• Litteratur

  PUBLICERAD 2018-05-26 AV Ivan Glauser
  UPPDATERAD: 2018-08-30 14:25

  Köp boken Fastighetsekonomi och fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur

  843 kr inkl. moms
  395 inkl. moms för studenter
  Detta är boken för dig som vill överblicka det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet!

   

  I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor i ett mycket brett perspektiv. Boken är uppdelad i 4 block och avslutas med 5 bilagor.

  I det inledande blocket om Fastighetsrätt behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av Jordabalken med regler om fastighetsköp, hyra, arrende och tomträtt, Miljöbalken, Fastighetsbildningslagen samt Plan- och bygglagen. I följande block om Infrastruktur beskrivs hur byggande, drift och finansiering av den tekniska infrastrukturen går till. Block tre om Fastighetsekonomi ger grundläggande kunskaper om fastighetsmarknad, marknadsanalys, teori och metoder för fastighetsvärdering, livscykelekonomi och finansiering av fastigheter samt också aktuella regler för bland annat fastighetstaxering och fastighetsbeskattning. Block fyra om Fastighetsföretagande tar upp frågor kring förvaltning, ekonomisk analys av företag, fastighetsöverlåtelser, fastighetsinvesteringar i olika former, upplåtelseformer för bostäder samt hållbarhetsaspekter – allt med koppling till fastighetsföretagande.

   

  Författare: Ett trettiotal experter i fastighetsbranschen i regi av Institutet för värdering av fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion för fastighetsvärdering, SFF.
  Antal sidor: 562
  Förlag: Fastighetsnytt Förlags AB
  Utgivningsår: 2018
  Upplaga: 13
  ISBN: 978-91-974697-5-3
  Betalningssätt, Faktura
  Frakt 74:- per bok, OBS! Priset justeras vid köp av fler böcker.

  Fakturaadress


  Genom att registrera dig godkänner du den behandling av personuppgifter som sker för att Fastighetsnytt skall kunna leverera varan till dig. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/. Du kan också få svar på vanliga frågor om behandling av personuppgifter och den nya dataskyddslagen GDPR via vår frågor-och-svar-sida som du når via http://bbm.bonnier.se/om-oss/gdpr-faq/

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived