• Litteratur

  PUBLICERAD 2018-05-26 AV Ivan Glauser
  UPPDATERAD: 2018-06-25 14:53

  Köp boken Fastighetsekonomi och fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur

  843 kr inkl. moms
  395 inkl. moms för studenter
  Detta är boken för dig som vill överblicka det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet!

   

  I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor i ett mycket brett perspektiv. Boken är uppdelad i 4 block och avslutas med 5 bilagor. I de inledande kapitlen behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av Jordabalken, Miljöbalken, Fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen samt Hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Vidare beskrivs aktuella regler för bland annat fastighetstaxering, fastighetsbeskattning och fastighetsfinansiering.

   

  Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden. En central roll i boken och dess historia utgörs av nomenklaturdelen, Bilaga 5, med hänvisningar till relevanta kapitel. Fastighetsekonomi och fastighetsrätt med fastighetsnomenklatur vänder sig till studerande inom universitet och högskolor, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorn samt till personer som har ett intresse för och vill lära sig mer om fastighetssektorn. Tidigare upplagor av boken är sedan många år kurslitteratur vid de viktigaste utbildningarna i Sverige på fastighetsområdet.

   

  Författare: Institutet för värdering av fastigheter och SFF
  Antal sidor: 562
  Förlag: Fastighetsnytt Förlags AB
  Utgivningsår: 2018
  Upplaga: 13
  ISBN: 978-91-974697-5-3
  Betalningssätt, Faktura
  Frakt 65:- per bok, OBS! Priset justeras vid köp av fler böcker.


  Genom att registrera dig godkänner du den behandling av personuppgifter som sker för att Fastighetsnytt skall kunna leverera varan till dig. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/. Du kan också få svar på vanliga frågor om behandling av personuppgifter och den nya dataskyddslagen GDPR via vår frågor-och-svar-sida som du når via http://bbm.bonnier.se/om-oss/gdpr-faq/

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived