• MP-politiker: ”Jag ser en havererad bomarknad”

  Valåret 2018 Nyproduktionen har mattats av i storstadsregionerna och betalningskraften minskar. Nu krävs reformer. Det menar riksdagskandidaten Pontus Wessman (MP) som lämnat in en motion om ett ROT-avdrag för nybyggnationer.

 • Regeringen utökar byggbonusen

  Valåret 2018 Som en del i vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Vänsterpartiet att den omdiskuterade byggbonusen till kommunerna ökas med 95 miljoner kronor under 2018. 

 • Ett handslag för ett välfungerande hyresförhandlingssystem

  Valåret 2018 Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov. Därför måste hyresförhandlingssystemet fungera på ett sätt som förhandlingsparterna är nöjda med.

 • Vad krävs för att bygga de bostäder som behövs?

  Valåret 2018 I stort påverkar utvecklingen på privatbostadsmarknaden svensk ekonomi och tillväxt och tillsammans med en ökad makrotillsyn finns risker för en hemmalagad kris. Med bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak samt förslag om begränsade ränteavdrag är utvecklingen framgent osäker, skriver Åsa Henninge, vd på Wästbygg Projektutveckling.

 • Rakt spår för ny järnväg?

  Valåret 2018 Totalt sett omfattar Sverigeförhandlingen oerhört många miljarders investeringar och tekniska utmaningar. Men det är inte de tekniska utmaningarna eller finansieringen som är utmaningen utan det handlar om genomförandet;  planeringen, framtagande av detaljplaner och järnvägsplaner.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Valåret 2018 Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • Paradigmskifte i bostadsfinansieringen

  Valåret 2018 En bostadsmarknad som i högre utsträckning baseras på finansiering med eget kapital förutsätter en genomtänkt strategi för hur hushåll med väsentligt olika socio-ekonomisk status ska komma in på bostadsmarknaden, göra en bostadskarriär som bland annat kan inrymma byte mellan upplåtelseformerna och avslutas med en exit från den reguljära bostadsmarknaden.

 • Proposition för digital planprocess

  Valåret 2018 Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • Få lyfter bostaden som viktigaste valfrågan

  Valåret 2018 Även om bostadsfrågan är ständigt närvarande i fastighetsbranschen är den sällan högt upp på väljarnas dagordning. Är bostadens betydelse överskattad? Frågan diskuterades under Business Arena Umeå under onsdagen.

 • Kicki Björklund: Låt hyresgästerna visa vägen

  Valåret 2018 Att bidra till utvecklingen av stadens utsatta områden är ett av fastighetsbranschens absolut viktigaste uppdrag. Som fastighetsägare har vi en direkt påverkan på de miljöer vi verkar i och har därför skyldighet att ta vår del av ansvaret. Men ska det bli skillnad på riktigt måste de boende involveras – hela vägen.  

 • Gråzon om flyttkedjornas effekt

  Valåret 2018 Att hävda att nybyggnationen resulterar i större rörlighet som frigör billiga bostäder och sänker trösklarna på bostadsmarknaden är ett populärt argument, men det saknas enligt forskare empiriska belägg. Tvärtom fungerar flyttkedjorna såpass dåligt att resurssvaga hushåll ofta hamnar i botten.

 • Sverigeförhandling och bostäder: hur hänger det ihop? 

  Valåret 2018 Jag ser framför mig två orter – orten A med gott om arbetstillfällen och ont om bostäder, och orten B med ont om arbetstillfällen och gott om bostäder. Genom snabba tåg kan människor pendla från B till A och behöver inte flytta till A. Den stora fördelen med snabbtåget är väl i denna situation att vi inte behöver bygga bostäder utan kan utnyttja det befintliga beståndet bättre?

 • M: “Kommunal gräddfil till bostäder”

  Valåret 2018 Över hälften av alla markanvisade hyresrätter i Stockholm gick till allmännyttan i fjol. Det visar exploateringskontorets bokslut.

 • En alltför analog byggprocess

  Valåret 2018 Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning. 

 • Stockholms allmännytta strandar förhandlingar

  Valåret 2018 Stockholms stad fyra allmännyttiga bostadsbolags årliga hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen har strandat. 

 • Fler väljer längre bindningstid på lån

  Valåret 2018 I slutet av december valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån med bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procent sedan slutet av september.

 • C: Testa affordable housing i Stockholm

  Valåret 2018 Stora delar av Europa och OECD har omfattande satsningar på överkomliga bostäder, ”affordable housing”, något som Sverige saknar helt. Vi behöver erkänna att regeringen, liksom styret i Stockholm, inte levererat. Det uppenbara i Stockholm och Sverige är att lätta på dyra regleringar för att få ned kostnaderna i utbyte mot att en andel av de som byggs måste hyras ut till lägre hyror. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived