+
Fredrik Palm är en av personerna som satsar på ny logistik i Klinga. I bakgrunden till vänster i bild är den skogsbevuxna höjdryggen och i förgrunden åkermarken som kommer att bebyggas. Foto: Direktägda fastigheter / Norrköpings kommun
 • Slättö bygger logistik i Norrköping med veteran från Alecta

  PUBLICERAD 2019-11-06 AV Andreas Jennische
  UPPDATERAD: 2019-11-06 13:00

  Slättö skapar via sin fond Slättö VII ett bolag tillsammans med lokala aktörer för att skapa ett nytt logistikområde i Norrköping. Fredrik Palm är en av delägarna.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Projektet går under arbetsnamnet Klinga Logistikpark och förväntas omfatta cirka 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, skriver Slättö i ett pressmeddelande.

  Färdigutvecklat omfattar projektet cirka en miljard kronor i fastighetsvärde uppger Slättö. Fredrik Palm, tidigare chef fastigheter på Alecta, blir både delägare i utvecklingsbolaget och projektledare för genomförandet.

  – Norrköping har ett mycket strategiskt logistikläge och detta blir en av de bästa och mest intressanta etableringarna i Norden på många år. Vi har redan kontakt med ett antal tilltänkta hyresgäster och det pågår ett intensivt arbete med att träffa ytterligare intressenter, säger Fredrik Palm i ett pressmeddelande.

  Åkermark ska bebyggas

  En markanvisning från Norrköpings kommun ligger till grund för projektet och ett första hyresavtal om drygt 30 000 kvadratmeter er redan tecknat med Almroths.

  – Affären följer vår uttalade strategi att växa inom logistiksegmentet. Vi är fortsatt hungriga på nya affärer och köper allt fler fastigheter med existerande kassaflöden, men vi kompletterar gärna våra strategier med transaktioner där vi kan få en extra utväxling av vår förmåga inom projektutveckling, säger Johan Karlsson, vd på Slättö i pressutskicket.

  Detaljplanen för fastigheten har nyligen passerat samråd och Slättös räknar med att det vinner laga kraft under det första halvåret 2020.

  FAKTA/Åkermark nära E4

  • Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om Norrköping omfattar cirka 50 hektar och utgörs till största delen av åkermark och en mindre del skogsklädd bergsrygg.
  • Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde i enlighet med det område som är utpekat i översiktsplanen för staden. Området har en nära koppling till väg E4, vilket lämpar sig för verksamheter med behov av regelbundna transporter.

  Andreas Jennische

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived