• Mäklar för 43 miljoner

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på tisdagen inbördes en post om 403 000 aktier i Hemfosa. Då antalet emitterade aktier i bolaget är knappt 65,8 miljoner motsvarar posten 0,6 procent av kapitalet i Hemfosa.

 • Klart godkänt av Kungsleden

  Börs Kungsleden redovisar ett driftnetto från sin fastighetsverksamhet på 365,9 miljoner kronor vilket är en rejäl ökning jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Det förklaras dock av att bolagets fastighetsbestånd har växt rejält i och med köpet av GE Real Estates portfölj i höstas. Överskottsgraden har dock stigit från 62,9 till 64,4 procent.

 • NP3 siktar på börsen

  Börs Styrelsen i NP3 Fastigheter har för avsikt att notera bolaget på börsen och har därför beslutat att påbörja förberedelserna för en börsnotering av bolaget. Notering beräknas till årsskiftet.

 • Nyckeltalen utvecklas i rätt riktning

  Börs Diös redovisar ett driftnetto om 178 miljoner kronor över årets första kvartal vilket är en ökning med 14 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Äger 2 procent av Victoria Park

  Börs Lennart Sten, chef för GE Real Estate i Europa, har i samband med att han valts in i styrelsen för Victoria Park lämnat in en innehavsanmälan i bolaget till Finansinspektionen.

 • Utländska ägandet i Kungsleden ökar igen

  Börs Det utländska ägandet i Kungsleden ökar igen. Enligt ny statistik från SIS Ägarservice står utländska investerare nu för knappt en tredjedel av ägandet i bolaget, 33,1 procent närmare bestämt, och därmed är det utländska ägandet uppe på samma nivåer som före aktiens fria fall under 2012.

 • FastPartners belåningsgrad stiger

  Börs FastPartner redovisar ett driftnetto på 138 miljoner kronor för årets första kvartal, en förbättring från fjolårets driftnetto på 109,8 miljoner.

 • Sålde Fabege-aktier för 300 miljoner

  Börs Statens pensjonsfond, den norska oljefonden, nettosålde under mars månad ungefär 3,4 miljoner aktier i Fabege. Det visar en jämförelse av bolagets ägarstatistik hos SIS Ägarservice den 28 februari och den vid kvartalsskiftet. I slutet på februari ägde oljefonden 4,8 miljoner aktier i fastighetsbolaget medan innehavet i slutet på mars var 1,4 miljoner aktier.

 • Mäklar aktier för 20 miljoner

  Börs Carnegie mäklade tidigt på torsdagseftermiddagen inbördes en post om 213 700 A-aktier i Hufvudstaden.

 • Platzer gör stabilt första kvartal

  Börs Platzer redovisar ett driftnetto om 94 miljoner kronor för årets första kvartal. Därmed ökar man sitt driftnetto med 12 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Inga överraskningar från Fabege

  Börs Fabege redovisar ett driftnetto på 349 för årets första kvartal och ökar därmed driftnettot med 19 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Idel röda siffror på börsen

  Börs Det är idel röda siffror på börsen på onsdagen och fastighetsaktierna är där inget undantag

 • Victoria Parks förvaltningsförlust 1,4 miljoner kronor

  Börs Victoria Park redovisar ett driftnetto på 17,1 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är en kraftig ökning jämfört med motsvarande kvartal 2013 då driftnettot hamnade på 3,8 miljoner men sett till överskottsgraden blir ökningen inte lika kraftig, från 18,8 procent till 30,9 procent.

 • Stabilt av Klövern

  Börs Klövern redovisar ett driftnetto på 368 miljoner kronor för årets första kvartal, en förbättring med 47 miljoner jämfört med samma kvartal 2012. Intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar marginellt vilket översätts till en förbättrad överskottsgrad, från 59,3 procent till 62,7 procent.

 • Hemfosas smekmånad en succé

  Börs På söndagen hade en månad gått sedan Hemfosa gjorde entré på Stockholmsbörsen. Fastighetsnytt har gjort en sammanställning av den första månaden och kan knappast beskrivas som något annat än en braksuccé.

 • Lägre ränta förklarar Castellums vinsttapp

  Börs Castellum-koncernen redovisar ett driftnetto på 518 miljoner kronor för första kvartalet, en ökning med 21 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Brakförlust men ljuspunkter för Tribona

  Börs Tribona redovisar ett driftnetto om 90 miljoner kronor för första kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol är det en försämring med 22 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklaras av att hyresintäkterna har sjunkit samtidigt som underhålls- och fastighetsintäkter har ökat.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived