• Börsbolagens siffror

  Börs Fastighetsnytt redovisar en liten tillbakablick på tre av börsbolagens nyckeltal för första halvåret.

 • Omsättningen ökar från 2012

  Börs Omsättningen i handeln med de börsnoterade fastighetsbolagens aktier ökade under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar en sammanställning Fastighetsnytt har gjort. Totalt uppgick omsättningen till 10,8 miljarder kronor undir juli, augusti och september medan den under samma period ifjol uppgick till 9,3 miljarder. Det motsvarar en ökning om 16 procent.

 • Enskilda mäklar 100 000 aktier i Wihlborgs

  Börs Enskilda mäklade strax före klockan 15 på onsdagseftermiddagen en post om 100 000 aktier i Wihlborgs.

 • Norska oljefonden ökade innehavet i Kungsleden

  Börs Norska centralbanken, Norges bank, som förvaltar landets massiva oljefond ökade under andra kvartalet sitt innehav i Kungsleden med närmare 1,7 miljoner aktier vilket motsvarar en ökning om 45 procent.

 • Balders preferensaktiemission fulltecknad

  Börs Balders senaste emission av preferensaktier är fulltecknad enligt ett börsmeddelande från bolaget på tisdagen.

 • Wallenstam fortsätter köpa egna aktier

  Börs Wallenstam fortsätter med sina systematiska återköp av egna B-aktier. På hösten har bolaget köpt tillbaka egna aktier för knappt 32 miljoner kronor.

 • Catella minskar innehavet i Catena

  Börs Catella Capital har sålt 444 239 aktier i Catena enligt ett flaggningsmeddelande till Finansinspektionen.

 • Carnegie mäklar 2 procent av aktierna i Corem

  Börs Carnegie har i tre olika transaktioner, varav en ägde rum i fredags, mäklat inbördes 1,5 miljoner aktier i Corem Property Group. Den största av de tre, den som ägde rum i fredags, löd på 1 miljoner aktier vilket motsvarar 1,3 procent av kapitalet i bolaget.

 • Fastighetsaktierna steg i pris under kvartal tre

  Börs Liksom börsen generellt har de allra flesta fastighetsaktierna stigit i pris. Mest av alla steg JM, med hela 32,2 procent över de tre månaderna. Som Fastighetsnytt tidigare under hösten rapporterat ledde den skarpa kursuppgången i JM:s aktie till att den största blankaren i bolaget stängde sin position helt.

 • Catena emitterar 13,6 miljoner aktier

  Börs Catenas extra bolagsstämma beslöt på måndagen att emittera 13 630 952 nya aktier i bolaget till kursen 84 kronor.

 • Länsförsäkringar minskar i Fast Partner

  Börs Länsförsäkringar fondförvaltning har sålt 400 000 aktier i Fast Partner.

 • En stark börstorsdag

  Börs De investerare som placerar sina pengar i fastighetsbolag var synnerligen aktiva på börsen under torsdagen.

 • Kynikos stänger sin korta position i JM

  Börs Tre större transaktioner med JM-aktien ägde rum sent på onsdagseftermiddagen.

 • JM på sexårshögsta

  Börs Vid Stockholmsbörsens stängning på tisdagen kostade en JM-aktie 187 kronor. Så mycket har aktien inte kostat sedan i juli 2007.

 • JM:s aktie rusar på börsen

  Börs JM är en av de stora vinnarna i tisdagens aktiehandel på Stockholmsbörsen.

 • Säljer för att få mer likviditet i aktien

  Börs Konsumentföreningen Stockholm och Tagehus har tillsammans sålt 4,7 miljoner B-aktier i Atrium Ljungberg där de två är huvudägare.

 • JM och Catena stiger mest

  Börs Nu när augusti närmar sig sitt slut har snart två tredjedelar gått av årets tredje kvartal och sammanfattar man börsens utveckling hittills under kvartalet så visar det sig att bland de börsnoterade fastighetaktierna, det vill säga de aktier som ingår i Stockholmsbörsens fastighetsindex, har JM presterat bäst – oavsett om man tittar på kursutveckling eller omsättning.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived