• Fler bostäder i gruvkommuner

  Valåret 2018 Flera expansiva gruvkommuner har brist på både arbetskraft och bostäder. Därför har regeringen fattat beslut om att uppdra åt Boverket att se över vilka hinder som finns för bostadsbyggande i gruvkommuner.

 • 24 procent bor kvar hemma hos föräldrarna

  Valåret 2018 Antalet mambos i åldrarna 20 – 27 år blir allt fler i Göteborgsregionen, enligt en första delrapport om ungas vuxnas boende som Hyresgästföreningen låtit genomföra.

 • Oro över bolånet

  Valåret 2018 Tre av tio tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten och lika många oroar sig för storleken på sina lån. Det visar SBAB:s årliga undersökning Bo & Låna som genomförs i samarbete med TNS SIFO.

 • Antalet färdigställda lägenheter ökade

  Valåret 2018 Under förra året färdigställdes totalt 25 993 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 2011 då 20 064 lägenheter färdigställdes. Stor-Göteborg ökade med 73 procent och Stor-Stockholm med 3 procent.

 • Sträckan till byggstart ska kortas

  Valåret 2018 Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Betänkandet innehåller ett 25-tal förslag.

 • Färre ombildningar

  Valåret 2018 År 2012 blev ett bottenrekord för försäljning till bostadsrättsföreningar, enligt statistik från Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB.

 • 1 229 lägenheter ombildades första kvartalet

  Valåret 2018 Första kvartalet 2013 ombildades 46 bostadsrättsföreningar som tillsammans förvaltar 1 229 lägenheter, enligt Hittabrf.se. Jämfört med sista kvartalet 2012 så minskade antal ombildade lägenheter med 24 procent.

 • Förlängd utredningstid

  Valåret 2018 Utredningstiden förlängs för Bostadsbeskattningskommittén, uppdraget ska nu redovisas i januari 2014.

 • Forskningsprojekt om samhällsnyttiga insatser och sociala investeringar

  Valåret 2018 Bransch- och intresseorganisationen SABO startar ett forskningsprojekt om hur allmännyttan tar samhällsansvar och hur det kombineras med affärsmässiga principer. Det tvååriga forskningsprojektet finansieras av SABO med tre miljoner kronor och delrapporter kommer att publiceras löpande under projektets gång.

 • Priserna fortsätter öka

  Valåret 2018 Priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga och det är nytt all time high för centrala Stockholm och centrala Göteborg. Det visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik.

 • Strategiska frågor som hänger ihop

  Valåret 2018 För stadsdirektören Irene Lundquist Svenonius är de stora strategiska frågorna i Stockholm bostäder och infrastruktur.

 • Flest ombyggnationer i privat regi

  Valåret 2018 Under 2012 tillkom 1 679 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är i stort sett oförändrat jämfört med året innan.

 • Bostadsproduktionen ökade i Malmö

  Valåret 2018 Malmö stad uppger att antalet byggstarter i Malmö 2012 ökade med 10 procent jämfört med 2011. Under 2012 byggstartades 1325 bostäder.

 • Renovering kan ge 30 000 arbetstillfällen

  Valåret 2018 Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år, vilket innebär en investeringskostnad på 25-50 miljarder per år, det uppger Riksbyggen och Byggnads och efterlyser nya finansieringslösningar.

 • Inga stora effekter av nytt regelverk

  Valåret 2018 Boverket har i uppdrag att följa effekter och konsekvenser av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. I en första rapport har Boverket inte sett några betydande förändringar. De befarade “chockhöjningarna” av hyror har också uteblivit.

 • Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

  Valåret 2018 Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

 • Bostäder åter i topp

  Valåret 2018 Bostadsfastigheter fortsätter att visa en konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived