• Räntederivat nyckeln till Wihlborgs vinstökning

  Börs Wihlborgs driftöverskott för andra kvartalet ökar med 21 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Samtidigt ökar bolagets fastigheter sin direktavkastning då fastigheternas redovisade värde har stigit mer än driftöverskottet.

 • Fabege ökar vinsten

  Börs Fabege redovisar ett förvaltningsresultat om 165 miljoner kronor för årets andra kvartal vilket jämfört med motsvarande kvartal ifjol är en ökning om 8 miljoner kronor. Driftnettot uppgår till 374 miljoner kronor och förbättras med 47 miljoner.

 • Preferensaktien utvecklas bättre

  Börs Fast Partners preferensaktie har varit betydligt gynnsammare för investerare än bolagets stamaktie sedan preferensaktiens börsnotering den 18 juni. Det visar beräkningar Fastighetsnytt har gjort.

 • Tvära kast på börsen

  Börs Det är tvära kast för fastighetsaktierna på Stockholmsbörsen. På tisdagen trotsade fastighetsindex börsen rejält och steg med 1,8 procent samtidigt som övriga börsen sjönk med 0,1 procent. Under onsdagen har fastighetsindex emellertid sjunkit kraftigt, kraftigare än övriga börsen.

 • Omsättningen på börsen fortsätter minska

  Börs Omsättningen i handeln med de börsnoterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen fortsätter minska. Under första halvåret handlades fastighetsaktier för 24,9 miljarder kronor, jämfört med 25,6 miljarder under motsvarande period 2012. Detta trots att omsättningen med 12 av 17 aktier ökade från år till år. Det visar en sammanställning gjord av Fastighetsnytt.

 • Köpt egna aktier för drygt 40 miljoner kronor i juni

  Börs Wallenstam har under hela junimånad systematiskt köpt tillbaka egna B-aktier. Vid sista handelsdagens slut hade man köpt 478 000 aktier till ett sammanlagt belopp om närmare 43 miljoner kronor.

 • Enskilda mäklar Diösaktier för 7 miljoner

  Börs Enskilda mäklade strax efter klockan 8:30 på tisdagsmorgonen, det vill säga en halvtimme innan börsens öppning, en post om 183 000 aktier i Diös.

 • SEB säljer Fabegeaktier

  Börs SEB har sålt 145 365 aktier i Fabege och äger efter transaktionen 8,25 miljoner aktier i fastighetsbolaget.

 • Hufvudstadens koncernledning köper optioner

  Börs Samtliga personer i Hufvudstadens koncernledning har valt att förvärva köpoptioner i bolaget.

 • Norska oljefonden flaggar i Wihlborgs

  Börs Norska centralbanken, Norges Bank, flaggade på fredagseftermiddagen för köp av aktier i Wihlborgs.

 • Tunga bolag backat mest i juni

  Börs Catena har visat bäst prisutveckling av de börsnoterade svenska fastighetsbolagen under årets första halva.

 • David Mindus ökar i Sagax

  Börs David Mindus, vd och storägare i Sagax, har via de stora transaktioner som Fastighetsnytt rapporterade om på tisdagen ökat sitt innehav i bolaget.

 • Skattemål avgörs först till hösten

  Börs Kammarrätten i Stockholm har meddelat Fabege att man inte är redo att avge domar i bolagets skatteärenden ännu.

 • Storposter i Sagax byter ägare

  Börs Remium Nordic mäklade på tisdagen inbördes fyra olika storposter i Sagax, varav två var i serie A och två i serie B. Den större av de två posterna i den röststarka A-serien uppgick till 930 005 aktier vilket motsvarar 0,5 procent av kapitalet (inklusive B-aktier och preferensaktier) och 2,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.

 • Oscar Properties till börsen

  Börs Fastighetsbolagt Oscar Properties preferensaktie kommer från och med tisdagen att vara noterad på Stockholmsbörsens tillväxtmarknad First North. Oscar Properties är det nionde bolaget som noteras på First North hittills i år.

 • Sagax lånar 200 miljoner kronor

  Börs Sagax har via emission av en icke säkerställd obligation lånat upp 200 miljoner kronor. Lånet ingår i ett låneprogram med ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Räntan på det femåriga lånet är Stibor 3m plus 3,1 procentenheter.

 • JM-blankare ökar den korta positionen

  Börs De tre investerare som har en kort position överstigande 0,5 procent i JM AB ökade alla sin position i slutet på maj.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived