• Börsbolagen delar ut 5,1 miljarder kronor

  Börs De börsnoterade fastighetsbolagens styrelser föreslår en sammanlagt utdelning om 5 138 miljoner kronor till sina aktieägare för året 2013.

 • Röda siffror på börsen

  Börs Efter en positiv inledning har det varit röda siffror på Stockholmsbörsen på torsdagen. Både OMX S30 och generalindex har fallit med cirka 0,6 procent under dagen.

 • Catenas lönsamhet ökar

  Börs Catena redovisar ett driftnetto på 64,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013, en ökning med 19,5 miljoner från motsvarande period 2012. Ökningen beror på att man har ökat hyresintäkterna rejält samtidigt som kostnaderna ligger i princip oförändrade och överskottsgraden ökar således med 6,4 procentenheter till 72,1 procent.

 • Mäklar för 88 miljoner

  Börs ABG Sundal Collier mäklade strax före klockan halvelva på onsdagsförmiddagen inbördes en post om 428 805 aktier i JM.

 • Diös vinst krymper

  Börs Diös-koncernens driftnetto för det fjärde kvartalet uppgick till 176 miljoner kronor och sjönk med 13 miljoner jämfört med samma kvartal 2012. Det lägre driftnettot förklaras av sjunkande hyresintäkter och marginellt ökade kostnader.

 • FastPartner höjer utdelningen

  Börs FastPartner redovisar ett driftnetto på 137,2 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal och ökar därmed sitt driftnetto med 34,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal 2012.

 • Uppåt på börsen

  Börs Det har varit glada miner på börsen under måndagen och såväl generalindex som OMX S30 har stigit med mer än 1 procent, generalindex med 1,4 procent i skrivande stund.

 • Hemfosa på börsen i mars

  Börs Styrelsen för Hemfosa har bekräftat sin avsikt att introducera bolaget på Stockholmsbörsen under våren. Börsnoteringen av Hemfosas aktier är betingad av att bolagsstämman godkänner den och att markandsförhållanden bedöms vara goda.

 • Balder etablerar MTN-program

  Börs Balder har etablerat ett MTN-program med en låneram på 5 miljarder kronor i syfte att komplettera sin befintliga finansiering.

 • Överskottsgraden ökar för Atrium Ljungberg

  Börs Atrium Ljungberg redovisar ett driftnetto på 337,9 miljoner kronor för 2013 års fjärde kvartal, en ökning med 45,6 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2012.

 • Fastigheter mot strömmen

  Börs Det har varit svagt nedåt på börsen på torsdagen, efter ett mindre börsfall på förmiddagen har både generalindex och OMX S30 kommit tillbaka och i skrivande stund har de fallit med 0,17 respektive 0,22 procent. Fastighetsaktierna har gått mot strömmen och stigit med 0,57 procent.

 • Mäklade storpost i Fabege

  Börs Enskilda mäklade på torsdagseftermiddagen inbördes en aktiepost om 300 000 aktier i Fabege, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i bolaget.

 • Ett mycket robust bolag

  Börs Heba redovisar ett driftöverskott på 36,2 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal, en ökning med 4,9 miljoner kronor jämfört med året innan.

 • Klövern lånar 1,1 miljarder

  Börs Klövern har ökat sin upplåning med 1,1 miljarder kronor via emission av ett icke säkerställt obligationslån.

 • Värdeförändringar förvränger bilden

  Börs Wallenstam-koncernen ökar sitt driftnetto för fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012 med 26 miljoner kronor, trots att hyresintäkterna sjunkit med 3 miljoner kronor.

 • Stabilt av Balder

  Börs Balder redovisar ett driftöverskott om 336 miljoner kronor för 2013 års sista kvartal och jämfört med motsvarande kvartal året innan är det en ökning om 42 miljoner kronor.

 • Öresund minskar innehavet

  Börs Investmentbolaget Öresund sålde den 12 februari drygt 683 000 aktier i Fabege.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived