• 58,7 procent av rösterna för Vonovia

  Börs Sammanräkningen av accepter för Vonovias erbjudande till aktieägarna i Victoria Park är nu avslutad. 

 • Magnolia Bostad noterade på huvudlistan

  Börs På onsdagen noterades Magnolia Bostad på Nasdaqs huvudlista, när representanter från bolaget ringde i börsklockan. 

 • 10 miljoner nya Hemfosa-aktier

  Börs Styrelsen i Hemfosa har beslutat om en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier, till ett pris om 108,5 kronor per stamaktie. Det innebär att bolaget kommer att tillföras 1 085 miljoner kronor före emissionskostnader.

 • Vonovia fullföljer erbjudandet

  Börs Efter en sammanräkning vid acceptperiodens utgång uppger Vonovia att man nu har drygt 58 procent av antalet röster i Victoria Park.

 • Stordalen in i Stureplansgruppen

  Börs I ett pressmeddelande uppger Stureplansgruppen att Petter Stordalens investeringsbolag Strawberry Equities köper 10 procent av bolaget och blir därmed en av de största ägarna.

 • Oscar Properties genomför kvittningsemission

  Börs Textstorlek + – Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att genomföra en kvittningsemission av 180 000 preferensaktier till Skandrenting. Kvittningsemissionen genomförs till ett pris om 187,50 kronor per preferensaktie, och innebär reglering av 32 miljoner kronor av Skandrentings fordran på Oscar Properties-koncernen. Kvittningsemissionen medför att det totala antalet

  Specialfastigheter lånar 250 miljoner

  Börs Specialfastigheter har tagit upp ett obligationslån om 250 miljoner kronor under sitt MTN-program.

 • Magnolia Bostad godkänns för notering

  Börs Magnolia Bostad har godkänts för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första dag för handel offentliggörs i samband med publicering av prospektet. 

 • Sagax genomför riktad nyemission

  Börs Sagax genomför en riktad nyemission av stamaktier, serie D – och tillförs därmed 302 miljoner kronor. 

 • Collectors grundare Lena Apler miljonköper

  Börs Collectors grundare och tillförordnade vd Lena Apler köper 70 000 aktier i bolaget på onsdagen, enligt Finansinspektionens insynslista.

 • Skanskas vd köper ytterligare aktier

  Börs Skanskas vd Anders Danielsson köpte 551 aktier i byggbolaget på tisdagen, enligt Finansinspektionens insynslista.

 • Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i rekordemission

  Börs Kommuninvest emitterade på tisdagen 2,5 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en 2-årig dollarobligation. Det är den kommunägda kreditgivarens största USD-benchmark-obligation någonsin, enligt ett pressmeddelande.

 • Peab varslar 180 personer om uppsägning i Stockholm

  Börs Peab varslar 180 anställda i sin bostadsproduktion i Stockholmsområdet om uppsägning, rapporterar Affärsvärlden på tisdagen.

 • Skanskas vd och vice vd köper aktier i bolaget

  Börs Skanskas vd Anders Danielsson och vice vd Claes Larsson köpte aktier i byggbolaget i söndags enligt Finansinspektionens insynslista.

 • Stendörren emitterar obligationer för 350 miljoner

  Börs Stendörren emitterar icke-säkerställda seniora obligationer om 350 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 miljard kronor.

 • Drygt en tiondel av Tobins obligationsinnehavare begär förtida inlösen

  Börs Klöverns intåg i Tobin Properties gör att obligationsägare med ett obligationsinnehav om 54 miljoner kronor begär förtida inlösen av Tobins utestående obligationslån. Det framgår av ett pressmeddelande som sändes ut på måndagskvällen.

 • Huvudägare och ledning tankar aktier i Amasten

  Börs Amastens huvudägare Sterner Stenhus har köpt knappt 11,2 miljoner stamaktier, motsvarande cirka 7,2 procent av kapital och röster i bolaget, från Kvalitena. Sedan har 6 miljoner aktier sålts vidare, bland annat till vd och styrelseledamöter i Amasten. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived