• Avtal om tunnelbana och bostäder

  Valåret 2018 Parterna i 2013 års Stockholmsförhandling har signerat avtal om utbyggd tunnelbana. För Järfällas del innebär det en förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby/Stockholm Väst, via Barkarbystaden vilket skapar förutsättningar för 14 000 nya bostäder.

 • Fler unga bor kvar hos föräldrar

  Valåret 2018 Enligt en rapport från Hyresgästföreningen bor i dag 23 procent av dem mellan 20 och 27 år hos sina föräldrar eller andra släktingar. 158 kommuner uppger bostadsbrist för unga vuxna.

 • Hushållens låntagande högre än 2012

  Valåret 2018 Hushållen ökade under det tredje kvartalet sina lån med 33 miljarder. Det är samma siffra som motsvarande kvartal 2011 men högre än förra året.

 • Minskning av antalet outhyrda bostadslägenheter

  Valåret 2018 Drygt 26 000 hyreslägenheter var outhyrda i september i år. De utgör 1,8 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus och är en minskning med 4 procent sedan den senaste undersökningen 2011. 73 procent av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare.

 • Enklare byggregler för ungdoms- och studentboende

  Valåret 2018 I propositionen Fler bostäder åt unga och studenter (prop. 2013/14:59)som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen åtgärder för att förenkla byggandet av ungdoms- och studentbostäder. Bland annat utökas den maximala tiden för tillfälligt bygglov.

 • Byggtävling om ungdomsbostäder

  Valåret 2018 Ett vinnande byggbolag erhåller tomträtt i Midsommarkransen för att bygga billiga ungdomsbostäder.

 • Planer på 47 000 nya bostäder

  Valåret 2018 Kommunerna i Stockholms län har färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder, det framgår av Länsstyrelsens nya rapport som överlämnats till regeringen.

 • Hyresregleringen inte det stora problemet för Wallenstam

  Valåret 2018 Wallenstam avser producera 7 500 nya bostäder över de kommande fem åren fram till och med 2018.

 • Mer pengar kvar då boendet är betalt

  Valåret 2018 År 2012 gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet för hushåll i hyresrätt. För hushåll i bostadsrätt var andelen 21 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent.

 • Ensamstående utan barn är Sveriges vanligaste hushåll

  Valåret 2018 För första gången på över 20 år är det idag möjligt att få en totalräknad uppgift över antalet hushåll i Sverige. Enligt statistik från SCB är det vanligaste hushållet, 37,7 procent av samtliga hushåll, Ensamstående utan barn, det vill säga ensamboende.

 • 39 procent fler lägenheter påbörjades

  Valåret 2018 Preliminärt påbörjades byggandet av 16 750 lägenheter i flerbostadshus under de tre första kvartalen i år, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Samtidigt ökar byggkostnaderna. Produktionskostnaden var lägst i Södra Sverige och högst i Stor-Stockholm.

 • Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka

  Valåret 2018 I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det innebär att den tilltagande trenden håller i sig.

 • Lägre yrkanden men tröga förhandlingar

  Valåret 2018 Trenden är fortsatt lägre yrkanden men från Hyresgästföreningen upplever man att det går lite trögt i förhandlingarna.

 • Nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån

  Valåret 2018 Regeringen föreslår i en proposition nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån som syftar till att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden och underlätta byte av bank.

 • Otillräckligt bostadsbyggande

  Valåret 2018 Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets indikatorer. Under nästa år förväntas ökningen fortsätta när konjunkturen tar fart. Men Boverket konstaterar att antalet nya bostäder ändå inte räcker till.

 • Lägre yrkanden för allmännyttan

  Valåret 2018 Nu har årets hyresförhandlingar inletts mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen.

 • Dags för “social housing”!

  Valåret 2018 I Sverige har de politiska partierna sedan länge varit rörande eniga om att vi inte ska ha “social housing” av denna typ i Sverige.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived