• Branschbarometern 2014

  PUBLICERAD 2015-02-13 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2015-02-13 14:15

   

  Årets resultat:

  Vasakronan är fortsatt överlägset det mest kända och det mest attraktiva fastighetsbolaget bland de verksamma i branschen. Det visar andra upplagan av Branschbarometern. WSP är det mest attraktiva konsultbolaget medan Newsec kniper första platsen i kategorin kännedom.

  Fastighetsnytt har nu genomfört sin ­enkätundersökning ­Branschbarometern för andra gången och när de ­verksamma i ­fastighetsbranschen får säga sitt är Vasakronan det bolag som ­anses mest ­attraktivt och ­likaså mest ­välkänt. ­Närmast därefter kommer de ­statliga ­bolagen ­Akademiska Hus och ­Jernhusen. Noterbart är att av de 178 som svarade på undersökningen har 110 (62 ­procent) varit verksamma inom ­fastighetsbranschen i mer än 10 år.

  När respondenterna får välja vilka ­faktorer de värdesätter högst hos sina ­arbetsgivare svarar de flesta att typ av ­arbetsuppgifter och förtroende för ­närmsta chef är viktigast. Samtidigt tycker ­majoriteten inte att möjlighet till arbete ­utomlands är av någon större vikt.

  En mer djupgående analys av 2014 års upplaga av Branschbarometern kommer att publiceras löpande.

  Klicka på länkarna nedan för en komplett grafisk sammanställning av Branschbarometern 2014 och index för grafiken.

  Undersökningen genomfördes av Mia Räikkönen, Marcus Bergstrand och Sverrir Thór. Grafiken gjordes av Petter Furå.

  Branschbarometern – Fastighetsbolag

  Branschbarometern – Konsultbolag

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived