• Östersundshem köper Peabs byggrätter

  Bostäder – norr Östersundshem tar över mark- och byggrättigheterna för cirka 2 500 nya bostäder av Peab som avser fokusera på kommersiella fastigheter i fortsättningen.

 • Diös säljer i Härnösand

  Bostäder – norr Diös säljer tre bostadsfastigheter i Härnösand till det lokala bolaget Härnökusten Fastigheter AB.

 • Detaljplan antagen i Östersund

  Bostäder – norr Detaljplanen är nu antagen för tre kvarter bostäder längs med Bangårdsgatan vid Storsjöns strand i Östersund. Jernhusen letar nu en köpare av marken.

 • Östersundshem påkallar hyresförhandlingar

  Bostäder – norr Östersundhem vill höja hyrorna i några fastigheter för att förbättra sin kundservice.

 • Lindbäcks bygger i Kiruna

  Bostäder – norr Lindbäcks Bygg har fått uppdraget att bygga ett äldreboende med 100 lägenheter i Kiruna.

 • Genova Bostad bygger i Östersund

  Bostäder – norr Igår undertecknades det första markanvisningsavtalet för ett kvarter i Östersunds nya stadsdel Storsjö Strand. Totalt kommer Storsjö Strand när det är färdigbyggt att innehålla omkring 25 kvarter.

 • SveaHem förvärvar i Sundsvall

  Bostäder – norr SveaHem via bolaget Forus Fastigheter AB förvärvar 184 lägenheter i Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 91 miljoner kronor. Säljare är Svenska Stålbyggen Holding AB.

 • Nya hyresrätter när gruvan växer

  Bostäder – norr NCC ska bygga 62 hyreslägenheter i Kiruna. LKAB ersätter omflyttningarna med nya hyresbostäder av typen NCC Folkboende. Ordern är värd 70 miljoner kronor.

 • Skanska bygger i Östersund

  Bostäder – norr Östersundshem har anlitat Skanska för att bygga ett 16 våningar högt punkthus i Valhall i Östersund. Huset, som ska stå färdigt hösten 2014, kommer att innehålla 56 lägenheter.

 • Nytt landmärke i Östersund

  Bostäder – norr Östersundshems styrelse ger nu klartecken för byggandet av höghuset i kv. Valhall. Med det nya höghuset tillförs 56 nya hyresrätter.

 • Peab bygger i Umeå

  Bostäder – norr Peab och HSB bygger Umeås högsta bostadshus i den nya stadsdelen Sandåkern. 89 bostadsrättslägenheter fördelade i två punkthus byggs i en första etapp.

 • Bopris till Gavlegårdarna

  Bostäder – norr Gavlegårdarnas förnyelse av Andersbergs centrum i Gävle ger det kommunala bostadsbolaget SABOs bopris 2012.

 • Bostadsplaner i Gävle

  Bostäder – norr Företaget Real Option i Sverige AB med säte i Uppsala planerar att bygga två stora, nya bostadskvarter vid Muréngatan på stadsdelen Söder i Gävle.

 • Förslag om försäljning av kommunala fastigheter i Sundsvall

  Bostäder – norr Det har kommit förslag på att sälja 1 500 lägenheter ur det kommunala bostadsbolaget i Mitthems bestånd.

 • Nytt landmärke i Gävle

  Bostäder – norr Det blir Skanska som bygger Gävles nya landmärke i form av ett 12-våningshus vid Nyhamn på Gävle Strand. Investeringskostnaden väntas bli cirka 170 miljoner kronor.

 • Gavlegårdarna bygger nytt

  Bostäder – norr Gävles allmännyttiga bostadsbolag Gavlegårdarna planerar två nya hyresfastigheter på området Gävle Strand nära stadscentrum.

Nyheter ortsvis

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived