• Stabilt av Hufvudstaden

  Börs Hufvudstadens driftnetto för fjärde kvartalet 2013 uppgick till 283,3 miljoner kronor enligt bolagets bokslut som publicerades på torsdagsförmiddagen.

 • Nya Kungsleden ökar vinsten rejält

  Börs Kungsleden redovisar ett driftnetto från sin fastighetsverksamhet på 315,9 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013 vilket jämfört med motsvarande kvartal 2012 är en ökning med 74,9 miljoner kronor. Förklaringen till det ökade driftnettot ligger huvudsakligen i förvärvet av GE Real Estates svenska fastighetsportfölj, vilket slutfördes 2 december.

 • JM och Klövern draglok på börsen

  Börs Fastighetsaktierna har gått starkt på börsen på onsdagen samtidigt som övriga börsen har velat en del. I skrivande stund har fastighetsindex stigit med 1,2 procent medan generalindex har stigit med 0,2 procent efter att ha varit nere på röda siffror delar av dagen liksom OMX S30 som nu har stigit med 0,1 procent.

 • Mäklar 1,3 procent av Platzers B-aktier

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på onsdagsförmiddagen inbördes en post om 1 miljoner aktier i Platzer Fastigheter. Posten motsvarar 1,3 procent av B-aktierna i bolaget.

 • Starkt kvartal av JM

  Börs JM redovisar ett ökat rörelseresultat för såväl fjärde kvartalet som för helåret 2013.

 • Marknaden välkomnar stark Klövernrapport

  Börs Klövern redovisar ett förvaltningsresultat på 160 miljoner kronor för fjärde kvartalet, en ökning med 63 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2012.

 • Uppåt på börsen

  Börs Det har varit positiva tongångar på Stockholmsbörsen på tisdagen. Generalindex har i skrivande stund stigit med 1,1 procent och OMX S30 med 0,9 procent samtidigt som fastighetsindex har fortsatt stiga, nu med 0,6 procent.

 • Mäklar två större poster i Platzer

  Börs Nordea mäklade på tisdagsförmiddagen inbördes två större aktieposter i Platzer Fastigheter.

 • Oscar Properties förkortar anmälningsperiod

  Börs Oscar Properties har meddelat att man på grund av stor efterfrågan valt att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare som vill teckna och förvärva stamaktier i bolaget.

 • Wihlborgs lånar 300 miljoner

  Börs Wihlborgs har emitterat ett obligationslån på 300 miljoner kronor på den svenska pengamarknaden. Lånet, som är seniort och garanterat, har en löptid på fem år och löper med en rörlig ränta på Stibor plus 55 baspunkter.

 • Året har inletts bra på börsen

  Börs Sagax två aktieserier är de aktier fastighetsaktier som har stigit mest på Stockholmsbörsen hittills i år.

 • Flaggar för försäljning

  Börs Ralf Ekblad har via sitt bolag Fastighets AB Eric Ekblad sålt 100 000 aktier i Diös.

 • Storpost byter ägare

  Börs Swedbank mäklade klockan 11:26 på måndagsförmiddagen inbördes en post om 420 000 B-aktier i Heba till en kurs om 76,75 kronor per aktie.

 • Fabeges vinst sjunker markant

  Börs Fabege-koncernen redovisar ett driftnetto på 340 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013. Det är en ökning med 29 miljoner kronor från fjärde kvartalet 2012 och förklaras av att bolagets hyresintäkter ökat med 34 miljoner samtidigt som kostnaderna endast ökat med 5 miljoner kronor. Överskottsgraden har således ökat med 1,4 procentenheter till 66,2 procent.

 • Stabilt av Wihlborgs

  Börs Wihlborgs-koncernen redovisar ett driftsnetto på 316 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013, vilket jämfört med motsvarande kvartal året innan är en ökning med 49 miljoner. Samtidigt har hyresintäkterna ökat med 73 miljoner kronor vilket innebär att överskottsgraden sjunkit med cirka en halv procent. Det i sin tur innebär att kostnaderna procentuellt har ökat marginellt mer än intäkterna.

 • Nordea Fonder flaggar i Tribona

  Börs Nordea Fonder har flaggat för köp av 110 782 aktier i Tribona AB. Enligt flaggningen ägde köpen rum på torsdagen 30 januari.

 • Utvärderar börsnotering

  Börs Göteborgsbaserade fastighetsbolaget SveaReal AB har gett DNB, Pareto och Swedbank i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för en ägarspridning av bolaget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived