• Akelius närmar sig högre kreditrating

  Börs Akelius redovisar ett oförändrat rörelseresultat i det andra kvartalet och meddelar att belåningsgraden sjunker i rask takt. Det kan hjälpa bolaget att nå sitt mål om ett högre kreditbetyg.

 • SBB:s vice vd köper aktier för 86 miljoner

  Börs Lars Thagesson, vice vd och COO för SBB, har köpt 5 miljoner aktier i bolaget för drygt 86 miljoner kronor.

 • John Mattsons resultat stärks av Käppalaköp

  Börs John Mattsons förvaltningsresultat steg med 150 procent under det första halvåret sedan fjolårets Käppalaförvärv och de nybyggda Parkhusen börjat ge avtryck i böckerna.

 • Sagax lånar 1,1 miljarder i euro

  Börs Sagax har lånat upp 100 miljoner euro, cirka 1,1 miljarder kronor, på eurobond-marknaden genom att emittera obligationer inom ramen för sitt EMTN-program. Obligationerna emitteras under bolagets befintliga lån som därmed utökas till 400 miljoner euro.

 • Oscar Properties rapporterar förlust i andra kvartalet

  Börs Oscar Properties vänder till en förlust i det andra kvartalet efter att nedläggningen av byggverksamheten vägt på resultatet. Samtidigt ökade antalet bokade bostäder något medan kassan stärktes av en fastighetsförsäljning.

 • Ökade hyresintäkter för K2A

  Börs Bostadsbolaget K2A redovisar högre hyresintäkter och driftöverskott i det andra kvartalet men förvaltningsresultatet minskade, bland annat till följd av ökade personalkostnader.

 • Förbättrat bruttoresultat för Hufvudstaden

  Börs Hufvudstadens bruttoresultat ökade 5 procent under det första halvåret med stöd av högre hyresintäkter.

 • Stor resultatförbättring för Trianon

  Börs Malmöbolaget Trianons förvaltningsresultat ökade 37 procent i det andra kvartalet då minskade vakanser och lägenhetsuppgraderingar bidragit till stigande hyresintäkter.

 • Anrik förvaltare går i graven – plantskola för näringslivstoppar

  Börs Efter en lång utförslöpa går nu den anrika kapitalförvaltaren Alfred Berg i graven. Det är den Altorägda fondutmanaren Carneo som köper Alfred Bergs svenska fonder och förvaltning av BNP Paribas.

 • Stort skadeutfall drabbar Rikshems driftnetto

  Börs Rikshems driftnetto för det första halvåret föll med 8 miljoner kronor, 1 procent, jämfört med ifjol trots en relativt kraftig ökning på intäktssidan. Det förklaras bland annat av ett stort skadeutfall. Framförallt handlar det om bränder och vattenskador.

 • Balders ordförande säljer igen

  Börs Christina Rogestam, styrelseordförande för Balder, har sålt 1 000 B-aktier i bolaget till kursen 345 kronor styck.

 • SBC vill avnoteras i spåren av Obos bud

  Börs Svenskt Bostadsrättscentrum planerar att ansöka om att avnotera aktierna från NGM Equity eftersom det är så lite handel med aktien.

 • David Mindus dumpar D-aktier

  Börs Sagax vd David Mindus har sålt nästan D-aktier för över 140 miljoner kronor de senaste dagarna via sitt bolag Duco.

 • Hans Wallenstam tankar aktier för 10 Mkr

  Börs Wallenstams vd Hans Wallenstam har köpt 100 000 B-aktier i bolaget för drygt 103 kronor styck. Affären gick därmed på 10,3 miljoner kronor.

 • SFF emitterar halv miljard grönt

  Börs Svensk Fastighetsfinansiering, SFF, har emitterat en tvåårig grön obligation om 500 miljoner kronor. Obligationen är en del av lån 126 som löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus en marginal om 1,15 procent men den obligation som nu emitteras har en effektiv ränta om Stibor 3M plus 0,75 procent. Förfallodatum är 1 september 2021.

 • Många hoppar på SBB:s inlösenerbjudande

  Börs Nästan 80 procent av preferensaktieägarna har accepterat SBB:s erbjudande att byta ut dessa mot nyemitterade D-aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Lånar upp 300 miljoner på obligationsmarknaden

  Börs M2 Asset Management har gjort en emission av icke säkerställda obligationer till ett nominellt värde om 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ramen för bolagets utestående obligationslån som har en återstående löptid om 2,5 år och ett rambelopp om 1 miljard kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived