• Fler väljer längre bindningstid på lån

  Valåret 2018 I slutet av december valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån med bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procent sedan slutet av september.

 • C: Testa affordable housing i Stockholm

  Valåret 2018 Stora delar av Europa och OECD har omfattande satsningar på överkomliga bostäder, ”affordable housing”, något som Sverige saknar helt. Vi behöver erkänna att regeringen, liksom styret i Stockholm, inte levererat. Det uppenbara i Stockholm och Sverige är att lätta på dyra regleringar för att få ned kostnaderna i utbyte mot att en andel av de som byggs måste hyras ut till lägre hyror. 

 • Tar fram plan för bostadsförsörjningen

  Valåret 2018 För att upprätthålla den höga byggtakten har Malmö stad tagit fram en handlingsplan för bostadsförsörjningen fram till år 2022. Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. 

 • Dags för nytt hyressättningssystem

  Valåret 2018 Om Stefan Attefall förtjänstfullt kan kallas Plan- och bygglovsministern som bidrog till en uppluckring och förenkling av lagar och regler för att skapa nya bostäder så är min förhoppning att nästa förtjänst inom bostadspolitiken rör hyressättningssystemet.

 • Bostadspriserna fortsätter nedåt

  Valåret 2018 Efter de senaste månadernas turbulens på bostadsmarknaden visar statistiken att prisutvecklingen fortsätter nedåt. På ett år har priserna sjunkit med 2 procent i landet som helhet.

 • “Markmonopolet styr utbudet”

  Valåret 2018 Kommunernas planläggning av mark går emot grundlagen, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Han får visst medhåll av bostadsministern medan SKL:s förbundsjurist påminner om konkurrenslagstiftningen.

 • 2017: Ökad byggtakt och svajande marknad

  Valåret 2018 Det har varit ett händelserikt 2017 sett till utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Byggtakten har ökat, statliga byggbonusar har delats ut och hyresfrågan diskuteras fortsatt intensivt. Men kanske går året ändå till historien som året då marknaden vände?

 • Nya förslag för statlig bostadsfinansiering

  Valåret 2018 På onsdagen tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering. Bland annat föreslås statliga topplån, statliga kreditgarantier och höjda schablonbelopp för produktionskostnad. 

 • Tydligt säsongsmönster för prisfallet

  Valåret 2018 Bostadsrättspriserna fortsatte nedåt under november och föll med tre procent på riksnivå, vilket är mer än 2011. ”Det kommer att bli värre innan det blir bättre”, säger Valueguards vd Lars-Erik Ericson till Fastighetsnytt.

 • 30 statliga miljoner till digitalisering

  Valåret 2018 Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det är Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att främja processen. 

 • Politiskt spel stoppar bygge

  Valåret 2018 Vasakronan presenterar sitt förslag om Kymlinge i februari, men det mesta pekar på att projektet får rött ljus. ”Det är ett otroligt spännande arbete, men vi saknar Sundbybergs stad i utredningen”, säger Per Thiberg på Vasakronan.

 • En perfekt storm på bostadsmarknaden?

  Valåret 2018 Det stormar rejält på bostadsmarknaden, åtminstone i media. Krigsrubriker skriker om stora prisfall och kommande konkurser bland bostadsutvecklare. Den här gången finns det dock viss substans bakom rubrikerna.

 • Strandade förhandlingar i Stockholm

  Valåret 2018 Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm har strandat. HGF lämnade på fredagen förhandlingarna efter att parterna inte kunnat mötas. 

 • Antalet hemlösa ökar kraftigt

  Valåret 2018 Mitt i den största byggboomen sedan 70-talet växer antalet hemlösa i Sverige, enligt en färsk kartläggning. ”Det behövs bostäder med hyror folk har råd att betala”, säger Socialstyrelsens utredare, Christina Högblom.

 • Färre hyresrätter om skatteförslag godkänns

  Valåret 2018 Skulle förslaget om förändrat ränteavdrag för fastighetsbolag gå igenom skulle 21 av 27 bostads bygga färre hyreslägenheter, enligt en enkät från Stockholms Handelskammare. 

 • Wästbygg lämnar projekt: “För hög risk”

  Valåret 2018 Wästbygg drar sig ur sitt projekt i framväxande Täby Park, där man tidigare i år tilldelades en markanvisning. Anledningen? Att man ser stora risker på bostadsmarknaden.

 • En skola som funkar – värdefullt på flera sätt

  Valåret 2018 Skolan är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och ofta det sociala kittet i ett område. Ett problem i de mer utsatta områdena är en hög omsättning vilket påverkar elevsammansättningen, här finns det möjligheter för fastighetsbranschen att bidra.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived