• Diös säljer industrifastigheter

  Norr Diös Fastigheter AB avyttrar två fastigheter i Skellefteå. Köpeskillingen uppgår till 7,5 miljoner kronor och köpare är Måbo Property AB.

 • FastPartner förvärvar i Gävle

  Norr

  FastPartner förvärvar i Gävle

  FastPartner förvärvar resterande 50 procent i bolaget FastProp Holding AB som äger nio fastigheter i Gävle. Säljare är Property Group…

 • Kungsleden säljer i Umeå

  Norr Kungsleden AB säljer en kommersiell fastighet för en total köpeskilling om cirka 82 miljoner kronor. Köpare är Lumaf Förvaltning AB.

 • Per–Arne Vahlund ny vd för Gavlefastigheter

  Norr

  Per–Arne Vahlund ny vd för Gavlefastigheter


   

  Gavlefastigheters styrelse har utsett Per-Arne Vahlund till ny vd för Gavlefastigheter AB…

 • NCC bygger äldreboende i Skellefteå

  Norr

  NCC bygger äldreboende i Skellefteå

  NCC Construction Sverige bygger ännu ett nytt äldreboende i Skellefteå. Ordervärdet uppgår till 60 miljoner kronor…

 • Svenska Bostadsfonden köper i Luleå

  Norr Svenska Bostadsfonden gör sin första investering in sin nystartade institutionsfond, Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB. Säljare är det kommunala bostadsbolaget Lulebo.

 • Ancore Fastigheter förvärvar i Mora

  Norr

  Ancore Fastigheter förvärvar i Mora

  Ancore Fastigheter AB förvärvar handelsfastigheten Noret 2:75 i Mora. Säljare är NorCap AB. Det underliggande fastighetsvärdet är 145 miljoner kronor…

 • EU bidrar till upprustning av Haparandabanan

  Norr

  EU bidrar till upprustning av Haparandabanan

  EU kommer att bidra med tio procent av kostnaderna för att uppgradera Haparandabanan, som är en järnvägssträcka på 42 kilometer. Bidraget sker i form av så kallad samfinansiering från EU på 2,96 miljoner euro (cirka 26 miljoner kronor)…

 • Diös säljer i Piteå

  Norr

  Diös säljer i Piteå

  Diös fastigheter AB säljer 8 fastigheter i Piteå. Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 64,2 miljoner kronor…

 • Flyttvång ger nystart för Malmberget

  Norr Människa och miljö är i fokus när projektet Nya Gällivare drar igång, en social, ekologisk och infrastrukturell vision ska tas fram för samhället där invånarna själva är en central del i processen. Stora malmfyndigheter innebär att i princip hela samhället i Malmberget behöver omlokaliseras till Gällivare.

 • LKAB bygger nytt i Gällivare

  Norr I takt med att gruvbrytningen påverkar samhället i Malmberget ökar behovet av nya bostäder. LKAB har därför beslutat att bygga 200 nya lägenheter de kommande åren.

 • Snabbare beslut behövs om gruvsamhället ska ha en framtid

  Norr ”Det är skillnad på att flytta och evakuera, att vilja flytta eller bli tvungen flytta”, sa Claes Frössén, från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, till Fastighetsnytt för ett år sedan. Nu har man genomfört workshopen City Move Interdesign i Gällivare, ett helt samhälle behöver omlokaliseras när gruvan i Malmberget expanderar.

 • Expanderande gruvdrift kräver annorlunda markplanering

  Norr Gruvan i Malmberget i Gällivare består av ett 20-tal malmkroppar, av vilka tio bryts för närvarande. Man har tvingats att flytta hus sen 70-talet och där gropen ligger i dag stod förut gamla läroverket, badhuset, biografen och folkets hus. I kommunen ser man gärna att LKAB löser in hela området för att man ska kunna planera för framtiden.

 • Flytta eller evakuera?

  Norr I Gällivare expanderar gruvan i Malmberget allteftersom nya malmkroppar hittas. Sedan 1970-talet har man varit tvungen att flytta hus. Nu planeras en workshop i Gällivare för att närmare titta på processen när man ska flytta ett samhälle. Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) bjuder in 35-40 professionella personer från hela världen för att hitta nya idéer och nya tankar.

 • Fullmäktige godkänner försäljning av kommunala fastigheter

  Norr Med stor majoritet i kommunfullmäktige godkändes försäljningen av 43 kommunala fastigheter i Härnösand. Vinsten ska bland annat användas till att betala av låneskulden i kommunen. Köpare är fastighetsbolaget Kungsleden som betalar 880 miljoner kronor. Fastigheterna inrymmer äldreboenden, förskolor, skolor och förvaltningslokaler.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived