+
Alexander Ståhle och Ethan Kent är överens om att utrymmen mellan husen behöver ägnas mer uppmärksamhet.
 • Forskare: Höj kvaliteten på rummen mellan husen

  PUBLICERAD 2019-09-10 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2019-09-09 17:21

  Fler behöver fokusera på att höja kvaliteten på rummen mellan husen, säger amerikanen Ethan Kent under sitt besök i Sverige. “Det är utmärkt att han pushar för offentliga rum, som branschen aldrig på allvar engagerat sig i”, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Project for Public Space, PPS, är en ideell organisation i New York, USA, som arbetar för att genom placemaking omvandla otrygga, outnyttjade offentliga rum till säkra och trivsamma platser med en stark identitet.

  – Vi hoppas att fler ska börja studera lokala och kulturella förutsättningar, detaljplaner, befolkningsutveckling och andra parametrar för att omvandla outnyttjade offentliga rum, säger Ethan Kent, direktör på PPS och Placemaking X, samt son till grundaren av PPS, Fred Kent. 

  Han är övertygad att Sverige också kan dra större nytta av placemaking som fungerat så väl i städer som New York, Tokyo och Bradford. 

  Och får genast gehör från svenskt håll.

  – Det är utmärkt att han pushar för offentliga rum. Samhällsbyggnadsbranschen i Sverige har aldrig på allvar engagerat sig i offentliga rum och stadsmiljöer, trots att det förenar människorna i staden, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.


  Alexander Ståhle. Foto: Privat

  Ståhle har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturhögskolan i Stockholm, är vd på Spacescape som vidareutvecklar forskningsbaserade arbetsmetoder för att stötta stadsbyggnadsprocessen och bedriver ett forskningsprojekt på KTH som heter Smarta Gator.

  – Gatan har varit bortglömd i stadsplaneringen de senaste femtio åren, men pratas mer och mer om i dag. Det räcker inte att satsa på urbana odlingar, dataspelsrum och solceller på fastigheten om den omkringliggande stadsmiljön är bedrövlig. 


  Ethan Kent. Foto: Teresa Ahola

  Inkluderande, attraktiva och säkra stadsmiljöer gynnar inte minst fastighetsägarna, säger Ethan Kent. 

  – Offentliga rum är deras ankarhyresgäster och ökar fastighetens värde samt hållbarheten. De mest framgångsrika städerna är inte de mest beboeliga, utan de som involverar människor och låter dem vara med och påverka. 

  Arkitekter både leder och bromsar den utvecklingen, menar Ethan Kent. 

  – Många arkitekter, särskilt i Sverige, strävar efter att vara ledande inom design hela tiden. Men fler måste börja sätta användaren i första rummet. Alla människor borde få vara med och tycka till om utformningen, inte bara arkitekter.

  Gräsrotsaktivism 

  Alexander Ståhle säger att kvalitativa offentliga rum kräver bättre samverkan i Sverige, likt den amerikanska modellen där man har en lång tradition av gräsrotsrörelser och involverar näringslivet i den offentliga planeringen.

  – I Sverige har traditionen snarare varit att låta “kommunen sköta allt”. Vi lever i ett stuprörssamhälle där alla tittar på sin egen markplätt och sitt eget intresse. Fastighetsägare stirrar sig blinda på fastigheter, trafikkontoret på gator och parkförvaltningen på parker, utan att prata sinsemellan.

  Han beskriver samarbetet som undermåligt.

  – Vi måste lära oss att samverka. Hitta nya former för att samskapa platser och bygga en ny tradition för det i Sverige, säger Alexander Ståhle. 

  Stockholms stad har platssamverkan i så kallade BIDS:s, “business improvement districts”, men Alexander Ståhle upplever att man inte riktigt vågar släppa greppet i Sverige.

  – Givetvis låter man inte marknaden styra och bestämma i New York heller, men många storstäder i andra länder är otroligt duktiga på att organisera samverkan mellan det offentliga och privata genom avtal. 

  Han nämner NYC Plaza Program som en fin förebild. När det offentliga New York skulle bygga runt 70 nya torg i staden fick medborgarna lämna förslag på var. Senare tecknades även avtal med den privata sektorn om underhåll, programmering och evenemang. 


  En av parkerna i London. Foto: Alexander Ståhle


  Minami Ikebukuro Park i Tokyo. Foto: Alexander Ståhle


  Water Street i New York. Foto: Alexander Ståhle

  I höst publicerar Alexander Ståhle i samarbete med UN Habitat och Leif Blomqvists Stiftelse rapporten “Public Space Making” som bygger på intervjuer med fastighetsutvecklare och stadsplanerare i Tokyo, New York, London, Paris och San Fransisco om hur de bästa offentliga rummen skapats och förvaltas.

  – Det är jätteintressant att arbetet med attraktiva parker, gator och torg varierar så stort, samt att den privata sektorn får vara med och bekosta platser och projekt, som Central Park och Brooklyn Bridge i New York, samtidigt som kommunen behåller en stark styrning. 

  I Sverige vilar större delen av ansvaret för offentliga rum, gator och parker fortfarande på kommunen.

  Teresa Ahola

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived