• JM och Catena stiger mest

  Börs Nu när augusti närmar sig sitt slut har snart två tredjedelar gått av årets tredje kvartal och sammanfattar man börsens utveckling hittills under kvartalet så visar det sig att bland de börsnoterade fastighetaktierna, det vill säga de aktier som ingår i Stockholmsbörsens fastighetsindex, har JM presterat bäst – oavsett om man tittar på kursutveckling eller omsättning.

 • Blankare förlorar på JM

  Börs JMs marknadsvärde har stigit med 17 procent under sommaren. Det torde vara glada nyheter för de flesta investerare men dock inte alla.

 • Rejäl vinstökning av Balder

  Börs Balder redovisar en rörelsevinst om 486 miljoner kronor för årets andra kvartal och under första halvåret gör man en rörelsevinst om 928 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande perioder 2012 ökar rörelseresultatet med 109 respektive 166 miljoner kronor.

 • Halv miljon Sagaxaktier byter ägare

  Börs ABG Sundal Collier mäklade strax efter klockan 14 på torsdagen en post om 500 000 B-aktier i Sagax.

 • Storpost i Diös byter ägare

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på torsdagseftermiddagen en post om 321 750 aktier i Diös Fastigheter, motsvarande 0,43 procent av kapitalet i bolaget.

 • Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder

  Börs Brinovas vd Gustaf Hermelin föreslås bli ny vd på Catena.

 • Enskilda mäklar 0,15 procent av Hufuvdstaden

  Börs Enskilda mäklade på fredagsmorgonen inbördes en post om 300 000 aktier i Hufvudstadens A-serie.

 • Wallenstamaktier byter ägare

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på måndagseftermiddagen inbördes en post om 460 000 aktier i Wallenstam, motsvarande 0,3 procent av kapitalet i bolaget.

 • Handelsbanken mäklar Diösaktier för 10 miljoner

  Börs Handelsbanken mäklade strax efter klockan halvtvå på måndagseftermiddagen inbördes en post om 250 000 aktier i Diös.

 • SEB minskar innehav i Fabege

  Börs SEB Investment Management har flaggat för en försäljning av 150 000 aktier i Fabege AB.

 • Fastighetsaktiernas likviditet minskar

  Börs Omsättningen på den svenska aktiemarknaden fortsätter minska och de börsnoterade fastighetsbolagen utgör där inget undantag. Samtidigt minskar likviditeten i de flesta av fastighetsaktierna.

 • Räntederivat nyckeln till Wihlborgs vinstökning

  Börs Wihlborgs driftöverskott för andra kvartalet ökar med 21 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Samtidigt ökar bolagets fastigheter sin direktavkastning då fastigheternas redovisade värde har stigit mer än driftöverskottet.

 • Fabege ökar vinsten

  Börs Fabege redovisar ett förvaltningsresultat om 165 miljoner kronor för årets andra kvartal vilket jämfört med motsvarande kvartal ifjol är en ökning om 8 miljoner kronor. Driftnettot uppgår till 374 miljoner kronor och förbättras med 47 miljoner.

 • Preferensaktien utvecklas bättre

  Börs Fast Partners preferensaktie har varit betydligt gynnsammare för investerare än bolagets stamaktie sedan preferensaktiens börsnotering den 18 juni. Det visar beräkningar Fastighetsnytt har gjort.

 • Tvära kast på börsen

  Börs Det är tvära kast för fastighetsaktierna på Stockholmsbörsen. På tisdagen trotsade fastighetsindex börsen rejält och steg med 1,8 procent samtidigt som övriga börsen sjönk med 0,1 procent. Under onsdagen har fastighetsindex emellertid sjunkit kraftigt, kraftigare än övriga börsen.

 • Omsättningen på börsen fortsätter minska

  Börs Omsättningen i handeln med de börsnoterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen fortsätter minska. Under första halvåret handlades fastighetsaktier för 24,9 miljarder kronor, jämfört med 25,6 miljarder under motsvarande period 2012. Detta trots att omsättningen med 12 av 17 aktier ökade från år till år. Det visar en sammanställning gjord av Fastighetsnytt.

 • Köpt egna aktier för drygt 40 miljoner kronor i juni

  Börs Wallenstam har under hela junimånad systematiskt köpt tillbaka egna B-aktier. Vid sista handelsdagens slut hade man köpt 478 000 aktier till ett sammanlagt belopp om närmare 43 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived