• Ny huvudägare ger Amasten 150 miljoner

  Börs Amasten tar in 150 miljoner kronor i nytt eget kapital genom en nyemission. Emissionen riktas till en investerare som tills vidare väljer att bli hemlig men kommer att bli bolagets nye huvudägare, med råge.

 • Heimstaden Bostad tar in 7,4 Mdr

  Börs Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad har tagit in motsvarande 7,4 miljarder svenska kronor genom att emittera ett obligationslån i euro med en löptid om 4,5 år.

 • S&P höjer SBB:s utsikter

  Börs S&P höjer utsikterna för Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens (SBB) kreditbetyg till positiva från tidigare stabila. Det meddelar bolaget på onsdagen.

 • Cibus höjer utdelning 5 procent

  Börs Cibus höjer utdelningen med 5 procent, vilket bedöms vara en rimlig målsättning även under kommande år. Samtidigt klubbar bolaget en utdelningspolicy som innebär kvartalsvisa utdelningar som stiger successivt.

 • Pensionsfond flaggar upp i Castellum

  Börs Nederländska PGGM Pensioenfonds kontrollerar drygt 5 procent av aktierna i Castellum enligt ett flaggningsmeddelande.

 • Balder vill stärka balansräkningen

  Börs Balders förvaltningsresultat steg 17 procent i det fjärde kvartalet men värdeförändringarna i fastighetsbeståndet blev klart lägre än under det föregående kvartalet. Bolaget meddelar även att soliditetsmålet höjs för att understryka att man vill stärka balansräkningen ytterligare.

 • Brinova når tillväxtmål

  Börs Brinova meddelar på tisdagen att man nått tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 4 miljarder i slutet av 2018 och att förvaltningsresultat steg 21 procent under året.

 • Finanschef ökar i Fabege

  Börs Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef i Fabege, har köpt 4 430 aktier i bolaget på tisdagen.

 • Obos ökar till 22,4 procent i JM

  Börs Norska Obos ökar innehavet i JM till motsvarande 22,4 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

 • Maxfastigheter tar in 100 Mkr

  Börs Maxfastigheter emitterar ytterligare icke säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor och den totala utestående volymen uppgår nu till 300 miljoner kronor.

 • Länsförsäkringar flaggar upp i Stendörren

  Börs Länsförsäkringar Fondförvaltning ökar innehavet i Stendörren med 924 867 aktier. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

 • Ledamot ökar i SSM

  Börs Ulf Morelius, styrelsledamot i SSM, har köpt 10 000 aktier i bolaget på måndagen.

 • Ny ägare går in i Humlegården

  Börs Länsförsäkringar Fondliv har för första gången förvärvat aktier i Humlegården och blir därmed ny ägare. Samtidigt ökar Länsförsäkringar Liv sitt innehav, och är nu största ägare i bolaget

 • Amastens förvaltningsresultat nådde ej målet

  Börs Amastens resultat förbättrades kraftigt under 2018, främst till följd av positiva värdeförändringar i beståndet. Förvaltningsresultatet steg dock mindre än vad bolaget hoppats på och styrelsen föreslår att det inte blir någon utdelning på stamaktierna.

 • NP3 höjer och delar upp utdelning

  Börs NP3:s förvaltningsresultat steg kraftigt i det fjärde kvartalet och bolaget höjer nu utdelningen för 2018. Dessutom meddelas att utbetalning kommer delas upp på två tillfällen, vilket ger ett jämnare kassaflöde både för bolaget och ägare.

 • SBC:s styrelse positiva till Obos bud

  Börs Styrelsen för Sveriges Bostadsrättscentrum rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Obos budpliktsbud.

 • Magnolia rasar efter slopad utdelning

  Börs Magnolia Bostads aktie faller 8 procent på torsdagsförmiddagen efter att bolaget redovisat en rörelseförlust i det fjärde kvartalet och slopat utdelningen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived