• Litteratur

  PUBLICERAD 2018-05-26 AV Ivan Glauser
  UPPDATERAD: 2018-05-26 23:18

  Köp boken Fastighetsekonomi och fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur

  843 kr inkl. moms
  395 inkl. moms för studenter

  Fastighetsekonomi och fastighetsrätt med Fastighetsnomenklatur vänder sig till studerande inom universitet och hög- skolor, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorerna samt i övrigt till personer som har ett intresse för och vill lära sig mer om fastighetssektorn. Tidigare upplagor av boken är sedan många år kurslitteratur vid de viktigaste utbildningarna i Sverige på fastighetsområdet. I denna den 12:e reviderade upplagan är Miljöfrågor, ”Gröna Byggnader”, byggherrerollen och arrendefrågor exempel på områden som har fått ökat utrymme. Boken innehåller liksom tidigare upplagor en uppdaterad nomenklaturdel med hänvisningar till relevanta kapitel. Boken är upplagd så att landets ledande experter skriver om fastighetsrelaterade frågor i 32 kapitel i ett mycket brett perspektiv. I de första 12 kapitlen behandlas lagstiftning kring fastigheter i form av Jordabalken, Miljöbalken, Fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen samt Hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Vidare beskrivs aktuella regler för fastighetstaxering, fastighetsbeskattning och fastighetsfinansiering liksom risk- och portföljanalyser. Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings- marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags- och fastighets- ekonomiska analysförfaranden. (Boken hette tidigare Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt med Fastighetsnomenklatur). fastighetsområdet.

  Författare: Institutet för värdering av fastigheter och SFF
  Antal sidor: 531
  Förlag: SIS – Bygg och anläggning
  Vikt: –
  Utgivningsår: 2015
  ISBN-10: –
  Upplaga: 12
  ISBN-13: 978-91-974697-3-9

  Betalningssätt, Faktura
  Frakt 65:- per bok, OBS! Priset justeras vid köp av fler böcker.


  Genom att registrera dig godkänner du den behandling av personuppgifter som sker för att Fastighetsnytt skall kunna leverera varan till dig. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/. Du kan också få svar på vanliga frågor om behandling av personuppgifter och den nya dataskyddslagen GDPR via vår frågor-och-svar-sida som du når via http://bbm.bonnier.se/om-oss/gdpr-faq/

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived