• Akelius antar ny finanspolicy

  Börs Styrelsen för Akelius Residential har beslutat att ändra bolagets finanspolicy så att bolagets rating från Standard & Poor‘s ska vara som lägst BBB och att målsättningen ska vara BBB+ eller högre.

 • SBB emitterar hybrider

  Börs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden emitterar hybridobligationer för 300 miljoner kronor i enlighet med tidigare aviserad avsikt. Emissionen sker till en rörlig ränta om Stibor 3M och ett påslag om 7 procentenheter och emissionskursen som är 106,1 procent av nominellt belopp motsvarar marginalen 600 punkter.

 • Jarl och Jansson till Brinovas styrelse

  Börs Wihlborgs vd och blivande styrelseordförande Anders Jarl tar plats i Brinovas styrelse på bolaget stämma den 2 maj. Det föreslår bolagets valberedning. Vidare föreslår man att Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter, tar plats i styrelsen.

 • BlackRock nu näst störst i JM

  Börs Amerikanska fondjätten BlackRock har sedan årsskiftet köpt på sig ett stort antal aktier i JM via sina olika fonder. På tisdagen flaggade man sedan för att innehavet nu uppgår till 5,9 miljoner aktier, motsvarande 8,3 procent av kapital och röster.

 • Vd ökar i Atrium Ljungberg

  Börs Atrium Ljungbergs vd, Annica Ånäs, köpte den 19 mars 5 431 B-aktier i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 129,88 kronor.

 • SBB överväger nya hybridobligationer

  Börs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden meddelade på måndagen att man överväger att göra en ny emission av hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna skulle då ske under bolaget befintliga ramverk med ett rambelopp om 1 miljard kronor, som i så fall blir fullt utnyttjat.

 • Fortsätter köpa i Atrium Ljungberg

  Börs Simon de Chateau köpte 14 mars 3 500 B-aktier i Atrium Ljungberg där han är styrelseledamot. Aktierna köpte han till kursen 128,37 kronor per aktie.

 • Kungsleden genomför grön emission

  Börs Kungleden har emitterat 2 miljarder kronor i gröna obligationer. Lånet löper på fyra år och består av två trancher, vara den ena med rörlig ränta om Stibor 3M plus 205 baspunkter utgör 1 250 miljoner kronor.

 • Vill emittera hybridobligation

  Börs Akelius meddelade på onsdage.n att man avser emittera en hybridobligation i storleksintervallet 300-500 miljon euro. Man har anlitat tre banker, Barclays, Danske Bank och Deutsche Bank

 • Vd köper i Kungsleden

  Börs Kungsledens vd, Biljana Pehrsson, har den 12 mars köpt 5000 aktier i bolaget. Hon köpte aktierna till kursen 56,38 kronor per aktie.

 • Bäckvall över 20 procent i NP3

  Börs NP3 Fastigheters huvudägare, Lars Göran Bäckvall fortsätter att samla på sig aktier i bolaget. I två transaktioner daterade 7 och 8 mars köpte han 260 000 respektive 350 000 stamaktier, sammanlagt motsvarande drygt 0,9 procent av kapitalet.

 • Även Jernhusen öppnar för grön finansiering

  Börs Jernhusen, som länge har varit etablerade på obligationsmarknaden och tillhör de största emittenterna på den samma, har lanserat ett ramverk för gröna obligationer under sitt MTN-program.

 • Comeback för certifikat

  Börs Företagscertifikat har återigen dykt upp som ett alternativ till bankfinansiering och allt fler fastighetsbolag använder sig av dem. Den kortsiktiga finansieringen kan vara smidig och billig men den kräver också att man har en backup.

 • Styrelseledamot köper i Atrium Ljungberg

  Börs Simon de Chateau, styrelseledamot i Atrium Ljungberg, har i två transaktioner, daterade 6 mars och 9 mars köpt på sig 497 respektive 4 503 B-aktier i bolaget.

 • Klövern flaggar i Klövern

  Börs Klöverns innehav av egna aktier numera överstiger 5 procent av kapitalet i bolaget. Man äger 47 095 000 B-aktier i Klövern, som har återköpts med stöd av bemyndigandet från bolagets stämma i april ifjol.

 • Kungsleden ger sig in på gröna marknaden

  Börs Kungsleden kommer att komplettera sin finansiering och ger sig nu in på marknaden för grön finansiering. Man har anlitat SEB och Swedbank för att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 13 mars.

 • Magnolia Bostad lånar 200 miljoner

  Börs Magnolia Bostad kommer att emittera nya icke säkerställda obligationer inom ramen för sitt obligationsprogram. Tidigare har man lånat upp 400 miljoner kronor via programmet och kommer nu att utöka med ytterligare 200 miljoner.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived