• 2 500 nya bostäder

  Valåret 2018 Stadsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut under torsdagen om att gå vidare med 2 500 nya bostäder i Bagarmossen – Skarpnäck, en ökning från det tidigare förslagets 700 bostäder.

 • Hushållen optimistiska när det gäller bostadspriserna

  Valåret 2018 Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti.

 • Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder

  Valåret 2018 Boverket har tagit fram flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser, enar Boverket, men myndigheten vill inte frångå kraven på tillgänglighet.

 • Antalet nybyggda studentbostäder ökade

  Valåret 2018 Under 2012 och 2013 ökade antalet nybyggda studentbostäder men enligt en rapport från Studentbostadsföretagen är ökningen i förhållande till behovet fortfarande liten. Branschen vill bygga mer än vad de i dagsläget kan, svårigheter att få ekonomi i projekten och hitta lämplig mark är största hindren.

 • Få känner till nya regler

  Valåret 2018 Mindre än hälften känner till de ändrade reglerna för skatteavdrag och hyressättning, enligt en undersökning gjord av SBAB.

 • Ska se över bostadssituationen på svaga marknader

  Valåret 2018 Regeringen har tillsatt Martin Nilsson, hovrättsråd vid Hovrätten i Skåne och Blekinge, som utredare för att se över bostadssituationen på svaga bostadsmarknader. Utredaren ska bland annat undersöka hur många bostadsföretag verkar på marknader som definieras som svaga och deras ekonomiska situation. Han ska lämna sitt betänkande i maj 2015.

 • Färre nya bostäder 2012

  Valåret 2018 Bostadsproduktionen i Stockholms län fortsatte att minska under förra året då bara 6 600 nya bostäder påbörjades. Under 2013 väntas bostadsbyggandet öka – men långt ifrån tillräckligt, visar en rapport från Länsstyrelsen.

 • Brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner

  Valåret 2018 Enligt en undersökning gjord av Boverket råder det brist på hyresrätter i cirka 85 procent av kommunerna, samtidigt som antalet kommuner med balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder ökar.

 • Nyinrättad tjänst ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholm

  Valåret 2018 En nyinrättad tjänst som bostadslots ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholms stad. Tillsammans med utökat stöd på stadsbyggnadskontoret kommer fokus ligga på tydligare uppföljning, utvecklade metoder och direktkontakt med byggherrar som upplever att projekt avstannat.

 • ”Bankomaten är fortfarande öppen”

  Valåret 2018 Boverkets analytiker Bengt Hansson är en av dem som hårdast har argumenterat för att svenska bostäder generellt är övervärderade, hushållens skulder är för höga och att det kan finnas en bubbla.

 • Ingen bostadsbubbla i Sverige

  Valåret 2018 Hade Sverige haft en bostadsbubbla så skulle den ha spruckit när världsekonomin drabbades av den så kallade Lehman-krisen 2008 och 2009.

 • Rekommendation från EU om svensk bostadsmarknad

  Valåret 2018 EU-kommissionen har presenterat sina landspecifika rekommendationer till alla medlemsländer. Av de fyra rekommendationer som riktas till Sverige berör en bostadssektorn. Kommissionen tar bland annat upp de svenska hushållens höga skuldsättning.

 • Ändringar i BFL

  Valåret 2018 I en lagrådsremiss föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL).

 • Bostadsbyggandet ökade under första kvartalet

  Valåret 2018 Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 6 650 lägenheter under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

 • Bostadsbristen är det stora problemet

  Valåret 2018 De kommunala bostadsbolagen måste bli bättre på att hitta kriterier för att bevilja ansökningar från potentiella hyresgäster, anser bostadsminister Stefan Attefall.

 • Fler bostäder i gruvkommuner

  Valåret 2018 Flera expansiva gruvkommuner har brist på både arbetskraft och bostäder. Därför har regeringen fattat beslut om att uppdra åt Boverket att se över vilka hinder som finns för bostadsbyggande i gruvkommuner.

 • 24 procent bor kvar hemma hos föräldrarna

  Valåret 2018 Antalet mambos i åldrarna 20 – 27 år blir allt fler i Göteborgsregionen, enligt en första delrapport om ungas vuxnas boende som Hyresgästföreningen låtit genomföra.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived