• Så svarar partierna om bostäder

  Valåret 2018 På måndagen anordnade KTH en debatt om den mycket aktuella bostadsfrågan och gav varje parti möjlighet att svara på nio olika frågor om bostäder och infrastruktur. Åsikterna gick för det mesta isär. 

 • Regeringen behöver is i magen

  Valåret 2018 Regeringen vill givetvis ha en hög volym på nyproduktionen men måste ha is i magen när nu marknaden vänder. Det är nämligen så att dagens problem med svårigheter att sälja/hyra ut nyproducerade lägenheter utgör en kraftig medvind för det nuvarande hyrespressande investeringsstödet.

 • V: Byggbjässarna håller på mark

  Valåret 2018 Byggtakten minskar mitt i en bostadskris och många stora byggbolag håller på byggbar mark. Det säger Vänsterpartiet, som lämnat in en utredning på remiss om att införa ett statligt topplån till de byggbolag som vill bygga billiga hyresrätter. En proposition väntas till hösten. Men oppositionen vill se större reformer. 

 • Lösningen på byggekvationen

  Valåret 2018 “Utifrån vår systemsyn för bostadsmarknadens funktion kan vi i kortform formulera utgångspunkterna för en väl fungerande bostadsmarknad”, skriver Bo Nordlund och Stellan Lundström.

 • Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

  Valåret 2018 En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov. 

 • Nya avdragsregler kan ändra synen på finansiering

  Valåret 2018 Regeringens förslag om begränsade ränteavdrag kan i förlängningen leda till att svenska fastighetsbolag kommer att öka andelen eget kapital i finansiering. Det säger Rolf Larsson, CFO i börsnoterade Diös Fastigheter, i samtal med Fastighetsnytt.

 • Hur stora avdrag kommer branschen att kunna göra – egentligen?

  Valåret 2018 Den 1 januari 2019 kommer möjligheten att göra ränteavdrag att ändras för många fastighetsbolag om de regler som regeringen föreslår träder i kraft. Redan nu har många bolag börjat göra beräkningar för att kunna bedöma vilken inverkan de nya reglerna kommer att få.

 • Skatteförslag kan få allmännyttan att sälja bostäder

  Valåret 2018 Regeringens nya skatteförslag som minskar avdragsrätten för räntekostnader kommer slå hårt mot allmännyttan och i vissa fall kan allmännyttiga bolag tvingas sälja av tillgångar för att hantera de ökade skattekostnaderna. Det säger bedömare som Fastighetsnytt talat med.

 • “Ett abstrakt ansvar utan subventioner”

  Valåret 2018 Drygt två år har gått sedan flyktingkrisen kulminerade under hösten 2015. Många av de nyanlända som kom till Sverige hänvisas nu till den ordinarie bostadsmarknaden – där trösklarna som bekant är höga även för de som sedan länge är etablerade i landet.

 • MP-politiker: ”Jag ser en havererad bomarknad”

  Valåret 2018 Nyproduktionen har mattats av i storstadsregionerna och betalningskraften minskar. Nu krävs reformer. Det menar riksdagskandidaten Pontus Wessman (MP) som lämnat in en motion om ett ROT-avdrag för nybyggnationer.

 • Regeringen utökar byggbonusen

  Valåret 2018 Som en del i vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Vänsterpartiet att den omdiskuterade byggbonusen till kommunerna ökas med 95 miljoner kronor under 2018. 

 • Ett handslag för ett välfungerande hyresförhandlingssystem

  Valåret 2018 Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov. Därför måste hyresförhandlingssystemet fungera på ett sätt som förhandlingsparterna är nöjda med.

 • Vad krävs för att bygga de bostäder som behövs?

  Valåret 2018 I stort påverkar utvecklingen på privatbostadsmarknaden svensk ekonomi och tillväxt och tillsammans med en ökad makrotillsyn finns risker för en hemmalagad kris. Med bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak samt förslag om begränsade ränteavdrag är utvecklingen framgent osäker, skriver Åsa Henninge, vd på Wästbygg Projektutveckling.

 • Rakt spår för ny järnväg?

  Valåret 2018 Totalt sett omfattar Sverigeförhandlingen oerhört många miljarders investeringar och tekniska utmaningar. Men det är inte de tekniska utmaningarna eller finansieringen som är utmaningen utan det handlar om genomförandet;  planeringen, framtagande av detaljplaner och järnvägsplaner.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Valåret 2018 Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • Paradigmskifte i bostadsfinansieringen

  Valåret 2018 En bostadsmarknad som i högre utsträckning baseras på finansiering med eget kapital förutsätter en genomtänkt strategi för hur hushåll med väsentligt olika socio-ekonomisk status ska komma in på bostadsmarknaden, göra en bostadskarriär som bland annat kan inrymma byte mellan upplåtelseformerna och avslutas med en exit från den reguljära bostadsmarknaden.

 • Proposition för digital planprocess

  Valåret 2018 Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived