• Concents strukturaffär genomförd

  Concent-affären Det krisdrabbade bostadsutvecklingsbolaget Concent meddelade på fredagen att man genomfört den strukturaffär som bolagets tidigare ägare initierade förra hösten i syfte att rädda bolaget. Affären innebär att bolaget avyttrar stora delar av sin projektportfölj till bolaget Grundingen Fastighets AB.

 • Concents strukturaffär godkänd av fordringsägare

  Concent-affären En tillräckligt stor andel av bostadsutvecklingsbolaget Concents fordringsägare har nu godkänt bolagets planerade strukturaffär som innebär att stora fordringsägare tar över bolagets projektportfölj och dess skulder.

 • Tillträde till Concent-projekt skjuts upp

  Concent-affären Concent har senarelagt överlåtelsen av de projekt man sålt till det bolag som det krisdrabbade bostadsutvecklingsbolagets fordringsägare bildat.

 • Vill kunna utreda vad som hänt

  Concent-affären Concents ordinarie bolagsstämma som gick av stapeln på tisdagen valde att inte bevilja styrelsen och vd:n ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016. Det framgår av en stämmokommuniké från Concent.

 • Revisorn: Kan inte avstyrka ansvarsfrihet

  Concent-affären Concents revisor kan varken av- eller tillstyrka att bolagets stämma godkänner räkenskaperna för 2016 men tillstyrker dock ansvarsfrihet för styrelsen. Huvudägaren Mikael Fahlander satt inte i styrelsen 2016 och omfattas ej av ansvarsfrihetsrekommendationen.

 • Ny styrelse och vd i Concent

  Concent-affären Concents huvudägare och tidigare styrelseordförande, Björn Sahlström, går in som vd i det krisande bolaget. Det beslöt bolagets nyvalda styrelse som valdes på Concents extra stämma som gick av stapeln på måndagen.

 • Avtal klart för Barents Center

  Concent-affären Efter många turer har Concent slutfört förhandlingarna med BC Investment om försäljning av Barents Center. Bolaget avyttrar projektet till en kontant köpeskilling om 60 miljoner kronor.

 • Fordringsägarna tar över Concents projekt

  Concent-affären Krisdrabbade Concent säljer i princip hela sin projektportfölj – en lösning som styrelsen kommit fram till är den enda möjligheten för bolagets överlevnad.

 • Frånträde från Barents Center skjuts upp igen

  Concent-affären Concents frånträde från Barents Center och bolagets förtida inlösen av ett obligationslån om 200 miljoner kronor har nu ännu en gång skjutits på framtiden.

 • Sahlström ensam kvar i Concents styrelse

  Concent-affären Gustaf Leijonhufvud har begärt utträde ut Concents styrelse. Anledningen uppges vara att han och ordföranden Björn Sahlström “har olika uppfattningar om bolagets framtid”.

 • Concent ställer in betalningar

  Concent-affären Concent meddelar på onsdagen att bolaget tvingas ställa in betalningarna för två obligationer som koncernbolaget Concent Utveckling Holding 3 emitterat under 2016.

 • Henrik Gidmark lämnar Concent

  Concent-affären Henrik Gidmark som har varit tillförordnad vd för krisdrabbade Concent sedan Matias Lindberg lämnade vd-posten i början av februari lämnar på fredagen bolaget för att den 1 april ta över tjänsten som vd för Norlandia Fastighetsutveckling.

 • Tillträde till Barents Center skjuts upp – igen

  Concent-affären Concents frånträde från Barents Center som skulle ägt rum på tisdagen skjuts upp ytterligare drygt en vecka. Orsaken är att det arbete med den legala strukturen av affären inte är klart.

 • Ännu en ledamot lämnar Concent

  Concent-affären Anders Öinert, styrelseledamot i Concent, har begärt eget utträde ur styrelsen. Anledningen är enligt ett pressmeddelande att hans uppdrag konkurrerar med andra åtaganden.

 • Concent ställer in extra bolagsstämma

  Concent-affären Det krisdrabbade bolaget Concent meddelar på torsdagsmorgonen att man ställer in den extra bolagstämma som skulle ha hållits imorgon, fredag.

 • Concent backar ur Strago-affär

  Concent-affären Styrelsen för Concent har meddelat att man inte kommer att föreslå den extra bolagsstämman att godkänna affären med Strago Fastighetsutveckling Holding eftersom man “tror man kan få bättre villkor”.

 • Sahlström ny ordförande i Concent

  Concent-affären Concents extra bolagsstämma valde på torsdagen en ny styrelse för bolaget. Styrelsen består som tidigare av tre ledamöter varav två är huvudägarna Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived