• Flaggar ner i NP3

  Börs Länsförsäkringar Fonder flaggade på torsdagen för en försäljning av 100 000 aktier i NP3 Fastigheter. Försäljningen ägde rum 7 mars.

 • FastPartner lånar 600 miljoner

  Börs FastPartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor på den svenska marknaden. Lånet löper i 3,5 år och har således slutligt förfall i september 2021.

 • Catena lånar via SFF

  Börs Svensk Fastighetsfinansiering som ägs till lika delar av den så kallade Paulsson-sfärens olika noterade fastighetsbolag har emitterat obligationer om 282 miljoner kronor inom ramen för sitt lån nummer 119. Obligationslånet har en fast årlig kupong om 0,49 procent, till en effektiv ränta om 0,44 procent, och förfaller 28 februari 2020.

 • Wihlborgs lånar 325 miljoner för refinansiering

  Börs Wihlborgs har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor. Lånet som emitteras inom ramen för Wihlborgs MTN-program löper i tre år med slutligt förfall 8 mars 2021. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 105 punkter.

 • Nytt 8-miljardersbolag på First North

  Börs Ett nytt fastighetsbolag kommer att tas upp för handel på Stockholmsbörsens tillväxtmarknad, First North, på fredagen. Bolaget, Cibus Nordic Real Estate, är bildat av Pareto Securities för att köpa en 8 miljarders fastighetsportfölj från finska fonderna Sirius Fund 1 Grocery och Sirius Fund II.

 • Nelvig ökar i NP3

  Börs NP3 Fastigheters vd Andreas Nelvig har på tisdagen via sitt bolag Jonels AB köpt 10 000 stamaktier i det Sundsvallbaserade fastighetsbolaget.

 • FastPartner får kreditbetyget Ba2 av Moody’s

  Börs FastPartner har av Moody‘s fått kreditbetyget Ba2 med positiva utsikter, vilket innebär att betyget kan komma att höjas. Ba2 är speculative grade-rating, två snäpp under investment grade.

 • Köprekommenderar Victoria Park

  Börs Veckans aktie hos Dagens industri är bostadsbolaget Victoria Park som tidningens analytiker Magnus Dagel köprekommenderar.

 • Ånäs ökar i Atrium Ljungberg

  Börs Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, köpte 2 mars 4 569 aktier av serie B i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 125 kronor, en investering om närmare 600 000 kronor.

 • Moody’s bekräftar Sveriges betyg

  Börs Internationella ratinginstitutet Moody‘s har efter en genomgång av den svenska ekonomin och statens finanser bekräftat Sveriges kreditbetyg som Aaa vilket är det högsta betyg Moody‘s ger. Betyget omfattar Sveriges kreditvärdighet som långsiktig gäldenär samt landets förmåga att hedra sina seniora icke-säkerställda skulder.

 • SBB köper tillbaka obligationer

  Börs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har återköpt obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden. Man har köpt obligationer till ett nominellt belopp om 65 miljoner kronor. Obligationerna ingick i ett större lån om vars utestående nominella belopp, inklusive de återköpta obligationerna, nu är 600 miljoner kronor.

 • Dags att ropa på vargen igen, eller? 

  Börs Med jämna mellanrum brukar stora förfall på obligationsmarknaden i kombination med försämrat konjunkturläge, krympande tillgång till bankfinansiering eller stigande ränteläge innebära att olyckskorparna höjer ett varningens finger. Kommer emittenterna att kunna omsätta sina obligationer vid förfall eller står de, och indirekt hela marknaden, inför ett problem? 

 • Region-vd köper i Castellum

  Börs Castellums vd för region Stockholm, Anders Nilsson, har i två transaktioner daterade sista februari och första mars köpt 1 500 respektive 2 000 aktier i bolaget.

 • Schuss storshoppar SBB

  Börs Samhällsbyggnadsbolagt i Nordens ordförande, Lennart Schuss, köpte på torsdagen 634 957 A-aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 7,15 kronor vilket innebär en investering om drygt 4,5 miljoner kronor.

 • Styrelseledamot köper i NP3

  Börs Åsa Bergström, som är vice vd och CFO i Fabege samt styrelseledamot i NP3 Fastigheter, köpte på torsdagen 4 200 aktier i det senast nämnda bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 59,05 kronor.

 • CFO tankar Castellum

  Börs Castellums CFO, Ulrika Danielsson, köpte på onsdagen 1 200 aktier i bolaget till kursen 130,91 kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Tar in dryga miljarden i nytt kapital

  Börs Styrelsen för D. Carnegie & Co. har beslutat att utnyttja det bemyndigande man fick från bolagets extra stämma och emittera nya aktier för drygt 1 miljard kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived