• Ett vaksamt öga på bomarknaden

  Valåret 2018 En central del i bostadsmarknadens utveckling är finanspolitikens inriktning. ”Nja” var svaret på frågan om skattesystemet bör ses över när finansminister Magdalena Andersson (S) och Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson möttes i en debatt under Almedalsveckan.

 • Fi: Hellre fastighetsskatt än ränteavdrag

  Valåret 2018 Gita Nabavi, partiledare för Feministiskt initiativ, har som mål att ta partiet till riksdagen i höst. I förra valet fick partiet 3,1 procent och plats i kommunfullmäktige i tretton kommuner, med en styrande roll i både Göteborg och Stockholm. Så här svarar partiet på frågor om bostadspolitik.  

 • Hälften “kan inte bedöma” bostadspolitiken

  Valåret 2018 I en ny undersökning tycker endast två av tio svenskar att regeringen bedriver en bra bostadspolitik, samtidigt som över hälften säger att de inte kan bedöma de olika partiernas bostadspolitik. 

 • Forskningssatsning på social bostadspolitik

  Valåret 2018 Formas beviljar totalt 72 miljoner för olika forskningsprojekt inom socialt hållbar bostadsbyggnad- och politik. Totalt rör det sig om 14 olika projekt. 

 • Regeringens nya bolagsskatt slår mot kommuner

  Valåret 2018 Regeringens nya skatteförslag för företagssektorn, som främst syftar till att minska avancerad skatteplanering i näringslivet, kommer på grund av sin utformning slå mot en mängd kommunala bolag och den negativa effekten kan komma att flerfaldigas om ränteläget normaliseras.

 • En valvinnarfråga? 

  Valåret 2018 Bostadsfrågan är märklig. Den finns på allas läppar. Den är alltid närvarande, vid frukostbordet, på bussen och på festen. Den kan bryta barriärer mellan främlingar. Ändå lyser den oftast med sin frånvaro i valrörelser. Varför?

 • “Finansinspektionens inverkan på marknaden är överdriven” 

  Valåret 2018 Många har beskyllt Finansinspektionens amorteringskrav för att sänka bostadspriserna och skjuta bostadsproduktionen i sank. Men effekten är överskattad att döma av kommentarer från ett par experter som Fastighetsnytt talat med.

 • Reformregering (S+M) bot mot stöket?

  Valåret 2018 Alla är överens om att det kommer att bli stökigt efter valet i höst – och ingen vet hur partierna ska ta sig ur det hela.

 • Det råder akut brist på äldreboenden

  Valåret 2018 Genom åren har tusentals vård- och omsorgsboenden lagts ned trots en åldrande befolkning. Nu uppger fler kommuner än vanligt sig ha ett underskott. ”Om vi inte börjar bygga mer får vi stora problem om 10–15 år”, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.

 • Hoppas vi slipper bostadspolitik i valrörelsen! 

  Valåret 2018 I en valrörelse är det frestande att lägga fram förslag som låter bra för den stora majoritet som inte är särskilt insatt, och som har annat att tänka på. Förslag som väljaren dock inte skulle falla för ifall de visste mer och hade tid att tänka efter. 

 • Ovanligt mycket bostäder för finansministern

  Valåret 2018 Magdalena Andersson (S) har varit finansminister i snart fyra år. Hon är nöjd över hur ekonomin utvecklats under regeringen Löfven. Samtidigt oroas hon över hushållens historiskt höga skulder och hoppas att byggandet kommer att stanna kvar på höga nivåer, och inte fortsätta nedåt som den senaste statistiken visar.

 • Regeringen behöver is i magen

  Valåret 2018 Regeringen vill givetvis ha en hög volym på nyproduktionen men måste ha is i magen när nu marknaden vänder. Det är nämligen så att dagens problem med svårigheter att sälja/hyra ut nyproducerade lägenheter utgör en kraftig medvind för det nuvarande hyrespressande investeringsstödet.

 • V: Byggbjässarna håller på mark

  Valåret 2018 Byggtakten minskar mitt i en bostadskris och många stora byggbolag håller på byggbar mark. Det säger Vänsterpartiet, som lämnat in en utredning på remiss om att införa ett statligt topplån till de byggbolag som vill bygga billiga hyresrätter. En proposition väntas till hösten. Men oppositionen vill se större reformer. 

 • Så svarar partierna om bostäder

  Valåret 2018 På måndagen anordnade KTH en debatt om den mycket aktuella bostadsfrågan och gav varje parti möjlighet att svara på nio olika frågor om bostäder och infrastruktur. Åsikterna gick för det mesta isär. 

 • Lösningen på byggekvationen

  Valåret 2018 “Utifrån vår systemsyn för bostadsmarknadens funktion kan vi i kortform formulera utgångspunkterna för en väl fungerande bostadsmarknad”, skriver Bo Nordlund och Stellan Lundström.

 • Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

  Valåret 2018 En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov. 

 • Nya avdragsregler kan ändra synen på finansiering

  Valåret 2018 Regeringens förslag om begränsade ränteavdrag kan i förlängningen leda till att svenska fastighetsbolag kommer att öka andelen eget kapital i finansiering. Det säger Rolf Larsson, CFO i börsnoterade Diös Fastigheter, i samtal med Fastighetsnytt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived