• Köper Sundsvalls centralstation

  Transaktioner – norr Sundsvalls kommuns fastighetsbolag SKIFU köper tre fastigheter av Jernhusen för 111 miljoner kronor. En av fastigheterna är stadens centralstation.

 • LKAB köper hyresfastigheter

  Transaktioner – norr Fastighetsbolaget Focusfastigheten i Malmberget AB har sålt sina hyreshus med totalt 132 bostäder och lokalytor till LKAB.

 • Hemsö köper kommunal portfölj i Luleå

  Transaktioner – norr Hemsö förvärvar fem samhällsfastigheter i Luleå av kommunen. Dessutom får de en markanvisning för ett nytt äldreboende omfattande 10 000 kvadratmeter.

 • NP3 säljer i Falun

  Transaktioner – norr NP3 Fastigheter har sålt fastigheten Majoren 1 i Falun för 180 miljoner kronor till Svenska Handelsfastigheter AB.

 • Förvärvar handelsområde i Kiruna

  Transaktioner – norr Sveavalvet har i förvärvat fastigheterna Krämaren 4 och Välten 8 i Kiruna av Telerit Kiruna KB.

 • Rekordår i norr när Castellum köpt och sålt

  Transaktioner – norr Den stora säljaren under fjärde kvartalet var Castellum som sålde fyra olika portföljer för drygt 5,8 miljarder. Samtliga fastigheter ingick i förvärvet av Norrporten tidigare under året.

 • Köper 800 lägenheter i Umeå

  Transaktioner – norr Rikshem har tecknat avtal med Lerstenen, Areim och Blackstone om förvärv av totalt 23 bostadsfastigheter med 800 lägenheter i Umeå.

 • Balticgruppen köper i centrala Umeå

  Transaktioner – norr Balticgruppen köper in sig i Scherdins fastigheters bestånd i centrala Umeå. De två bolagen äger nu hälften av ett gemensamt bolag som omfattar drygt 18 000 kvadratmeter lokaler i Umeå.

 • Galären köper i Luleå

  Transaktioner – norr Galären utökar sitt bestånd med förvärv av 3 nya fastigheter i centrala Luleå.

 • Köper stadshuset i Borlänge

  Transaktioner – norr Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har köpt en fastighetsportfölj av Borlänge kommun till ett underliggande fastighetsvärde om 750 miljoner kronor. Totalt omfattar portföljen som består av nio bostads- och samhällsfastigheter 50 016 kvadratmeter.

 • Castellum säljer för halv miljard i Luleå

  Transaktioner – norr Castellum har genomfört flera stora försäljningar den senaste tiden. Nu lägger man ännu en till raden, när man säljer rättscentrum i Luleå till statliga Specialfastigheter för 486 miljoner kronor.

 • NP3 förvärvar av Castellum för halv miljard

  Transaktioner – norr NP3 Fastigheter har förvärvat sex fastigheter i Östersund och fyra fastigheter i Sundsvall för 473,5 miljoner kronor från Castellum.

 • NP3 förvärvar två fastigheter i Sundsvall

  Transaktioner – norr NP3 Fastigheter har förvärvat två fastigheter i Sundsvall med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 30 miljoner kronor.

 • Plockat russinen ur Norrporten-kakan

  Transaktioner – norr När det förelåg att AP2 och AP6 avsåg göra en exit från Norrporten, som det heter på fikonspråk, så var det fler än bara Castellum som räknade på bolaget.

 • Castellum säljer till Diös för 4,5 miljarder

  Transaktioner – norr Castellum står för årets näst största affär när bolaget säljer tio fastigheter i Sundsvall, 13 i Umeå och nio i Luleå till Diös. Försäljningspriset uppgår till hela 4 500 miljoner kronor.

 • Castellum säljer kontor i Östersund

  Transaktioner – norr Castellum säljer fyra kontorsfastigheter i centrala Östersund till Intea för 256 miljoner kronor – ett led i att avyttra fastigheter för fyra miljarder efter köpet av Norrporten.

 • Concent säljer omskrivet projekt i norr

  Transaktioner – norr Concent har sålt sitt prestigeprojekt i norr, Barents Center i Haparanda, till ett konsortium med de finska investerarna Erkki Hanhirova och Jarmo Viitala som huvudägare.

Nyheter ortsvis

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived