• Tillväxtföretag drabbas av bostadsbristen

  Valåret 2018 Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Stockholms Handelskammare har nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen med 5-99 anställda i Stockholm någon gång drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen.

 • Verkstaden går på treskift

  Valåret 2018 Sverige har en, jämfört med andra länder, mycket decentralistisk planeringsmodell och den är inte av godo.

 • Bygg för den unga generationen

  Valåret 2018 Gruppen unga är blandad, men har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i den hårda konkurrensen om de små lägenheterna.

 • Föreslår förenklad andrahandsuthyrning av bostadsrätter

  Valåret 2018 Regeringen lämnar på fredagen ut en remiss till Lagrådet där man föreslår att det i framtiden inte ska krävas lika starka skäl från en bostadsrättsinnehavare för att hyra ut sin lägenhet i andra hand som hittills. I dagens lagtext står det att det krävs ”beaktansvärda skäl” för att innehavaren av en bostadsrätt men regeringen vill ändra texten till ”skäl”.

 • Hyresreglering i fokus

  Valåret 2018 På Bokriskommittén första öppna seminarium, ”Avreglering av bostadsmarknaden – långa perspektiv och konkreta förslag”, var det en avreglering av hyresmarknaden som stod i fokus. Assar Lindbeck och Per-Anders Bergendahl var inbjudna talare.

 • Ett recept för bostadsbyggande

  Valåret 2018 Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, KTH, beskriver hur bostadsbyggandet kan få fart.

 • Stämmer bilden av högt belånade hushåll…

  Valåret 2018 I media läser vi ofta att svenska hushåll är kraftigt överbelånade. Många kända ekonomer uttalar sig titt och tätt om att Sverige ligger i världstoppen när det gäller hushållens skuldsättning.

 • Uppdrag att bygga bostäder

  Valåret 2018 När Anette Scheibe Lorentzi rekryteras som ny stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad står det klart att bostadsbyggande blir en av de viktigaste uppgifterna.

 • Plats för 140 000 bostäder i Stockholm

  Valåret 2018 Finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) presenterade utredningen Bostadspotential i Stockholm som visar var Stockholms stad kan bygga 140 000 bostäder fram till 2030.

 • Reformera hyresmarknaden i takt med utbyggnaden

  Valåret 2018 “Det nuvarande hyressättningssystemet måste ändras om Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas som en attraktiv storstad.”

 • Avskaffad fastighetsavgift för hyresrätter

  Valåret 2018 Bostadsbeskattningskommittén överlämnade den 13 januari 2014 betänkandet ” Vissa bostadsbeskattningsfrågor”(SOU 2014:1) till regeringen. Bland annat föreslår kommittén att den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter avskaffas.

 • ”Prisökningar är ingen naturlag”

  Valåret 2018 Fastighetsnytt träffade Robert Shiller under hans besök till Stockholm i samband med Nobelprisceremonin.

 • Avtal om tunnelbana och bostäder

  Valåret 2018 Parterna i 2013 års Stockholmsförhandling har signerat avtal om utbyggd tunnelbana. För Järfällas del innebär det en förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby/Stockholm Väst, via Barkarbystaden vilket skapar förutsättningar för 14 000 nya bostäder.

 • Fler unga bor kvar hos föräldrar

  Valåret 2018 Enligt en rapport från Hyresgästföreningen bor i dag 23 procent av dem mellan 20 och 27 år hos sina föräldrar eller andra släktingar. 158 kommuner uppger bostadsbrist för unga vuxna.

 • Hushållens låntagande högre än 2012

  Valåret 2018 Hushållen ökade under det tredje kvartalet sina lån med 33 miljarder. Det är samma siffra som motsvarande kvartal 2011 men högre än förra året.

 • Minskning av antalet outhyrda bostadslägenheter

  Valåret 2018 Drygt 26 000 hyreslägenheter var outhyrda i september i år. De utgör 1,8 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus och är en minskning med 4 procent sedan den senaste undersökningen 2011. 73 procent av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare.

 • Enklare byggregler för ungdoms- och studentboende

  Valåret 2018 I propositionen Fler bostäder åt unga och studenter (prop. 2013/14:59)som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen åtgärder för att förenkla byggandet av ungdoms- och studentbostäder. Bland annat utökas den maximala tiden för tillfälligt bygglov.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived