Fastighetsnytt print

Målgrupp:
Fastighetsnytt vänder sig till ledande ­beslutsfattare i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn (privata och ­offentliga fastighetsbolag,
konsulter, samhällsbyggare, ledningspersoner inom kommunal verksamhet, bank/finans samt investerare). Våra läsare kan vara en
specialist eller ledare som strävar efter överblick, men som även vill hålla sig informerad om nytänkande och ­utveckling.

Innehåll:
Fastighetsnytt tar upp de övergripande ­sammanhang och omvärldsfaktorer i samhället i stort som påverkar fastighetssektorn.
De faktorer som formar den långsiktiga utvecklingen av såväl samhälle som samhällsbyggnad.
Fastighetsnytt är en tidning för dem som ­eftersträvar en mer kvalificerad förståelse av det som händer i fastighetsbranschen.

Upplaga:
16 500 exemplar (varav 9 000 digitalt)

Utgåvor:
6 st per år

Därför synas i tidningen

  • Annonserna har lång livslängd.
  • Läsarna sparar tidningen och läser den upprepade gånger.
  • Högt signalvärde i en redaktionellt stark miljö.

Framsida Fastighetsnytt

Annonsformat

Uppslag

410×275 mm + 5 mm utfall
Pris: 43 900 kr (ex. moms)

Helsida

205×275 mm + 5 mm utfall
Pris: 27 900 kr (ex. moms)
2:a omslag eller 3:e omslag
Pris: 29 900 kr (ex. moms)

Baksida

205×250 mm + 5 mm utfall
Pris: 36 900 kr (ex. moms)

Halvsida

Stående: 98×250 mm + 5 mm utfall
Liggande: 205×135 mm + 5 mm utfall
Pris: 18 900 kr (ex. moms)

Bilaga mot offert

Utgivningsplan 2020

Affärsidé:
Läs mer här…

Material- och leveransspecifikation

Länkar för materiallämning skickas ut 10 dagar innan materialstopp. Du kan även lämna ditt material via vår lämningsportal. OBS! Namnge annonser med publikation, företagsnamn, annonsstorlek. Använd ICC profil Fogra39. Vid övriga frågor gällande material, kontakta gärna prepressmagasin@bonniernews.se.

Kontaktuppgifter

Jonas Hedqvist
Key Account Manager
070-288 40 95
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
Jonas Ekstrand
Key Account Manager
070-737 96 37
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se
Kristian Wallgren
Key Account Manager
070-488 86 04
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
Lina Hann
Head of Sales
070-426 05 16
lina.hann@fastighetsnytt.se
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived