• Akelius Residential till börsen

  Börs Akelius Fastigheter bytte i början av maj namn till Akelius Residential. Under det nya namnet avser man emittera preferensaktier till ett lägsta belopp om 500 miljoner kronor som sedan ska noteras på Stockholmsbörsens First North-marknad.

 • Dingizian tankar aktier

  Börs Victoria Parks största ägare, Greg Dingizian, har ökat sitt innehav i bolaget med 190 000 aktier, motsvarande 0,3 procent av kapitalet.

 • Hebas lönsamhet ökar

  Börs Hebas driftöverskott för första kvartalet ökade med 5,7 miljoner kronor från motsvarande kvartal ifjol och hamnade på 36,2 miljoner kronor.

 • Hemfosa i börsens benchmarkindex

  Börs Hemfosa Fastigheter kommer att inkluderas i Stockholmsbörsens benchmark-index OMXSB från och med 2 juni.

 • Börsen välkomnar Sagax besked

  Börs Sagax redovisar ett driftnetto på 214 miljoner kronor för årets första kvartal.

 • Fastigheter mot strömmen

  Börs Fastighetsaktierna har gått med full kraft mot strömmen på börsen på onsdagen. Medan övriga börsen har fallit med 0,4 procent har fastighetsaktierna stigit med 0,8 procent, härförda av Sagax vars kvartalsrapport fått tummen upp av börsen och JM.

 • Mäklar fyra storposter i JM

  Börs Carnegie mäklade vid klockan 15:30 på onsdagen en post om 232 600 aktier i JM till kursen 234,5 kronor per aktie.

 • Catena fortsätter växa

  Börs Catena redovisar ett driftnetto på 71 miljoner kronor för årets första kvartal, en markant ökning.

 • Bättre nyckeltal men höga räntekostnader för Hemfosa

  Börs Hemfosas första kvartalsrapport som börsnoterat bolag fick ett svalt mottagande av aktiemarknaden då bolagets aktie sjönk med 1,3 procent i den första timmens handel efter att rapporten släpptes på onsdagsförmiddagen.

 • Mäklar 3,3 procent av Catena

  Börs ABG Sundal Collier mäklade klockan 9:16 på onsdagen en post om 850 000 aktier i Catena.

 • Börsen kom igen i april

  Börs Efter den dystra avslutningen av det första kvartalet kom börsens fastighetsaktier igen i april och steg på någorlunda bred front. När börsen slog igen portarna klockan 13 på Valborgsmässoafton låg fastighetsindex på 1 516,02, den högsta noteringen någonsin.

 • Stor omsättning i handel med preferensaktier

  Börs Det har varit en uppseendeväckande omfattande handel med fastighetsbolagens preferensaktier på fredagen. I skrivande stund uppgår omsättningen i handeln med de sex olika preferensaktierna till drygt 90 miljoner kronor samtidigt som den sammanlagda handeln med fastighetsbolagens stamaktier har omsatt drygt 151 miljoner kronor.

 • Förlust ingen rättvis bild av Corem

  Börs Corem Property Group ökade sitt driftnetto med 25 miljoner kronor under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Vid kvartalets utgång uppgick driftnetto till 118 miljoner kronor.

 • Mäklar 3 procent av Victoria Park

  Börs Swedbank mäklade innan börsöppningen på onsdagen inbördes en post om 1,8 miljoner stamaktier i Malmöbaserade Victoria Park.

 • Stabilt kvartal för Wallenstam

  Börs Wallenstams driftnetto för första kvartalet hamnade på 279 miljoner kronor, en ökning med 27 miljoner jämfört med fjolårets första kvartal. Ökningen förklaras i princip enbart av att driftkostnaderna var lägre vilket till stor del sannolikt beror på den milda vintern.

 • Wihlborgs förvaltningsvinst ökar

  Börs Wihlborgs redovisar ett driftnetto om 320 miljoner kronor för första kvartalet, en ökning med 48 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Ökningen beror på att man har ökat hyresintäkterna med 66 miljoner samtidigt som fastighetskostnaderna har ökat med 18 miljoner.

 • Mäklar för 43 miljoner

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på tisdagen inbördes en post om 403 000 aktier i Hemfosa. Då antalet emitterade aktier i bolaget är knappt 65,8 miljoner motsvarar posten 0,6 procent av kapitalet i Hemfosa.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived