+
Kenneth Johansson, ansvarig för Ellevios regionnät i Stockholm. Kenneth Johansson, ansvarig för Ellevios regionnät i Stockholm. Foto: SVK / Teresa Ahola
 • Varnar för akut elbrist i Stockholm

  PUBLICERAD 2019-10-02 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2019-10-03 10:15

  Stockholm står inför en akut effektbrist. Ellevio flaggar för att alla nyanslutningar för el över 1 megawatt kommer att individuellt prövas med risk för att sättas på väntelista redan i år om ingen lösning hittas för den lokala elkraftproduktionen.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Stockholmarna får el från två håll. Dels från Svenska kraftnät, SVK, via stamnätet, som för närvarande ger en effekt om maximalt 1 525 megawatt, och dels via en lokal elproduktion.

  – Större delen av året klarar sig staden på effekten från stamnätet. Men på vintern ökar effektbehovet och då behövs den lokala elproduktionen, säger Kenneth Johansson, ansvarig för Ellevios regionnät i Stockholm, till Fastighetsnytt.

  Just nu är dock den lokala produktionen hotad.

  – De 320 megawatt som kommer till stockholmarna via lokal elproduktion från stadens kraftvärmeverk riskerar att försvinna.

  Riksdagen meddelade nämligen i samband med vårbudgeten att kraftvärmen ska beskattas hårdare, vilket lett till att kraftvärmeproducenten i Stockholm, Stockholm Exergi, annonserat att de ska minimera energiproduktionen från de anläggningar som träffas av skatten.

  – Det innebär att elproduktionen minskar kraftigt, vilket förstås gör den befintliga kapacitetsutmaningen värre och tvingar oss att prioritera elförsörjningen till våra kunder och att avvakta med nya anslutningar till vårt elnät, säger Kenneth Johansson.


  Kenneth Johansson. Foto: Teresa Ahola

  Orsaken till behovet av den lokala produktionen är att det finns begränsningar i det överliggande stamnätet, menar han.

  – SVK har stora förstärkningsåtgärder på gång, men de beräknas inte vara fullt genomförda förrän tidigast 2027.

  Det är fortfarande oklart när ett beslut kommer att fattas, men högst sannolikt före årsskiftet, tror Kenneth Johansson. 

  Maria Tegin, presschef på Stockholm Exergi, säger att förhandlingar pågår.

  – Vi letar efter en finansieringslösning där vi värderar eleffekt tillsammans SVK, Ellevio och elberedskapsmyndigheten. 

  Stockholm Exergis huvudsyssla är att producera värme, inte el, men det finns kombinerade kraftvärmeverk som producerar båda delarna och därför är frågan så viktig, menar Kenneth Johansson. 

  – Kortsiktigt hänger kraftsituationen på om vi har någon kraftvärmeproduktion kvar i Stockholm eller inte. 

  Varför är den lokala elen så viktig?

  – Dels som stöd till stamnätet, men den är också en viktig produktionskälla vid krissituationer. Om vi inte kan få tillräckligt med el utifrån via stamnätet är Stockholm beroende av att det finns lokal elproduktion. 

  Hur tryggt är det att ni har monopol på elnätet i Stockholm i dag?

  – Att ha ett monopoluppdrag kommer med väldigt höga förväntningar och ansvar om att leverera el till kunderna. Ellevio tar uppdraget på största allvar.

  Förutom att se till att elen kommer hem till människor investerar Ellevio kraftigt i att kunna möta en samhällsutveckling med dramatisk ökning av efterfrågan på el.

  – Ett elnät kostar mycket pengar att bygga och det är inte samhällsekonomiskt att ha en massa parallella nät. Vissa typer av verksamheter måste man ha ett monopol på, och det finns ett särskilt ansvar att förvalta dem på bästa sätt.  

  Han ser inte monopolet som något större problem eftersom Ellevio är hårt reglerade av Energimarknadsinspektionen.

  På kundsidan ser Kenneth Johansson dock möjligheter i olika lösningar framför allt när det gäller efterfrågeflexibilitet.

  – Under hösten kommer vi bland annat att skicka ut en RFI (request for information) till våra kunder för att ta reda på hur de kan inta en mer aktiv roll.

  Han säger att effekt måste få ett högre pris i framtiden. 

  – Jag ser SVK:s tankar om att införa ett nytt prisområde för Stockholm som väldigt spännande.

  Hur hanterar ni nätkapacitetsbristen i Stockholm just nu?

  – Vi ställer alla kundförfrågningar över 1 megawatt i en kö och för en individuell diskussion med varje kund om deras förbrukningsmönster. Vi diskuterar olika lösningar, som exempelvis avbrytbara abonnemang och möjligheten med laststyrningsavtal. 

  Men allt hänger som sagt på en skör tråd.

  – Vi vet inte hur den här dialogen slutar. Stockholm Exergi har inte fattat något formellt beslut ännu, men det kan mycket väl bli så att den lokala elproduktionen läggs ned. 

  Ellevio, Svenska kraftnät och Stockholm Exergi för enligt honom dock en tät dialog för att hitta en långsiktig lösning.

  Teresa Ahola

  4 kommentarer

  1. Kerstin Annadotter 2019-10-03

   Regeringen bör utöka stödet för solel för privatpersoner, med högre stöd och ett säkert stöd så skulle många fler villaägare våga investera i solpaneler.Som det är nu med stödet är det osäkert om man kan få investeringsstödet för solpaneler och många vågar då inte satsa. Sluta snåla på detta viktiga stöd!!!

   Reply

   • Peter 2019-10-09

    Mer solenergi är viktigt, men det kommer inte att märkbart avhjälpa problemet med effektbrist på vintern eftersom solinstrålningen är låg och produktionen av solenergi också låg den årstiden. Det som skulle göra skillnad är om regering och riksdag plockar bort den idiotiska skatten på elektricitet producerad i kraftvärmeverk. Att producera både elektricitet och fjärrvärme i en och samma anläggning innebär nämligen att man kan ta vara på en betydligt större del av energin i bränslet. Verkningsgraden är alltså betydligt högre än om man antingen bar producerar värme eller bara producerar el. Om bränslet sedan är förnyelsebart i form av t.ex. flis så innebär det att kraftproduktionen blir nära på klimatneutral.

    Reply

  2. Joachim Wallmark 2019-10-03

   Men var är alla investeringar som har utlovats som alibi för de löjligt höga elnätspriserna på denna hittepåmarknad?

   Reply

   • Henrik 2019-10-04

    Problemet är nog inte brist på pengar utan svårighet att komma fram och får tillstånd att bygga, särskilt i Stockholm. Det kan ta över 10 år från idé till färdigbyggd ledning. För bara några veckor sedan fick Svk avslag för en ny ledning i Småland vilket försenar den med minst ett halvår (förmodligen längre). Det finns att göra på tillståndssidan.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived