• Enklare bygga för unga och studenter

  Valåret 2018 Riksdagen beslöt på torsdagen att godkänna regeringens förslag för att fler bostäder skulle kunna byggas för unga och studenter.

 • Mark viktigare än marknadshyror

  Valåret 2018 Kommer det bli ett maktskifte i Göteborg? Enligt valupptaktspanelen på Business Arena Göteborg är det mycket möjligt. Hans Wallenstam ser det dock som viktigast att det är driva personer som tar över rodret, oavsett vilket parti som vinner valet.

 • Därför hamnar bostadspolitiken i skymundan

  Valåret 2018 De bostadspolitiska frågorna är vitglödgade i den allmänna debatten. Ändå menar statsvetaren Jenny Madestam att risken är stor att bostadspolitiken hamnar i skymundan i valet.

 • ”Marknaden avgör när spaden sätts i marken”

  Valåret 2018 I rapporten Outnyttjade detaljplaner för bostäder från Länsstyrelsen, med exempel från bostadsprojekt i 13 av Stockholms läns kommuner, konstateras att den allmänna konjunkturen, och därmed efterfrågan på nyproducerade bostäder, är den främsta förklaringen till att bostadsprojekt läggs i malpåse.

 • “Så fixar vi balans på bostadsmarknaden till år 2022”

  Valåret 2018 Bristen på lägenheter har gått från att enbart vara en angelägenhet för unga och studenter till att bli ett hot mot hela samhällsekonomin.

 • Fler unga sparar till bostad

  Valåret 2018 Andelen unga svenskar som spar pengar till köp av egen bostad har ökat från 40 procent 2009 till 53 procent 2014. Nästan hälften av de unga saknar dock fortfarande sparande.

 • Skanskas lösning på bostadsbristen

  Valåret 2018 Skanska har lanserat sin första bostadspolitiska rapport där man presenterar en bild av vilka problemområden man anser försvåra bostadsbyggandet och kommer med tio reformförslag.

 • Bostadsfrågan allt viktigare valfråga

  Valåret 2018 Enligt en undersökning av TNS SIFO har bostadsfrågan klättrat till plats nummer 12, förra valet nådde den inte topp 15.

 • Sundsvallsmodell för hyressättning

  Valåret 2018 Mitthem har tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen träffat en avsiktsförklaring som ska syfta till att skapa en standardiserad hyressättning i Sundsvalls kommun.

 • “Reformerna kommer inte hjälpa”

  Valåret 2018 De propositioner som regeringen lagt fram i Riksdagen i syfte att öka bostadsbyggandet i Sverige är ett steg i rätt riktning men de kommer inte att lösa problemen. Det menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH.

 • Positiva signaler om bostadsbyggandet i Stockholm

  Valåret 2018 Enligt Länsstyrelsen, som nyligen publicerade rapporten Bostadsmarknadsenkäten 2014, ser det ut som att Stockholms län når målet för nyproduktionen i regionen under 2014 och 2015.

 • Samordnade bullerregler

  Valåret 2018 Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen.

 • Omfattande bostadspaket presenterat

  Valåret 2018 Idag presenterade Alliansens gruppledare i Stockholms stad ett omfattande bostadspaket för allmännyttan. Det är stadens tre bostadsbolag som ska bygga 1 842 lägenheter i tio olika markanvisningar belägna i Västerort, Söderort och City.

 • Det låga bostadsbyggandet

  Valåret 2018 Det låga bostadsbyggandet och orsakerna till det låga byggandet diskuteras allt mer. Här är ett försök att ge en liten bakgrund till debatten.

 • ”Bekvämare skor och mindre ömma tår”

  Valåret 2018 Ett ökat bostadsbyggande stämmer i varje fall inte med den bild Veronica Palm (s) försöker sätta och hon får svårt att förklara på vilket sätt regeringen har misslyckats.

 • Bristen på ungdomsbostäder hot mot tillväxten

  Valåret 2018 Var tredje ung person överväger att flytta från Stockholm. Anledningen? (O)tillgången på bostäder.

 • Förslag om andrahandsuthyrning överlämnat

  Valåret 2018 I propositionen som regeringen nu överlämnat till riksdagen föreslås bland annat att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det ska också bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived