• Mäklar 3,3 procent av Catena

  Börs ABG Sundal Collier mäklade klockan 9:16 på onsdagen en post om 850 000 aktier i Catena.

 • Börsen kom igen i april

  Börs Efter den dystra avslutningen av det första kvartalet kom börsens fastighetsaktier igen i april och steg på någorlunda bred front. När börsen slog igen portarna klockan 13 på Valborgsmässoafton låg fastighetsindex på 1 516,02, den högsta noteringen någonsin.

 • Stor omsättning i handel med preferensaktier

  Börs Det har varit en uppseendeväckande omfattande handel med fastighetsbolagens preferensaktier på fredagen. I skrivande stund uppgår omsättningen i handeln med de sex olika preferensaktierna till drygt 90 miljoner kronor samtidigt som den sammanlagda handeln med fastighetsbolagens stamaktier har omsatt drygt 151 miljoner kronor.

 • Förlust ingen rättvis bild av Corem

  Börs Corem Property Group ökade sitt driftnetto med 25 miljoner kronor under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Vid kvartalets utgång uppgick driftnetto till 118 miljoner kronor.

 • Mäklar 3 procent av Victoria Park

  Börs Swedbank mäklade innan börsöppningen på onsdagen inbördes en post om 1,8 miljoner stamaktier i Malmöbaserade Victoria Park.

 • Stabilt kvartal för Wallenstam

  Börs Wallenstams driftnetto för första kvartalet hamnade på 279 miljoner kronor, en ökning med 27 miljoner jämfört med fjolårets första kvartal. Ökningen förklaras i princip enbart av att driftkostnaderna var lägre vilket till stor del sannolikt beror på den milda vintern.

 • Wihlborgs förvaltningsvinst ökar

  Börs Wihlborgs redovisar ett driftnetto om 320 miljoner kronor för första kvartalet, en ökning med 48 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Ökningen beror på att man har ökat hyresintäkterna med 66 miljoner samtidigt som fastighetskostnaderna har ökat med 18 miljoner.

 • Mäklar för 43 miljoner

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på tisdagen inbördes en post om 403 000 aktier i Hemfosa. Då antalet emitterade aktier i bolaget är knappt 65,8 miljoner motsvarar posten 0,6 procent av kapitalet i Hemfosa.

 • Klart godkänt av Kungsleden

  Börs Kungsleden redovisar ett driftnetto från sin fastighetsverksamhet på 365,9 miljoner kronor vilket är en rejäl ökning jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Det förklaras dock av att bolagets fastighetsbestånd har växt rejält i och med köpet av GE Real Estates portfölj i höstas. Överskottsgraden har dock stigit från 62,9 till 64,4 procent.

 • NP3 siktar på börsen

  Börs Styrelsen i NP3 Fastigheter har för avsikt att notera bolaget på börsen och har därför beslutat att påbörja förberedelserna för en börsnotering av bolaget. Notering beräknas till årsskiftet.

 • Nyckeltalen utvecklas i rätt riktning

  Börs Diös redovisar ett driftnetto om 178 miljoner kronor över årets första kvartal vilket är en ökning med 14 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Äger 2 procent av Victoria Park

  Börs Lennart Sten, chef för GE Real Estate i Europa, har i samband med att han valts in i styrelsen för Victoria Park lämnat in en innehavsanmälan i bolaget till Finansinspektionen.

 • Utländska ägandet i Kungsleden ökar igen

  Börs Det utländska ägandet i Kungsleden ökar igen. Enligt ny statistik från SIS Ägarservice står utländska investerare nu för knappt en tredjedel av ägandet i bolaget, 33,1 procent närmare bestämt, och därmed är det utländska ägandet uppe på samma nivåer som före aktiens fria fall under 2012.

 • FastPartners belåningsgrad stiger

  Börs FastPartner redovisar ett driftnetto på 138 miljoner kronor för årets första kvartal, en förbättring från fjolårets driftnetto på 109,8 miljoner.

 • Sålde Fabege-aktier för 300 miljoner

  Börs Statens pensjonsfond, den norska oljefonden, nettosålde under mars månad ungefär 3,4 miljoner aktier i Fabege. Det visar en jämförelse av bolagets ägarstatistik hos SIS Ägarservice den 28 februari och den vid kvartalsskiftet. I slutet på februari ägde oljefonden 4,8 miljoner aktier i fastighetsbolaget medan innehavet i slutet på mars var 1,4 miljoner aktier.

 • Mäklar aktier för 20 miljoner

  Börs Carnegie mäklade tidigt på torsdagseftermiddagen inbördes en post om 213 700 A-aktier i Hufvudstaden.

 • Platzer gör stabilt första kvartal

  Börs Platzer redovisar ett driftnetto om 94 miljoner kronor för årets första kvartal. Därmed ökar man sitt driftnetto med 12 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived