• Mäklar 310 000 aktier i Hemfosa

  Börs SEB mäklade på tisdagsförmiddagen inbördes två stora poster i Hemfosa Fastigheter.

 • JM ökar vinsten

  Börs JM-koncernen redovisar ett bruttoresultat på 545 miljoner kronor för årets tredje kvartal och en bruttomarginal på 18 procent.

 • Börsen får en skjuts uppåt

  Börs Riksbankens beslut att sänka räntan med 0,25 procentenheter till noll procent har gett börsen en skjuts uppåt och fastighetsaktierna har fått ett ännu större lyft, vilket kanske inte borde förvåna någon med tanke på fastighetsbolagens beroende av lånat kapital.

 • Sagax ökar vinsten

  Börs Sagax redovisar ett driftöverskott på 245 miljoner kronor för årets tredje kvartal, vilket jämfört med motsvarande kvartal ifjol är en ökning om 40 miljoner samtidigt som hyresintäkterna har ökat med 49 miljoner.

 • Corem ökar överskottet

  Börs Corem Property Group redovisar ett driftnetto på 126 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Bolaget ökar därmed sitt driftnetto med 15 miljoner kronor jämfört med motsvarande period ifjol vilket förklaras av att hyresintäkterna har ökat med 16 miljoner samtidigt som kostnaderna endast har ökat med 1 miljon.

 • Carnegie garanterar likviditet i Oscar Properties aktie

  Börs Oscar Properties Holding och Carnegie Investment Bank har ingått ett avtal enligt vilket banken blir en likviditetsgarant för Oscar Properties aktie.

 • Mäklar för 17,6 miljoner

  Börs Danske Bank mäklade på fredagseftermiddagen inbördes en post om 200 000 aktier av serie B i Balder. Det motsvarar 0,1 procent av aktierna i serien.

 • Det går åt rätt håll

  Börs Diös Fastigheter redovisar ett driftnetto på 201 miljoner kronor för årets tredje kvartal och ökar därmed driftnettot med 4 miljoner kronor från motsvarande kvartal ifjol, detta trots att intäktssidan är oförändrad på 324 miljoner. Det innebär per definition att överskottsgraden, som vd Knut Rost på bolagets kvartalspresentation på fredagen konstaterar att han ser som ett mått på effektivitet, stiger med 1,2 procentenheter till 62 procent.

 • Balder säljer för 800 miljoner

  Börs Fastighets AB Balder har, i två olika transaktioner, avtalat om att sälja fastigheter via bolagsöverlåtelser till ett fastighetsvärde om cirka 800 miljoner kronor. Köpare är Stendörren och Oscar Properties.

 • Stabilt kvartal av Kungsleden

  Börs Kungsleden redovisar ett driftnetto på 403,8 miljoner kronor för årets tredje kvartal, en ökning med 94,3 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Det förklaras som tidigare i år av att bolagets förvärv av GE Real Estates svenska fastighetsportfölj nu ingår i resultatet vilket det inte gjorde ifjol.

 • Sagax förvaltningsresultat ökar

  Börs Sagax offentliggjorde på fredagen sitt resultat för tredje kvartalet.

 • Nettoinvesterade 391 miljoner

  Börs Corem Property Group offentliggjorde på fredagen sitt resultat för perioden januari till september.

 • Sweco ökar kvartalsvinsten

  Börs Swecos EBIDTA för tredje kvartalet uppgick till 194 miljoner kronor och ökade med 40,4 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Stänger kort position i Kungsleden

  Börs Amerikanska investmentfonden Magnetar Financial har stängt sin korta position i Kungsleden. Det framgår av Finansinspektionens blankningsregister.

 • Victoria Park vänder till vinst

  Börs Victoria Park redovisar ett driftnetto på 43 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol är det en kraftig ökning som förklaras av att bolaget stora förvärv av Tornets fastigheter i Stockholm och Kristianstad i slutet av förra året nu ingår i delårsresultatet.

 • Sju delårsrapporter på fredagen

  Börs Fredagen 24 oktober blir den mest intensiva i denna rapportperiod bland fastighets- och samhällsbyggnadsbolagen.

 • FastPartners belåningsgrad sjunker

  Börs FastPartner redovisar ett driftnetto på 160,6 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är en klar förbättring från fjolårets 131,1 miljoner men samtidigt så har hyresintäkterna ökat med 45,3 miljoner till 234,7 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived