• SEB säljer Fabegeaktier

  Börs SEB har sålt 145 365 aktier i Fabege och äger efter transaktionen 8,25 miljoner aktier i fastighetsbolaget.

 • Hufvudstadens koncernledning köper optioner

  Börs Samtliga personer i Hufvudstadens koncernledning har valt att förvärva köpoptioner i bolaget.

 • Norska oljefonden flaggar i Wihlborgs

  Börs Norska centralbanken, Norges Bank, flaggade på fredagseftermiddagen för köp av aktier i Wihlborgs.

 • Tunga bolag backat mest i juni

  Börs Catena har visat bäst prisutveckling av de börsnoterade svenska fastighetsbolagen under årets första halva.

 • David Mindus ökar i Sagax

  Börs David Mindus, vd och storägare i Sagax, har via de stora transaktioner som Fastighetsnytt rapporterade om på tisdagen ökat sitt innehav i bolaget.

 • Skattemål avgörs först till hösten

  Börs Kammarrätten i Stockholm har meddelat Fabege att man inte är redo att avge domar i bolagets skatteärenden ännu.

 • Storposter i Sagax byter ägare

  Börs Remium Nordic mäklade på tisdagen inbördes fyra olika storposter i Sagax, varav två var i serie A och två i serie B. Den större av de två posterna i den röststarka A-serien uppgick till 930 005 aktier vilket motsvarar 0,5 procent av kapitalet (inklusive B-aktier och preferensaktier) och 2,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.

 • Oscar Properties till börsen

  Börs Fastighetsbolagt Oscar Properties preferensaktie kommer från och med tisdagen att vara noterad på Stockholmsbörsens tillväxtmarknad First North. Oscar Properties är det nionde bolaget som noteras på First North hittills i år.

 • Sagax lånar 200 miljoner kronor

  Börs Sagax har via emission av en icke säkerställd obligation lånat upp 200 miljoner kronor. Lånet ingår i ett låneprogram med ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Räntan på det femåriga lånet är Stibor 3m plus 3,1 procentenheter.

 • JM-blankare ökar den korta positionen

  Börs De tre investerare som har en kort position överstigande 0,5 procent i JM AB ökade alla sin position i slutet på maj.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived