighets AB och kontraktssumman uppgår till 147miljoner kronor.

 • Färre ombildningar

  Bostäder År 2012 blev ett bottenrekord för försäljning till bostadsrättsföreningar, enligt statistik från Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB.

 • 1 229 lägenheter ombildades första kvartalet

  Bostäder Första kvartalet 2013 ombildades 46 bostadsrättsföreningar som tillsammans förvaltar 1 229 lägenheter, enligt Hittabrf.se. Jämfört med sista kvartalet 2012 så minskade antal ombildade lägenheter med 24 procent.

 • Förlängd utredningstid

  Bostäder Utredningstiden förlängs för Bostadsbeskattningskommittén, uppdraget ska nu redovisas i januari 2014.

 • Wallenstam i avtal om utveckling i Mölndal

  Bostäder Wallenstam har undertecknat avtal för att utveckla Forsåker i centrala Mölndal. Wallenstam har tilldelats 17 procent av området och planerar bygga cirka 450 lägenheter med planerad första byggstart 2016.

 • Kopparstaden säljer sex fastigheter

  Bostäder Det kommunala bostadsbolaget i Falun, Kopparstaden, säljer 434 lägenheter (delar av Herrhagen och Tallbacken) till Dalecarlia Fastigheter AB, ett dotterbolag till HSB Dalarna.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived