• Regionchef ökar i Fastpartner

  Börs Patrik Arnqvist, regionchef Fastpartner, köpte 1 000 aktier i bolaget den 13 maj.

 • Ledamot köper aktier i NCC

  Börs Alf Göransson, som nyligen valdes in i styrelsen för NCC, har köpt 4 000 B-aktier i bolaget.

 • Thagesson tankar SBB

  Börs Lars Thagesson, vice vd och COO för SBB, köpte 115 197 B-aktier i bolaget den 10 maj.

 • Fastighetsbolag håller emot börsnedgång

  Börs Oro över ett tilltagande handelskrig mellan USA och Kina har sänkt Stockholmsbörsen 3,3 procent den senaste månaden men fastighetsbolagen håller emot bra och har bara tappat 0,4 procent under motsvarande period.

 • Heimstaden vill återköpa obligationer

  Börs Heimstaden undersöker möjligheterna att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. I samband med en sådan emission skulle bolaget återköpa andra obligationer.

 • Transaktionschef säljer aktier för 1,5 Mkr

  Börs Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm sålde 12 290 B-aktier i bolaget i fredags enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Pengar

  Fastpartner tar in 800 Mkr

  Börs Fastpartner emitterar ett icke säkerställt obligationslån om 800 miljoner kronor med en löptid på fyra år.

 • Hemfosa emitterar gröna obligationer

  Börs Hemfosa har emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 1,3 miljarder kronor.

 • Sagax emitterar D-aktier

  Börs Sagax genomför en riktad nyemission av 5,9 miljoner stamaktier av serie D. Emissionen tillför bolaget 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

 • Oscar Properties genomför plan B

  Börs Oscar Properties erbjuder innehavarna av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta ut dessa mot en ny stamaktie benämnd B2.

 • Pandox justerar utdelningspolicy

  Börs Pandox sänker riktmärket för hur mycket som ska delas ut till aktieägarna då bolaget vill fånga tillväxtmöjligheter på en expanderande hotellmarknad.

 • Nyfosa överväger obligationsemission

  Börs Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora icke-säkerställda obligationslån.

 • Nyfosa trampar vatten

  Börs Nyfosas förvaltningsresultat sjönk något i det första kvartalet trots kraftigt stigande hyresintäkter. Nettouthyrningen imponerar inte heller och marknaden handlar ner aktien rejält.

 • Hans Wallenstam köper aktier för 9,3 Mkr

  Börs Hans Wallenstam har köpt 100 000 aktier i Wallenstam genom sitt holdingbolag Revialma Fyra AB.

 • SBB tar in 500 MEUR

  Börs SBB meddelade på tisdagskvällen att bolaget emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro, i runda slängar 5,4 miljarder kronor.

 • Rapportrally för Balder efter starkt delår

  Börs Fastighetsjätten Balder går starkt på börsen på onsdagen efter att förvaltningsresultatet hänförligt till aktieägarna ökat med nästan en tredjedel i det första kvartalet.

 • Rejäl resultatökning för Sagax

  Börs Sagax förvaltningsresultat steg hela 31 procent i det första kvartalet då bolaget växt beståndet samtidigt som sjunkande räntor gett lägre finansiella kostnader.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived