• Victoria Park köper tillbaka preferensaktier

  Bud på Victoria Park Victoria Park har beslutat att dra in samtliga preferensaktier i bolaget. Sista dag för handel blir den 4 juli.

 • Vonovia tar Victoria Park från börsen

  Bud på Victoria Park Vonovia har höjt sin ägarandel i Victoria Park till över 90 procent genom att utnyttja sina köpoptioner och påkallar nu tvångsinlösen av samtliga aktier.

 • Utreder insiderhandel i Victoria Park

  Bud på Victoria Park Ekobrottsmyndigheten utreder för närvarande misstänkt insiderhandel med aktier i Victoria Park. Den brottsliga handeln ska ha ägt rum i samband med att först Starwood Capital och sedan Vonovia la bud på bolaget.

 • Victoria Park faller långt under budkurs

  Bud på Victoria Park Victoria Parks B-aktie backar 4 procent på måndagen och handlas lika många procent under Vonovias budkurs 38 kronor.

 • Vonovia siktar på att ta över hela Victoria Park

  Bud på Victoria Park Vonovia kan komma att lägga beslag på hela Victoria Park och avnotera bolaget. Det säger en talesperson för det tyska bostadsbolaget till Fastighetsnytt efter morgonens nyhet om att man köpt den tidigare budkonkurrenten Starwoods aktieinnehav.

 • Vonovias ägande i Victoria Park växer

  Bud på Victoria Park Under Vonovias förlängda acceptfrist till Victoria Parks aktieägare har ytterligare motsvarande 1,7 procent av aktierna lämnats in. Vonovia har dessutom förvärvat ytterligare aktier i marknaden.

 • 58,7 procent av rösterna för Vonovia

  Bud på Victoria Park Sammanräkningen av accepter för Vonovias erbjudande till aktieägarna i Victoria Park är nu avslutad. 

 • Starwood fick in 32,1 procent av rösterna i Victoria Park

  Bud på Victoria Park Amerikanska Starwood publicerar på tisdagen utfallet av budet på Victoria Park, som lades i början av april. Aktieägare med motsvarande 24,4 procent av antalet aktier och 32,1 procent av rösterna har accepterat budet.

 • JLL: “Vonovias erbjudande är skäligt”

  Bud på Victoria Park Styrelsen i Victoria Parks oberoende budutskott har inhämtat ett så kallat Fairness Opinion från JLL avseende Vonovias bud på bolaget. JLL:s uppfattning är att erbjudandet är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park. 

 • Sand Grove Capital flaggar upp i Victoria Park

  Bud på Victoria Park Londonbaserade Sand Grove Capital Management köpte aktier i Victoria Park den 8 maj och har nu 5,2 procent av kapitalet och 1,3 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.

 • Fjärde AP-fonden flaggar ner i Victoria Park

  Bud på Victoria Park Fjärde AP-fonden flaggar ner i Victoria Park efter att försäljningar den senaste tiden minskat fondens innehav till 2,17 procent av rösterna och 2,88 procent av kapitalet.

 • Dan Olofsson går över 10 procent i Victoria Park

  Bud på Victoria Park Finansmannen Dan Olofssons köper 2,2 miljoner A-aktier i Victoria Park av styrelseledamoten Anders Pettersson och ökar därmed ägandet till lite drygt 10 procent. I samband med budet på Victoria Park har dock Olofsson ställt ut köpoptioner till Vonovia, vilket ger det tyska bolaget rätt att ta över aktierna nästa år.

 • Ledamot säljer 2,2 miljoner aktier i Victoria Park

  Bud på Victoria Park Anders Pettersson, storägare och styrelseledamot i Victoria Park, har sålt 2,2 miljoner A-aktier i bolaget via bolaget Paramax Investment. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

 • Vonovias bud kan bli slutordet i striden om Victoria Park

  Bud på Victoria Park Den tyska hyresfastighetsbjässen Vonovia lägger ett kontantbud på Victoria Park som värderar bolaget till knappt 9,6 miljarder kronor och bjuder därmed över amerikanska Starwood, som nu kan komma att dra tillbaka förra månadens bud.

 • Victoria Parks styrelse bekräftar bild av snålt bud

  Bud på Victoria Park Victoria Parks styrelses njugga inställning till Starwoods bud bekräftar synen att det är snålt tilltaget och kan ge en eventuell konkurrerande budgivare råg i ryggen. Samtidigt kan det bli aktuellt att slå samman Victoria Park och konkurrenten D. Carnegie i framtiden

 • Starwoods bud för lågt enligt Victoria Parks styrelse

  Bud på Victoria Park Victoria Parks styrelse anser att Starwoods bud på bolaget är för lågt och rekommenderar därför stamaktieägare att inte acceptera budet. Däremot ställer sig styrelsen positiv till budet på preferensaktierna

 • Storpost i Victoria Park till kursen 37 kronor

  Bud på Victoria Park På måndagen internmäklade Erik Penser en storpost om 600 000 A-aktier i Victoria Park i spåren av budet från Starwood i början av månaden

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived