• Diös utökar grönt certifikatprogram

  Börs Diös utökar sin kortsiktiga finansering genom att utöka rambeloppet för sitt företagscertifikatprogram från dagens nivå på 2 miljarder kronor till 3,5 miljarder.

 • Markovski och Sjöberg till Castellums styrelse

  Börs Castellum utökar sin styrelse med en ledamot och efter årstämman i mars kommer den att bestå av åtta ledamöter. Valberedningen föreslår att JM-veteranen Zdravko Markovski samt Joacim Sjöberg väljs nya in i styrelsen.

 • SBB:s nästa storaffär – avyttrar för 8 miljarder till Nyfosa

  Börs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har inlett processen att renodla sin portfölj efter det stora förvärvet av Hemfosa. Bolaget avser att avyttra fastigheter till ett värde om cirka 11 miljarder kronor varav cirka 8 miljarder kommer att förvärvas av Nyfosa.

 • Även Welandson köper storpost SSM

  Börs Gösta Welandsons bolag Weland Holding köper 3,8 miljoner aktier i SSM från  Eurodevelopment för 38 miljoner kronor. Posten motsvarar 9,68 procent av bolaget.

 • Hemfosa avnoteras sista januari

  Börs Sista dag för handel med Hemfosas aktier på Stockholmsbörsen är 31 januari. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

 • Hufvudstadens C-aktie kan avnoteras

  Börs Hufvudstadens C-aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen. Orsaken är att Nasdaq Stockholm utreder om den ska få vara kvar på börsen.

 • SBB förlänger budet på Hemfosa

  Börs SBB meddelar att acceptfristen för budet på Hemfosa förlängs till den 29 januari. 

 • Höjvall: SSM:s planer matchar Amasten väl

  Börs SSM:s detaljplaner passar Amasten som hand i handske. Det säger Amastens vd Jan-Erik Höjvall till Fastighetsnytt efter att bolaget köpt 29,6 procent av aktierna i SSM.

 • Amasten köper knappt 30 procent av SSM

  Börs Amasten förvärvar 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding, motsvarande 29,55 procent av kapital och röster i bolaget.

 • Länsförsäkringar flaggar upp efter K2A:s nyemission

  Börs Länsförsäkringar Fonder har ökat sitt innehav i K2A till drygt 11 procent av aktierna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

 • K2A tar in pengar i nyemission

  Börs K2A har gjort en riktad nyemission som tillför bolaget 175 miljoner kronor. Syftet är bland annat att finansiera den växande portföljen av pågående projekt. 

 • Sizes växlar upp med offensiv nyemission

  Börs Flerbostadshustillverkaren Sizes tar in 56 miljoner i nyemission för fullgöra de ramavtal som tecknats under 2019 och möta rådande efterfrågan.

 • SBB på väg avnotera Hemfosa

  Börs SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa och har nu för avsikt att tvångsinlösa resterande aktier och avnotera bolaget.

 • Stark utveckling för Corems aktieinnehav 

  Börs Corem Property Group meddelar att bolaget haft en positiv värdeutveckling på sina aktieinnehav i andra fastighetsbolag under det fjärde kvartalet. 

 • Därför ville Per Jansson stoppa räntehöjningen

  Börs Riksbanken höjde räntan till noll i december efter fem år med negativ ränta. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet. En av dessa var Per Jansson, som inte hade velat höja ens om inflationsförväntningarna legat högre än målet.

 • Bonava skär ner i Finland – 60 kan få gå

  Börs Bonava genomför en omstrukturering i Finland för att förbättra lönsamheten. Åtgärderna medför en engångskostnad om 15 miljoner euro och en minskad personalstyrka.

 • Ilija Batljan köper SBB-aktier för 46 miljoner

  Börs Ilija Batljan köpte B-aktier i SBB för sammanlagt drygt 46 miljoner kronor i förra veckan. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived